Ohjelmistotalo Tekla kehittää digitaalisia tietomalleja rakennus-, infra- ja energiatoimialoille. Innovointi ja vahva panostus tuotekehitykseen ovat yrityksen toiminnan kulmakiviä. Kansainvälinen, ammattitaitoinen henkilöstö on tässä avainasemassa. Kuinka toiminta saadaan tuottavaksi eri aikavyöhykkeillä ja erilaisissa kielikulttuureissa?

Pääkonttoriaan Suomessa pitävällä Teklalla on asiakkaita sadassa maassa ja omia toimistoja 14 maassa.

– Tekla on kasvanut vahvaa tahtia ja suurin osa kasvustamme on orgaanista kasvua. Palveluksessamme on maailmanlaajuisesti yli 500 työntekijää ja keskimäärin 35 kansallisuutta, Teklan Building and Construction liiketoiminta-alueen tuotekehityksen johtaja ja johtoryhmän jäsen Ritva Keinonen kertoo.

Tekla on yksi Suomen tietokone- ja ohjelmistoalan pioneereista. Vuosi sitten amerikkalainen Trimble Navigation Ltd. teki ostotarjouksen pörssiyhtiö Teklasta. Nyt Tekla on osa Trimble-konsernia. Trimble on tunnetuin paikannusratkaisustaan eri toimialoille. Se toimii 21 maassa ja liikevaihto oli vuonna 2011 1,6 miljardia dollaria.

Kansainvälistä osaamista

Merkillepantavaa on, että Tekla investoi jatkuvasti saamastaan liikevaihdostaan leijonanosan takaisin tuotekehitykseen. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus on yli 25 % liikevaihdosta. Ritva Keinosen johtamalla osastolla noin joka kolmas on syntynyt muualla kuin Suomessa.

– Meillä monet kansallisuudet pääsevät puhumaan äidinkieltään kollegoiden kanssa. Tuotekehityksessä on edustettuna yli kaksikymmentä eri kansallisuutta. Osaamisstrategiamme alkaa huolellisesta rekrytoinnista. Toimialaan liittyvää koulutusta järjestetään Tekla Akatemiassa, ja muu henkilöstön osaamisen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

Yritykseen on kolmen viimeisen vuoden aikana alkanut tulla paljon hakemuksia muualtakin kuin Suomesta. Verkossa ilmoituksiin tulee osumia ympäri maailmaa.

– Osin se liittyy tuotteeseemme, koska meille hakevat ihmiset, jotka ovat tehneet ohjelmillamme suunnittelutöitä rakennusalalla. Rekrytoimme myös IT-osaajia. Suomessa ei ole montakaan yhtiötä, jossa pystyy toimimaan englannin kielellä. Englanti on virallinen työkielemme, jota jokainen tiimi käyttää, silloin kun yksikin ei-suomenkielinen on paikalla.

Osaaminen yhdistää

Ammatillinen kulttuuri ja samanasteinen koulutus yhdenmukaistavat ihmisiä, miettii Ritva Keinonen. Kulttuurierot jäävät varjoon, kun asiantuntijuus yhdistää.

– Maailmanlaajuisesti työntekijöistämme 64 % on ylempi korkeakoulututkinto, ja Suomessa prosentti on vielä korkeampi. Tuotekehityspuolella se on lähes sata.

Vuorovaikutukseen ja viestintään pitää jatkuvasti panostaa.

– Monikulttuurisuus aiheuttaa sen, että pitää enemmän tarkkailla kommunikointia, eli ymmärtävätkö ihmiset oikein toisiaan. Etäisyys ja aikaerot voivat vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät puhu tai viesti keskenään riittävästi. Kirjallisessa viestinnässä sävyt voidaan tulkita väärin.

Teklalla järjestetäänkin workshoppeja, joiden avulla edistetään vuorovaikutusta. Eri puolilla työskentelevät ihmiset pääsevät tapaamaan kasvokkain ja vaikuttamaan siihen, kuinka kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme.

This is humour

Huumori on hyvin kulttuurisidonnaista. Ritva Keinonen sanookin, että kansainvälisessä ympäristössä toimiessa kannattaa miettiä vielä kerran, jos lähtee vaikkapa sähköpostitse leikinlaskuun. Brittiä ei ehkä naurata sama kuin suomalaista.

– Varoitan usein ihmisiä, että älkää laskeko leikkiä. Täytyy puhua aika paljon kasvokkain, ennen kuin opitaan keskustelun tyylisävyt. Varsinkin sähköisen kommunikoinnin saa nopeasti lukkotilanteeseen.

Monien erikoisosaajien yhteisosaaminen hajautetussa organisaatiossa luo haasteita.

– Koska toimimme eri aikavyöhykkeillä, voi yhteinen työaika jäädä vähäiseksi. Joku on aamulla neuvottelupuhelussa, toisella se voi olla iltakymmeneltä. Se vaati työntekijöiltämme joustamista.

Maantieteellinen etäisyys asettaa haasteita myös tiedonkululle.

– Kehitämme jatkuvasti prosesseja, jotka varmistavat, että tieto on muistiinmerkitty ja helposti käytettävissä. Oleellista on, että pystymme luomaan uutta tietoa vanhan tiedon varaan, olemmehan me tiedonjalostusalalla.

Ammattitaitoa ja osaamista vaalitaan Teklalla.

– Innovoiminen on jokapäiväistä arkeamme. Kehitämme tuotteitamme voimakkaasti ja haluamme pitää paikkamme jatkuvassa ja nopeassa teknologian kehityksessä mukana. Suomi on hyvä paikka ohjelmistoyritykselle toimia. Tänne saa hyviä osaajia töihin.

Tutustu tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon »

Tutustu tieto- ja viestintätekniikan koulutuksiimme »

Lisätietoja Tekla »

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Juri Puhakka