Nuorten yhteiskuntatakuu – Nuorisotakuu – on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön, ja sitä myötä pääsevät osallisiksi yhteiskuntaan. Nuorisotakuun osana toteutettava nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20–29-vuotiaille nuorille mahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Osaamisohjelma on myös oiva keino yrityksille lisätä nuoren henkilöstönsä osaamistasoa ja rekrytoida koulutuksen kautta uusia työntekijöitä.

Suomessa on arviolta 110 000 nuorta aikuista, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa: ammatillisen tutkinnon puute lisää riskiä syrjäytyä työelämästä. Valtio on varannut nuorten aikuisten osaamisohjelmaan 183 miljoonaa euroa vuosille 2013–2016. Tänä aikana ohjelmalla tavoitellaan 36 000 koulutuksen aloittajaa.

– Nuorten aikuisten syrjäytyminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle, mutta ennen kaikkea se on inhimillinen ongelma. Nuorten pitäisi olla aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. On kaikkien etu, että nuoret kehittävät ammatillista osaamistaan ja löytävät oman polkunsa työelämään, kehityspäällikkö Tapani Leino (kuvassa vasemmalla) Amiedusta toteaa.

Motivoituneita nuoria, päteviä työntekijöitä

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa on mukana monia toimijoita, joiden innovatiivinen yhteistyö on elintärkeää hankkeen onnistumiselle. Amiedulla on vahvat yritys-, viranomais- ja koulutuksen järjestäjäverkostot, joten se on luonteva linkki eri osapuolten välillä.

Monilla työpaikoilla on nuoria työntekijöitä, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto. Nuorten aikuisten osaamisohjelma parantaa henkilöstön ammattitaitoa ja motivaatiota osaamista kehittämällä.

– Yritykset voivat rekrytoida ohjelman kautta henkilöstöä. Rekrytoiva koulutus onkin merkittävä osa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja yksi ratkaisu esimerkiksi puhdistuspalvelualan työvoimapulaan, avainasiakaspäällikkö Kirsi Talikainen Amiedusta kertoo ja jatkaa:

– Ohjelman avulla yritykset pystyvät nostamaan henkilöstönsä osaamistasoa. Monet yritykset ovat mukana erilaisissa kilpailutuksissa, joissa henkilöstön minimitasovaatimuksena ovat ammattitutkinnot. Ohjelman kautta yritykset saavat lisää päteviä ammatillisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä.

Uusia työkaluja ja ajatusmalleja

Amiedu on sitoutunut nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. Amiedun ydinosaaminen antaa hyvän pohjan hanketyöhön. Osaamisohjelmassa suoritettavien perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen ja niiden osien järjestämisestä sekä erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta Amiedulla on vankka kokemus.

– Olemme panostaneet siihen, että koulutukseen hakeutuminen on helppoa ja hakeutuja saa tarvitsemansa tiedot, neuvonnan ja ohjauksen osaamispolkunsa toteuttamiseen. Amiedu on tehnyt 12 pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjän kanssa aiesopimuksen yhteistyöstä nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyen. Tavoitteenamme on helpottaa nuorten aikuisten hakeutumista ammatilliseen koulutukseen, Tapani Leino toteaa.

Tuotemyyntipäällikkö Ilkka Eerola kertoo, että Amiedussa on aloitettu olemassa olevien toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen osaamisohjelman tarpeisiin. Nuoren aikuisen oppimispolku rakennetaan työnantajien, oppijoiden ja muiden ohjelman toteutukseen sitoutuneiden sidosryhmien yhteistyönä.

– Ohjelman myötä mekin opimme uudenlaisen ajatusmaailman: se haastaa meidät kehittämään uusia pedagogisia toimintatapoja. Hyödynnämme myös olemassa olevia työkalujamme, esimerkiksi toimivaksi todettuja tuettu oppisopimuskoulutus ja AmiPaja-malleja, jotka ovat sovellettavissa nopeastikin tähän ohjelmaan. Strategiamme mukaisesti oppimismenetelmämme ovat hyvin käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä.

Tulevaisuuden osaajia

Osaamisohjelmassa toteutettava työmarkkinoiden tarpeita vastaava koulutus antaa vahvan perustan pärjätä monipuolistuvissa ammateissa ja vaihtuvissa työtehtävissä.

– Tutkimukset osoittavat, että ammatillinen koulutus lisää työuran pituutta parhaimmillaan jopa kymmenen vuotta. Koulutus vahvistaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. On varmistettava, että meillä on tulevaisuudessakin riittävästi osaavia työntekijöitä eläkkeelle jäävien tilalle Suomea rakentamassa, Tapani Leino summaa.

Lisätietoja nuorten aikuisten osaamisohjelmasta

Mikäli yrityksenne haluaa olla mukana ja rekrytoida uusia osaajia tai kehittää nykyisten työntekijöiden osaamista, ilmoittautukaa mukaan ohjelmaan kevään aikana.

Ota yhteyttä

Kirsi Talikainen, puhelin 020 7461 518, kirsi.talikainen(at)amiedu.fi
Kirsi Silvennoinen, puhelin 020 7461 355, kirsi.silvennoinen(at)amiedu.fi
Ilkka Eerola, puhelin 020 7461 643, ilkka.eerola(at)amiedu.fi
Mirja Kautiainen, puhelin 020 7461 388, mirja.kautiainen(at)amiedu.fi

Nuorten aikuisten osaamisohjelma on osa nuorisotakuuta.
Lue lisää nuorisotakuu.fi »

Teksti: Pipsa Hiltunen & Tapani Leino
Kuva: Juri Puhakka