Kaupan ja palveluiden ala on kuluvana vuosikymmenenä nopeiten henkilöstömääräänsä kasvattava talouden toimiala. Eläköitymisbuumi ei vielä kosketa kauppaa, sillä työntekijöiden keski-ikä on varsin alhainen ja vaihtuvuus suurta. Kauppaan rekrytoidaan runsaasti uusia työntekijöitä, mutta minkälaisilla osaamisilla? Kaupan alan työntekijät ovat aina olleet monitaitureita, mutta alan teknistyminen, uudet palvelumuodot (esim. pankki- ja postipalvelut), kansainvälistyminen sekä monikanavaiset toimintakonseptit ovat viime vuosina kasvattaneet henkilökunnan osaamisvaadetta.

Urapolut

Kauppa ja palveluala yleensäkin tarjoavat useita mielenkiintoisia urapolkuja. Tunnen monta esimerkkiä henkilöistä, jotka ovat tulleet kauppaan myyjäksi osa-aikatöihin ja jo muutamassa vuodessa edenneet vastuullisiin esimies-, johto- tai asiantuntijatehtäviin. Palvelualan tehtävät sopivat hyvin työuraansa aloittaville nuorille, sillä asiakaspalvelutehtävissä opitaan mm. tiimityötä ja asiakkaan kuuntelua ja myymistä, näistä taidoista on hyötyä myöhemminkin työuralla. Kauppa on mielestäni mainettaan paljon parempi työantaja ja keskituntiansiotkin ovat kilpailukykyisiä teollisuuden kanssa. Valitettavasti myytti palvelualan ”paskaduuneista” elää edelleen. Ilokseni olen kuitenkin huomannut, että ainakin isot kaupparyhmät ovat kivunneet ylöspäin halutuimpia työnantajia selvittävissä kyselyissä.

Kaupan osaamisvaateet

Kaupan alan osaamisvaateita on selvitelty muutamassakin laajassa tutkimuksessa, kuten EK:n osaamistarpeiden ennakointihankkeessa. Tulokset ovat varsin samansuuntaisia, töihin haetaan moniosaajia sekä esimies- että työntekijätasolle. Moniosaamisesta puhuttaessa tarkoitetaan usein ns. metataitoja, jotka eivät ole alan varsinasta substanssiosaamista. Kyky ja halu oppia uutta on yksi haluttu metataito. Minkälaista osaamista sinun yrityksesi tarvitsee? Mitä muodollista pätevyyttä eri töissä tarvitaan suhteessa käytännön taitoihin? Onhan yrityksesi henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen linjassa yrityksesi liiketoimintatavoitteiden kanssa?

Kirjoittaja Nuutti Manninen työskentelee toimialajohtajana Amiedun kaupan ja palveluiden osaamiskeskuksessa.