Jokaisen asiakasyhteisön ja yksittäisen oppija-asiakkaan kohtaaman koulutus- tai kehittämispalvelun laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden takana on vuosien mittainen, päämäärätietoinen strateginen suunnittelu ja tuotekehitystyö. Huipputulosten takana on useimmiten ryhmä ihmisiä sekä heidän halunsa ja kykynsä toimia verkostona. Verkottuminen ja verkostoyhteistyö ovat olleet Amiedun palvelutoiminnan kehittämisen ”punainen lanka” koko 2000-luvun ajan.

Richard Normann esitti jo toista kymmentä vuotta sitten teoriansa From Value Chains into Value Constellations eli siirtymisen arvonlisäketjuista arvonlisäryhmiin. Visionäärinen ajattelu ja mallit ovat vaikuttaneet ja välittyneet vahvasti Amiedun toimintaan.

Eri tarpeisiin muodostetaan erilaisia verkostoja, joilla kullakin on oma dynamiikkansa ja ”sielunsa”. Kirjassaan Tulevaisuutena liiketoimintaverkot, johtaminen ja arvonluonti Möller, Rajala ja Svahn osoittivat, että verkottuvassa taloudessa yrityksen kyky toimia osana verkostoja ja muodostaa omia liiketoimintaverkkoja on keskeinen menestymisen edellytys. Havaintoja on hyödynnetty muun muassa Teknologiateollisuuden TRIO-hankkeessa. Ne luovat perustan myös Amiedun teknologiateollisuustoimialan nykyiselle liiketoimintamallille.

Vaasan yliopiston professori Jukka Vesalaisen mallintama teollisuusyritysten Kumppanuuden analysoinnin viitekehys modifioitiin vuonna 2002 ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjien tarpeisiin. Työkalu analysoi asiakasorganisaation sekä koulutus- ja kehittämispalvelun tuottajan välistä liiketoiminnallista ja organisationaalista sidoksisuutta. Sen avulla saatua nykytilatietoa on käytetty Amiedun kumppanuuksien kehittämiseen.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjät käynnistivät viime vuosikymmenen puolivälissä valtakunnallisen Ketju-hankkeen. Sen päämääränä oli kyky tuottaa tasalaatuisia asiakaspalveluja valtakunnallisen asiakkaan tarpeisiin. Ketju-hanke sai ensimmäisten joukossa Tekesin uudistetun strategian mukaisen, verkostoinnovaatioille suunnatun kehittämisrahoituksen. Työn tuloksena Amiedu voi tarjota asiakkailleen valtakunnallisesti kattavia palveluratkaisuja.

Viimeaikaiset innovaatioiden syntyä koskevat tutkimukset nostavat käytännön tarpeista sekä käytännön tasolla syntyneet innovaatiot tiedeyhteisöjen ja suuryritysten tuotekehitystyön tulosten veroisiksi saavutuksiksi. Tulosten innostamina ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjät käynnistivät vuonna 2012 Innovaatio-hankkeen Lappeenrannan teknisen yliopiston professori Vesa Harmaakorven tukemana.

Meneillään oleva hanke tähtää palveluiden uudistamiseen siinä laajuudessa, että asialla on elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Hankkeen näkemyksellisyys kiteytyy tavoitteessa, jonka mukaan opiskelija-asiakas on kehittämisinvestoinnin tuloksena paitsi taitava työnsä suorittaja, myös taitava työnsä ja työyhteisönsä kehittäjä. Ammatillisen aikuiskoulutuksen verkostoyhteistyöstä on konkreettista hyötyä aina pk-yrityksen verstaan lattiaa myöten.

Timo Karkola
ammattikasvatusneuvos
johtaja, rehtori
Ami-säätiö, Amiedu