Lastin- ja kuormankäsittelyratkaisuja ympäri maailmaa tarjoavan Cargotecin osaamisen johtamisen strategia perustuu liiketoimintastrategiaan, ja siten henkilöstöstrategia on luontevasti osa kokonaisuutta.

Aloitetaan luvuista: Cargotecillä on toimintaa 120 maassa ja yli kuudessasadassa toimipisteessä, työntekijöitä noin 10 500 eri puolilla maailmaa. Liikevaihtoa vuonna 2011 syntyi 3,1 miljardia euroa.

Mittaluokka on nyt tiedossa. Globaalisuudesta kertoo se, että konsernikieli on englanti ja henkilöstölehtikin käännetään kahdeksalle kielelle. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat tiiviisti yrityksen rakenteissa.

Miten osaaminen yrityksen joka tasolla ja eri mantereilla varmistetaan?

– Koulutamme ihmisiä tarpeiden mukaan, Cargotecin henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Kirsi Nuotto toteaa.

Osaamisen kehittäminen onkin yksi Cargotecin strategian kulmakivistä. Se on jatkuvaa ja kohdistuu koko henkilöstöön, mutta painopistealueet vaihtelevat strategian mukaisesti. Suurin painoarvo on ohjatulla työssä oppimisella. Cargotec Academy määrittelee vuositasolla kehitystyön päälinjaukset.

– Osaamisen kehittämisen strategian kautta suunnittelemme, kuinka osaamistamme täytyy eri liiketoimintayksiköissä ja eri maissa, globaalisti ja lokaalisti, kehittää. Konsernin vastuulla on johtamisen kehittäminen, Kirsi Nuotto kertoo.

Esimerkkeinä osaamisen kehittämisen painopistealueista Nuotto mainitsee strategisen Account Managementin ja huoltotoiminnan. Ympäri maailmaa työskentelevien insinöörien ja teknikoiden taitojen tulee olla jatkuvasti ajan tasalla.

– Kansainvälisiä asiakkuuksia kehittävät ja hoitavat tiimimme ovat todella monikulttuurisia. Johtamisvalmennuksessa pyrimme siihen, että meillä on Cargotec-johtamisprofiili, joka mahdollistaa samanlaisen arvopohjan eri maissa, vaikka kulttuurieroja on. Olemmekin määritelleet yhdeksi arvoksemme, että toimimme globaalisti ja lokaalisti.

Ketteryyttä oppia

Vuosittain Cargotecillä selvitetään henkilöstön osaaminen muun muassa kehityskeskustelujen yhteydessä. Työntekijöille laaditaan kehityssuunnitelmat ja toteutustavat, kuten kurssit, itseopiskelu, mentorointi tai työssä oppiminen. Verkko-oppiminen ja muut virtuaaliset viestintäkanavat soveltuvat hyvin globaalille suuryritykselle, ja niitä hyödynnetään laajalti.

Kirsi Nuotto lukeutuu johtajiin, jotka peräänkuuluttavat liiketoiminnassa ketteryyttä. Tiukka suunnitelmallisuus ei saa hidastaa toimintaa. Työntekijöiden täytyy päästä kehittymään ja heille tulee tarjota uusia mahdollisuuksia. Liian kiinteät suunnitelmat eivät ole yksilölle tai yrityksille hyviä.

– Meillä tulee olla ketteryyttä toteuttaa nopeasti ratkaisuja, jotta työntekijät pystyvät sopeutumaan ja toimimaan muutosten yhteydessä, sekä ulkoisten että sisäisten. En esimerkiksi usko kiinteästi naulattuihin urapolkuihin. Tärkeintä on, että jokaisella on oma kehityssuunnitelma.

Minuuttiakaan hukkaamatta

Cargotecin henkilöstöjohto näkee tarkasti ja globaalilla laajuudella työelämän muutokset. Nuoret työntekijät rakentavat aivan eri tavalla uraansa kuin hieman vanhemmat sukupolvet. He tulevat työhaastatteluun hyvin tietoisina toiveistaan, ja paikka saatetaan vastaanottaa vain, mikäli se täyttää omat vaatimukset johtamiskulttuurin tai työaikajärjestelyjen suhteen.

– Yritysten tehtävä on vastata tähän haasteeseen ja myös vaihtuvuuteen. En olisi huolissani siitä, jos nuoret haluavat vaihtaa työpaikkaa. Meillä on valtavasti pitkäkestoisia työsuhteita ja sopivasti nuoria haastamassa. Balanssi on tärkeää.

Sen sijaan Kirsi Nuotto korostaa, miten tärkeää on miettiä, kuinka mahdollisimman nopeasti työntekijä sisäistää yrityksen kulttuuriin.

– Kun henkilö on rekrytoitu, ei kannata hukata yhtään minuuttia.

Investointi osaamiseen

Osaamisen kehittämistä ei pelkillä koulutustuntien tai -päivien määrillä mitata, Kirsi Nuotto toteaa.

– On hyvä seurata tunnus- ja vertailulukuja, mutta enemmän kiinnitän huomiota koulutuksen vaikutukseen. Sen täytyy olla suhteessa yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan. Esimerkiksi yritysostoista ja muutoksista opitaan. Sinänsä se on nolla koulutuspäivää, mutta vaikutus voi olla moninkertainen.

Kansainvälisen suuryrityksen henkilöstöjohtajana hän ei edes osaa kuvitella tilannetta, jossa osaamisen kehittämiseen ei panostettaisi.

– Sillä on vaikutus kilpailukykyyn, sitoutumiseen, motivoitumiseen. Innostus oppimiseen on merkityksellistä yrityksen menestyksen kannalta.

Päätetään tarkastelu lukuihin. Vuonna 2011 Cargotec teki liikevoittoa 207 miljoonaa euroa.

– Arvioimme usein, mikä vaikutus on ollut osaamisen kehittämisellä. Tuloksessahan se näkyy, Kirsi Nuotto toteaa.

Lisätietoja Cargotec »

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Timo Salomaa