Teknologian kehitys on ollut pitkän aikavälin tärkein driveri, joka on vaikuttanut kansantalouden kasvuun, väestön määrän kehitykseen, odotettavissa olevaan ikään ja koulutusmahdollisuuksiin. Teknologian kehitys tulee jatkossakin vaikuttamaan muun muassa työelämän käytäntöihin, tapoihimme kommunikoida, miten työskentelemme ja suhtaudumme työympäristöömme.

Yksi suurin teknologian kehittymistä edesauttava tekijä on ollut digitaalisuus. Nollien ja ykkösten muodostamat lukujonot tuottavat rajattoman määrän mahdollisuuksia. Tieto kulkee tai ei, pienistä puroista tulee isoja. Teknologinen kapasiteetti ja teknologioiden käytettävyys kasvaakin eskponentiaalisesti. Maailman tietovarannot digitalisoituvat tulevaisuudessa kokonaan ja niitä voi hyödyntää kouluissa, ammatillisessa koulutuksessa, yliopistoissa jne. Myös yritykset ja julkinen sektori hyödyntää niitä jo nyt vahvasti; uutta liiketoimintaa syntyy varantojen hyödyntämisen kautta.

Liiketoimintaympäristöt muuttuvat yhä vaikeammin hahmotettaviksi ja kompleksisiksi. Työn käsite muuttuu, koska tiedon käsiteltävyys, siirto ja viestintäteknologian kehitys mahdollistavat työn tekemisen lähes missä ja milloin vain. Automatisoituminen vapauttaa aikaa ja poistaa paljon turhia töitä ja työvaiheita; mihin tämä vapautuva aika käytetään? Erot menestyjien ja häviäjien välillä kasvaa; pelin henki on se, kuka osaa parhaiten hyödyntää teknologian kehittymisen mahdollisuudet.

Yritysten toiminnan kannalta teknologian kehittyminen on todella suuri mahdollisuus. Suuri on myös mahdollisuus epäonnistua. Nykyään lähes minkä tahansa teknologian käyttöönottoon sisältyy jokin tietojärjestelmä tai useita tietojärjestelmiä. Koneiden ja laitteiden älykkyys on kasvanut, jolloin niiden automaatioaste, käyttäjien roolitus, perehdytys ja syvällisempi koulutus on erittäin tärkeää. Mediassa kuulee usein IT-projekteista, jotka ovat enemmän tai vähemmän epäonnistuneet. Lukuisissa tutkimuksissa on päädytty siihen, että tärkein huomioitava seikka käyttöönotossa on eri prosesseissa järjestelmää käyttävät henkilöt. Jos hanketta ei ”myydä” oikein käyttäjille eli sen tarkoitusta ja tavoitteita ei aukaista, muutos on vaikea viedä läpi. On tärkeää myös huolehtia, että muutoksen vaatima osaamisen kehittäminen on hoidettu ammattimaisesti, jolloin uudistuksen hyödyt ja vaikuttavuus liiketoiminnalle nopeutuu (ja varmistuu).

Olemme teknologian kehityksen oravanpyörässä, halusimme tai emme. Seuraa oman alasi teknologioiden kehittymistä, ja ota hyödyt käyttöön hallitusti unohtamatta henkilöstön osaamisen kehittämistä!

Kirjoittaja Kari Lepistö toimii toimialajohtajana Amiedun teknologiateollisuuden osaamiskeskuksessa.

Kuva: Iiris Illukka