RekryKoulutuksen avulla yritys saa osaavaa työvoimaa, ja työtön työnhakija mahdollisuuden työllistyä. Se on joustava keino saada henkilöstön osaaminen vastaamaan yrityksen tarpeita. RekryKoulutusta ovat hyödyntäneet muun muassa NCC Rakennus Oy, Lidl Suomi Ky ja Lassila & Tikanoja Oyj.

RekryKoulutus on kehittämistyökalu, joka tuo organisaatiolle liiketoiminnallista hyötyä. Sen kautta yritys saa koulutettua ja osaavaa työvoimaa. RekryKoulutuksen toteutumisen mahdollistavat yritys, koulutusorganisaatio ja yhteiskunta.

– RekryKoulutus on keino saada osaaminen vastaamaan tarpeita. Se on parhaita kanavia työllistyä, se on nopeasti toteutettava ja räätälöitävissä. Työnantaja maksaa 30 % RekryKoulutuksen kustannuksista ja työ- ja elinkeinohallinto loput, työmarkkinaneuvos Teija Felt työ – ja elinkeinoministeriöstä (TEM) kertoo.

Asiakaslähtöinen RekryKoulutus

TEM on juuri teettänyt selvityksen yhteishankintakoulutuksista. RekryKoulutuksien osuus kaikista yhteishankintakoulutuksista on noin 45 %. Muita tuotteistettuja yhteishankintakoulutuksia ovat Muutos- ja TäsmäKoulutus.

– RekryKoulutus on tällä hetkellä suosituin koulutustyyppi. Tilanne elää täysin talouden suhdanteiden mukaan, ja näyttäisikin siltä, että TäsmäKoulutuksen rooli lisääntyy. Työnantajat ovat oivaltaneet, että henkilöstön osaamista kehittämällä voi yrityksen toimintaan ja tulokseen vaikuttaa, Teija Felt toteaa.

Samaisen selvityksen mukaan RekryKoulutukset ovat asiakaslähtöisiä ja hyvin toimivia. Koulutuksessa työnantaja pääsee tutustumaan mahdolliseen rekrytoitavaan, mutta toisaalta myös työntekijä näkee yrityksen.

– RekryKoulutus vastaa juuri siihen tarpeeseen, joka työnantajalla tai henkilöasiakkaallamme on. Sen avulla voidaan välttää rekrytoinnin epäonnistumiset, puolin ja toisin. Ylipäätään koulutusten asiakaspalaute on ollut hyvää, Teija Felt sanoo.

Hyviä kokemuksia

NCC Rakennus Oy on hyödyntänyt työvoiman saamisessa RekryKoulutusta yhdessä Amiedun kanssa. Henkilöstöasiantuntija Asko Jussila NCC:ltä löysi nopeasti RekryKoulutuksen hyödyt.

– Pystyimme heti alusta alkaen tuomaan koulutukseen mukaan NCC:n toimintatapoja ja arvoja. Pyrimme tällä tavoin paitsi kouluttamaan, mutta myös sitouttamaan ja vakuuttamaan opiskelijat siitä, että olemme tosissamme mukana. Saamme tästä hyvin motivoituneita työntekijöitä.

HRD-asiantuntija Sari Grönberg Lidl Suomi Ky:stä kertoo, että RekryKoulutuksesta palkatut työntekijät ovat erittäin motivoituneita ja moni heistä onkin edennyt urallaan vaativampiin tehtäviin esimerkiksi apulaismyymälä- tai myymäläpäälliköksi.

Lidl on ollut mukana järjestämässä RekryKoulutuksia jo vuodesta 2009.

– Tällä hetkellä on menossa neljäs asiakaspalvelun koulutusohjelma Amiedussa. Koulutus käynnistyy kartoitusjaksolla, josta varsinaiseen koulutukseen valitaan 10 – 15 henkilöä. Kun koulutus on räätälöityä, saamme osaavia työntekijöitä, joiden ammattitaito vastaa yrityksemme tarpeita. Haluamme omalta osaltamme olla mukana työllistämässä ihmisiä kansallisuudesta ja taustoista riippumatta.

Palvelunhallintapäällikkö Maria Koskela Lassila & Tikanoja Oyj:ltä kertoo, että heillä RekryKoulutusta on käytetty siivoustyöntekijöiden rekrytointiin. Nyt Amiedussa on käynnissä jo kolmas puhdistuspalvelualan RekryKoulutus maahanmuuttajille.

– Tarvitsemme ja arvostamme ammattitaitoisia työntekijöitä. RekryKoulutus on hyvä kanava saada osaajia. On tärkeää panostaa haku- ja valintavaiheeseen, jotta saamme motivoituneet opiskelijat koulutukseen. Opiskelijat tuovat mukanaan työpaikoille myös alan uusimpia työtapoja ja menetelmiä.

Väylä työllistyä ja työllistää

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ennakoidakseen koulutukseen liittyvä tarpeet ja kehittääkseen eri koulutustyyppejä.

– RekryKoulutuksen ehdoton etu on, että organisaatiot voivat sen avulla nopeasti vastata tarpeisiin ja suhdanteisiin. Se on erinomainen väylä työllistämiseen: pääsääntöisesti noin 70 % koulutukseen osallistuneista työllistyy, Teija Felt sanoo.

RekryKoulutus soveltuu laajasti monille aloille, eikä organisaation koko ole ratkaiseva.

– On yrityksiä, jotka palkkaavat kerralla sata ihmistä. Yritämme myös yhdistää työnantajia siten, että he pystyvät hankkimaan yhdessä RekryKoulutusta. Verkostoituminen on ollut yrityksille eduksi: se on toiminut hyvin, Teija Felt toteaa.

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää siitä, miten voisitte hyödyntää RekryKoulutusta omassa organisaatiossanne.
Ota yhteyttä kehityspäällikkö Taina Virtaseen, puhelin 040 500 6035, taina.virtanen(at)amiedu.fi

Lisätietoja RekryKoulutuksesta »

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriöstä »

Lisätietoja Lassila & Tikanoja Oyj:stä »

Lisätietoja Lidl Suomi Ky:stä »

Lisätietoja NCC Rakennus Oy:stä »

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Juri Puhakka