Lilinkotisäätiö tarjoaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille, ja sillä on kuusi tehostetun palveluasumisen yksikköä eri puolilla Helsinkiä. Säätiö osallistuu Monatta-projektiin kehittääkseen taitojaan maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdytyksessä sekä osaamisen hyödyntämisessä.

Lähdimme mukaan Monattaan useista syistä, Lilinkotisäätiön kehittämispäällikkö Heikki Hyvönen toteaa.

– Vaikka hoitoalaa uhkaava työvoimapula ei vielä näy meillä, haluamme varautua siihen. Kun rekrytoimme ensimmäiset maahanmuuttajat, ensisijainen toiveemme oli saada uusia virikkeitä, sillä asiakkaidemme arki muuttuu sairauden vuoksi virikkeettömäksi ja apaattiseksi. Toivomme erilaisten virikkeiden auttavan myös muita työntekijöitämme löytämään uusia keinoja arjen sisällön tuottamiseen.

Lilinkodissa on 300 asukasta ja 160 työntekijää, ja molempien joukossa on kymmenisen maahanmuuttajaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa säätiön jokaisessa palvelutalossa on monikulttuurinen työryhmä.

– Asiakaskuntammekin on muuttumassa entistä monikulttuurisemmaksi, Heikki Hyvönen kertoo. – Meidän täytyy tuntea eri kulttuureita voidaksemme vastata kehitykseen. Jos työryhmämme ovat tottuneet toimimaan monikulttuurisesti, pystymme tuottamaan asumispalveluja parhaalla mahdollisella tavalla myös jatkossa.

Mentorivalmennuksesta vinkkejä esimiestyöhön

Amiedu vastaa Lilinkotisäätiön Monatta-projektin monikulttuurisuusvalmennuksesta. Sen järjestämään mentorikoulutukseen osallistuu jokaisesta Lilinkotisäätiön palvelutalosta johtaja ja kaksi ohjaajaa. Mentorit edistävät monikulttuurisuutta organisaatiossaan. Yksi heistä on Koskikodin johtaja Kirsi Viiri.

– Saimme mentorivalmennuksessa paljon tietoa ja ymmärrystä, miten rekrytoida, millaista perehdytystä maahanmuuttajat tarvitsevat, mitä se vaatii työryhmiltä ja millaisia työvälineitä ja -tapoja tarvitaan. Jatkossa osaamme käydä asioita läpi eri tavalla, parannamme viestintää ja käytämme selkokieltä.

– Mentorit pitävät yllä keskustelua työryhmissä ja perehdyttävät työntekijöiden lisäksi myös muista kulttuureista tulevia asiakkaita, Hyvönen lisää.

Monikulttuurisen työyhteisön edut ja haasteet

Monikulttuurisuus on rikastuttanut monin tavoin Lilinkodin arkea.

– Maahanmuuttajat tuovat työyhteisöön elävyyttä, värikkyyttä ja erilaisia tapoja tehdä asioita, Kirsi Viiri sanoo. – Luovina ja rohkeina he laittavat itseään enemmän likoon kuin me hillityt suomalaiset.

Heikki Hyvönen kertoo esimerkin: – Asukkaille oli vaikeaa tulla aamukokouksiin. Ongelma ratkesi, kun afrikkalainen työntekijä alkoi laulaa siellä. Sosiaalisessa small talkissa ja välittömän vuorovaikutuksen taidoissa meillä on paljon opittavaa.

Haasteitakin on tullut vastaan.

– Usein ajatellaan haasteiden liittyvän kielitaitoon. Monatan myötä aloimme pohtia, kuinka paljon väärinymmärryksistä johtuu kulttuurisesta tulkinnasta, siitä mitä asiat kenellekin tarkoittavat, Heikki Hyvönen valottaa. – Maahanmuuttajat tulevat usein hierarkkisemmasta yhteiskunnasta, he edellyttävät esimiehiltä jyrkkiä käskysuhteita. Tai joistakin kulttuureista tulevien miesten on vaikea hyväksyä naisesimiestä.

– Myös aikakäsitys on erilainen, vaikkapa työaikojen noudattaminen, Kirsi Viiri täydentää.

– Nämä ovat kuitenkin pieniä asioita, ja kaikki on saatu keskustelemalla ratkaistua.

Monikulttuurisuus osana johtamisen strategiaa

Lilinkotisäätiön monikulttuurisuuden johtamisen strategia syntyy Heikki Hyvösen mukaan sen jälkeen kun kaikki mentorit on koulutettu. He muodostavat strategisen työryhmän asiantuntijaelimen.

– Strategia työstetään perustasolta lähtien, alhaalta ylöspäin. Monatan myötä olemme tietoisempia, mitä strategiaan otetaan ja millä tavalla. Kaikki lähtee perusarvoistamme, joista yksi tärkeä on suvaitsevaisuus – suvaitsemme myös erilaisia työntekijöitä. Monikulttuurisuus avaa tien siihen, että asioita voi tehdä monilla eri tavoilla, ja silti lopputulos on hyvä.

Monatta-projektin tavoitteena on edistää suomalaisten työmarkkinoiden tasa-arvoa ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta. Hankkeessa kehitetään työnantajien valmiuksia ja osaamista muun muassa maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdytyksessä sekä maahanmuuttajien työelämävalmiuksia. Monatan päätoteuttaja on Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Amiedu on projektin osatoteuttaja ja vastaa Palmenian kanssa hankkeen kumppanityönantajien monikulttuurisuusvalmennuksesta. Lisäksi Amiedu vastaa hankkeen maahanmuuttajien ICT-osaamisen kehittämisestä.

Lisätietoja projektista ja osallistumismahdollisuuksista:

Amiedu, Eeva Vuorela, projektipäällikkö, puhelin 050 443 6784

Tutustu sosiaali- ja terveysalan koulutuksiimme »

Tutustu Monatta-projektiin »

Lisätietoja Lilinkotisäätiö »

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Juri Puhakka