Yrjö&Hanna Kotien toimintaympäristö on vaativa, sillä sen asukkaiden tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Se taas asettaa vaatimuksia kahdeksan palvelutalon 160 työntekijän osaamiselle. Yrjö&Hanna Oy haluaakin panostaa henkilöstönsä osaamiseen ja hyvinvointiin, ja siksi se toteutti TäsmäKoulutuksen Amiedun kanssa.

Yrjö&Hanna Oy tarjoaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille ja muille arkitoimissaan apua tarvitseville. Sen kodeissa on nelisensataa asukasta, pääosa on vanhuksia, mutta myös kehitysvammaisia, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia sekä vaikeavammaisia.

Väestö ikääntyy, ja tulevaisuudessa hoivapalveluja, osaavaa henkilökuntaa ja moniosaajia tarvitaan entistä enemmän. Vanhukset ovat heterogeeninen ryhmä; elämäntilanteet ja tarpeet ovat hyvin erilaisia. Se tekee vanhustyöstä haasteellisen.

– Toiminta-ajatuksemme on tarjota asukkaille mielekäs ja turvallinen arki, jossa he saavat itse päättää omista asioistaan. Ainoa keino tehdä asiakaslähtöistä, hyvää vanhustyötä on ymmärtää ja kunnioittaa ihmisen yksilöllisyyttä. Haluamme, että palvelutalomme ovat koteja, eivät hoitolaitoksia. On valtavan tärkeää, että työntekijät ymmärtävät tämän. Siksi panostamme henkilöstömme osaamiseen ja hyvinvointiin, Yrjö&Hanna Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Ala-Jaakkola toteaa.

Aito muutos henkilöstön laajalla koulutuksella

Työ- ja elinkeinohallinnon rahoittama TäsmäKoulutus on yrityksen tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, joka tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten.

– TäsmäKoulutus sopi meille hyvin, sillä siinä voimme miettiä asioita monista näkökulmista: koko palvelutalon toiminnan ja tulevaisuuden kannalta, ei pelkästään hoivatyön osalta.

Kirsi Ala-Jaakkola on huomannut koulutusten tehon jäävän vähäiseksi, jos vain muutama työntekijä koulutetaan. Siksi Yrjö&Hanna Oy:ssä koulutetaan jopa kolme neljäsosaa hoiva- ja hoitohenkilökunnasta.

– On vaikeaa saada pysyvää muutosta aikaan, jos organisaatiosta vain yksi tai kaksi koulutetaan. Asiat eivät muutu, elleivät kaikki pääse mukaan perehtymään. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa ja keskustella työryhmänä, mitä tämä merkitsee juuri meidän työpaikallamme. Pelkän teorian tai mallin tuominen työpaikalle ei takaa sen muuttumista eläväksi toiminnaksi.

Mittava panostus, suuret hyödyt

Näin laaja TäsmäKoulutus on suuri panostus Yrjö&Hanna Oy:lle, mutta se kannattaa.

– Kouluttaminen tässä mittakaavassa vaatii paljon etukäteissuunnittelua ja työvuorojärjestelyjä. Toiminnan täytyy pyöriä palvelutaloissa kuitenkin turvallisesti ja keskeytyksettä. Koulutusten järjestäminen itse olisi vienyt liikaa aikaa, eikä se ole edes meidän osaamisaluettamme, Kirsi Ala-Jaakkola valottaa.

Amiedun valinta koulutuskumppaniksi oli luontevaa jo sen valtakunnallisen toiminnankin vuoksi.

– Meillä on palvelutaloja ympäri maata, joten oli tärkeää varmistaa, että kaikille saadaan samanlainen, tasalaatuinen koulutus, Kirsi Ala-Jaakkola perustelee ja jatkaa: – Hyödyt ovat kiistattomat. Henkilöstö saa monipuolista, omaan työhönsä liittyvää tietoa vaikkapa dementiahoivasta ja työergonomiasta. Koulutus kytkeytyy yrityksemme tavoitteisiin ja arvoihin, ja työntekijämme pääsevät kehittämään omaa työtään. Saamme aikaan paljon positiivisia asioita, kun kehittämishankkeiden aiheet lähtevät työntekijöiden omista ajatuksista.

Koulutuksella ja vaikutusmahdollisuuksilla on suuri merkitys työtyytyväisyyteen ja työssä jaksamiseen.

– Henkilöstön kouluttaminen on kilpailuetu työmarkkinoilla ja asiakasrajapinnassa. Se parantaa henkilöstön sitoutumista ja pysyvyyttä; meille halutaan tulla töihin. Asukkaille voimme tarjota entistäkin laadukkaampaa palvelua vaikkapa parempana virkistystoimintana.

Tutustu sosiaali- ja terveysalan koulutuksiimme »

Tutustu välinehuollon koulutuksiimme »

Lisätietoja Yrjö&Hanna Oy »

Lisätietoja TäsmäKoulutuksesta »

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Juri Puhakka