Työvoimapula ja ammattitaitoisen työvoiman saanti on kasvava ongelma etenkin palvelualan yrityksille. Coor Service Managementin työntekijät – sitoutunut ja osaava henkilöstö – on ollut kulmakivi, jonka avulla yritys on pystynyt kasvamaan.

Coor Service Management on kansainvälinen konserni, jonka strategiana on toimittaa laajasti kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita, muun muassa siivousta, kiinteistönhoitoa ja aulapalveluita.

Coor on toiminut kymmenen vuotta Suomessa. Yritys laajeni merkittävästi vuonna 2011 sen ostettua Lujapalvelut Oy:n. Suomessa Coorin palveluksessa työskentelee noin tuhat työntekijää.

– Toimimme samanlaisin rutiinein ja samalla strategialla koko konsernissa yhden johtoryhmän ohjaamana, Suomen Coorin toimitusjohtaja Johan Mild kertoo.

Coor oli Suomessa alansa ensimmäisiä ISO-sertifioinnin saaneita.

– Se tarkoittaa, että johtamisjärjestelmämme ovat tasalaatuisia ja samalla periaatteella toimivia.

Monikulttuurinen henkilöstö

Coorilla on monikulttuurinen henkilöstö, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Anne-May Asplund Coorista toteaa ja jatkaa:

– Se asettaa haasteita koulutuksellisesti ja viestinnällisesti. Konsernikielemme on englanti, ja Suomessa toimitaan suomeksi sekä englanniksi. On pystyttävä viestimään asiat siten, että ne varmasti ymmärretään oikealla tavalla koko konsernissa. Tärkein tehtävä viestin perille viemisessä on lähiesimiehillä.

Johan Mild näkee tulevaisuuden kannalta oleellisena haasteena sen, kuinka eri kulttuuritaustaiset työntekijät pystyvät integroitumaan työyhteisöön.

Coorissa tehdäänkin kaiken aikaa ennakoivaa työtä, joka valmistaa yritystä kohtaamaan yhä monimuotoisemman tulevaisuuden. Amiedun kanssa Coor on käynnistämässä työpaikkaohjaajakoulutuksen, jossa on mukana monikulttuurisuusaspekti.

– Monikulttuurisessa työyhteisössä huomaa, että käsitteet sitoutumisesta ja työajoista voivat olla erilaiset työntekijän lähtökulttuurista riippuen. Pyrimme viemään muun muassa näitä asioita strategisesti samansuuntaisina eteenpäin koko konsernissa, Anne-May Asplund kertoo.

Investointeja koulutukseen

Coor panostaa työntekijöidensä koulutukseen, osittain siksi, että alalle on vaikea saada ammattitaitoista väkeä. Uudessa työehtosopimuksessakin on korostettu koulutusta. Se kertoo siitä, että ala haluaa ammattimaistua. Coorin työntekijät toimivat teknisesti vaativissa kohteissa ja palvelevat suuria, kansainvälisiä ja suomalaisia yrityksiä sekä julkista sektoria. Osaamishaasteet kasvavat jatkuvasti.

Coor Service School on sisäinen koulutusjärjestelmä koko henkilöstölle, ja esimerkiksi perehdytykseen liittyvä materiaali ovat pääosin työntekijän omalla äidinkielellä. Lisäksi esimiehet ja asiantuntijat osallistuvat johtamiskoulutukseen, jossa syvennytään Coorin toimintatapoihin ja asiakkuuksiin.

– Sekin on yhteinen ohjelma Pohjoismaissa. Siten strategian yhdenmukaisuus säilyy maan rajojen yli. Ydin on siinä, että kuinka pystymme palvelemaan asiakastamme paremmin, Johan Mild tiivistää.

Coorin ja Amiedun yhteistyön tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista ja sen myötä Coorin palvelutoimintoja. Amiedu tekee yhdessä Coorin kanssa osaamisen kartoituksen, joka toimii pohjana pitkäjänteiselle kehittämissuunnitelmalle. Projektissa ovat mukana Amiedun asiantuntijat sekä Coorin johtoa ja esimiehiä.

– Kartoituksen tavoitteena on luoda henkilöstön osaamistarpeisiin ja Coorin strategiaan sidottu osaamisen kehittämissuunnitelma, joka kohdistetaan eri palvelualueille. Siinä painotetaan esimiestaitoja ja huomioidaan myös monikulttuurisuus, yrityspalvelujohtaja Ari Seppänen Amiedusta sanoo.

– Amiedu koordinoi koulutuskumppanina yrityksemme koulutuksia, ja mikä tärkeää, se pystyy palvelemaan valtakunnallisesti. On luontevaa, että investoimme koulutukseen. Se lisää työntekijöiden pysyvyyttä ja mahdollistaa yrityksen kasvun, Johan Mild toteaa.

Tutustu kiinteistöpalvelualan koulutuksiimme »

Lisätietoja Coor Service Management »

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Juri Puhakka