Puolustusvoimissa tapahtuu suuria muutoksia lähivuosina. Organisaatiota kevennetään ja tehtävien määrää supistetaan noin 2 100 tehtävällä vuoteen 2015 mennessä. Amiedun uudelleensijoittumisen tukipalveluiden avulla Puolustusvoimat vie henkilöstömuutoksia läpi hallitusti.

Uudistuksen lähtökohtana on varmistaa, että Puolustusvoimat kykenee edelleen ylläpitämään Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn käytettävissä olevalla rahoituksella. Uusi organisaatio otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Henkilöstösuunnittelu ja muutoskeskustelut aloitettiin jo viime vuonna.

– Haluamme noudattaa hyvän työnantajan periaatteita ja kohdella kaikkia henkilöstöryhmiä tasapuolisesti, tarkastaja Minna Pohja Pääesikunnan henkilöstöosastolta kertoo. – Pyrimme sitouttamaan ja tukemaan henkilöstöä kaikin tavoin, ja Amiedun palvelut auttavat meitä tässä. Tukitoimet kohdistetaan muutoksen kohteena oleviin, irtisanomisuhan alaisiin ja aikanaan irtisanottaviin.

Muutoksessa tuen merkitys korostuu

Uudistus muuttaa merkittävästi Puolustusvoimien toimintaa. Sotilasläänit johtoportaina ja yksittäisiä joukko-osastoja lakkautetaan. Toiminta keskitetään laajempiin, perustettaviin joukko-osastoihin. Kustannuksia säästetään myös keskittämällä hallintoa, logistiikkajärjestelyjä ja tukipalveluja sekä luopumalla joistain kiinteistöistä ja alueista. Yleinen asevelvollisuus säilyy sotilaallisen puolustuskyvyn perustana ja varusmiespalveluksen kehittäminen jatkuu.

Muutostilanteessa henkilöstösuunnittelun ja tuen merkitys korostuu. Jokaisessa joukko-osastossa toimiikin henkilöstön tukena oma HR-koordinaattori ja tukikoordinaattori.

– On tärkeää, että henkilöstöä tuetaan samalla tavalla eri yksiköissä. Pääesikunta valmistelee henkilöstöön vaikuttavat toimenpiteet yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Esimiehiä koulutetaan muutoksen johtamisessa. Henkilöstölle annetaan muutoskoulutusta, henkistä tukea sekä valmennusta yksilöllisten selviytymispolkujen löytämiseksi, Minna Pohja kertoo ja jatkaa:

– Tavoitteena on löytää muutoksen kohteena oleville uusi työ sekä aktivoida ja neuvoa tukimahdollisuuksista. Helpotamme henkilöstön siirtymistä uusiin tehtäviin siirto- ja muuttokorvauksilla sekä erilliskorvauksilla, joita kohdennetaan muutoskoulutukseen. Tuemme palvelussuhteen jatkuvuutta ja työllistymistä useilla erityistuilla, joita ovat muun muassa uuden työpaikan koeajan pituinen virkavapaa ja henkilöstön uudelleensijoittumista tukeva osaamisen kehittäminen.

Kumppani auttaa muutoksen onnistumisessa

Toteuttaakseen näin massiivisen muutoksen Puolustusvoimat tarvitsi rinnalleen kumppanin. Amiedulla on pitkä kokemus erilaisista työelämävalmennuksista. Sen tarjoamia uudelleensijoittumisen tukipalveluja ovat osaamisen siirtäminen, urasuunnittelu ja muutosvalmennus muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle ja sen toteuttaville esimiehille sekä Puolustusvoimien painopisteekseen valitsema uudelleensijoittuminen ja työnhakuvalmennus.

– Valitsimme Amiedun, sillä tarvittava muutos on niin suuri, etteivät omat voimavaramme siihen riitä. Ulkopuolinen kokenut toimija tuo uusia näkökulmia. Valintaa helpottivat Amiedun tunnettu osaaminen ja Hanselin puitesopimus, Minna Pohja toteaa.

Puolustusvoimat on ollut tyytyväinen yhteistyön sujuvuuteen sekä Amiedun valtakunnalliseen toimintaan ja verkostoitumiseen.

– Amiedu osoitti alusta alkaen ymmärtävänsä Puolustusvoimien erityispiirteitä ja puhui asioista oikeilla termeillä. Suurin hyöty saadaan yksilöille. Tavoitteena on Puolustusvoimien henkilöstön uudelleen työllistyminen. Palvelu myös vapauttaa omaa väkeä muihin muutoksessa tarvittaviin resursseihin.

Puolustusvoimien muutos jatkuu vaiheittain seuraavan kahden vuoden ajan. Kunkin vaiheen tarpeet ja yhteistyön mahdollisuudet tarkastellaan jatkossa erikseen Puolustusvoimien ja Amiedun ohjausryhmätasolla.

Lisätietoja Amiedun uudelleensijoittumisen tukipalveluista »

Lisätietoja Puolustusvoimista »

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Juri Puhakka