Turvatiimi Oyj muuntautuu perinteisestä vartiointialan yrityksestä korostetusti palveluyritykseksi. Siirtymää toteutetaan Amiedun kanssa OsaamisLuotsi®-ohjelmassa, jolla selvitetään osaamistarpeita muutostilanteessa.

Kilpailuetua osaamisella

Turvatiimi kehittää strategista liiketoimintaansa ja haluaa varmistaa, että sillä on oikeanlaista osaamista myös tulevaisuudessa. Turvatiimi käyttää tähän Amiedun OsaamisLuotsi-ohjelmaa, jonka avulla asetetaan osaamistavoitteet koko organisaatiolle ja sen henkilöstöryhmille sekä rakennetaan malli osaamisen systemaattiseen johtamiseen.

OsaamisLuotsi-prosessiin osallistuu Turvatiimin henkilöstöpäällikkö ja johtoryhmä sekä Amiedun asiantuntijat. Ohjelmassa määritellään ydinosaamiset, kenen pitää osata ja mitä. Se antaa Turvatiimille esimerkiksi välineitä kehityskeskusteluihin, joissa kartoitetaan nykyosaaminen ja haetaan tehtäväkuviin liittyviä profiileja. Tämän pohjalta ryhdytään vahvistamaan osaamisia strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kartoituksissa nousi esille muun muassa esimiestyö, kehittämis- ja asiakaspalveluosaaminen, joiden kehittämiseen panostetaan lähivuosina. Turvatiimi on jo aloittanut suunnittelun ja toteutuksen syventämällä erityisesti esimiestyöhön liittyvää osaamista.

– Kun päivitämme strategiaamme, on tärkeää, että avainhenkilömme pystyvät aiempaa parempaan esimiestyöhön. Haluamme myös yhtenäistää esimiestyössä käytettäviä toimintamalleja.

Turvatiimissä esimiestyö on ihmisten johtamista. Yrityksessä on määritelty, että esimiestyön tulee olla toimialan parasta, jotta Turvatiimi on tulevaisuudessakin houkutteleva työnantaja, toimitusjohtaja Pekka Lindeman Turvatiimi Oyj:stä sanoo ja jatkaa:

– Haluamme rakentaa kilpailuedun esimiesosaamisesta, koska työvoimasta tullaan kilpailemaan entistä kovemmin. Esimiestyöllä ja -osaamisella luodaan oikeanlaista palveluyrityksen ilmapiiriä.

Esimiestyö muutoksessa

Nuorille työntekijöille Turvatiimi on ehkä ensimmäinen työpaikka. Esimiesten rooli työhön perehdytyksessä ja roolimallina on siksi valtavan tärkeä.

– Haluamme ihmisten kokevan, että turvallisuuspalvelutoimiala pystyy tarjoamaan kiinnostavia tehtäviä myös pidemmälle työuralle. Uskomme, että osaamisen kehittyminen ja kokemuksen kertyminen tuo valmiuksia parempaan asiakaskokemukseen, ja se luo meille kilpailuetua.

Pekka Lindeman huomioi myös, että yrityksille on kriittisen tärkeää ymmärtää minkälaisin toivein ja tavoittein nuoret tulevat työelämän.

– Esimiesten on osattava kiinnittää siihen huomiota, ja se edellyttää esimiestyöltä uudenlaisia osaamisvalmiuksia. Työelämän muutos tulee haastamaan useita palvelualan yrityksiä, jotka tarjoavat nuorille usein sen ensimmäisen työpaikan. Esimiestyössä pystymme sovittamaan yhteen työmarkkinoille tulevien ihmisten tarpeet ja toiveet tehdä työtä sekä asiakkaiden palvelutarpeet. Palvelualalla tarvitaan joustavuutta liiketoimintaan.

Haluamisen johtamista

Pekka Lindeman määrittelee ihmisten johtamisen osaamisen johtamisen lisäksi halujohtamiseksi.

– Ei riitä, että osaamme. Meidän tulee myös käyttää osaamistamme ja se edellyttää halua pyrkiä hyvään asiakaspalvelukokemukseen. Esimiehinä johdamme haluamista, jota tarvitaan hyvään onnistumiseen kaikissa tuhansissa päivittäisissä tilanteissa työntekijämme ja asiakkaan kohdatessa. Esimiestyön pitää johtaa siihen, että asiakaskohtaaminen on aina oikeanlainen. Siten pystymme kilpailemaan yhä haasteellisemmilla työmarkkinoilla, Pekka Lindeman toteaa.

Amiedu on Pekka Lindemanin mukaan osoittanut, että se pystyy vastaamaan Turvatiimin haasteisiin ja toiveisiin.

– Amiedu ymmärtää tilanteemme ja tavoitteemme. Me haluamme, että työntekijämme kehittyvät palvelualan ammattilaisiksi. Siksi meillä pitää olla ohjelma, jonka avulla ihmiset voivat kehittää itseään.

Tutustu Amiedun turva-alan koulutuksiin »

Lue lisää OsaamisLuotsista »

Lisätietoja Turvatiimi Oyj:stä »

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Juri Puhakka