Varsinais-Suomen välinehuolto ottaa maaliskuussa käyttöön uuden, täysin automatisoidun välinehuoltokeskuksen Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) uudessa T-sairaalassa. Skandinavian edistynein keskus hyödyntää radioaaltoihin perustuvaa RFId-teknologiaa, joka ei ole välinehuollon käytössä vielä missään muualla maailmassa.

Uudessa keskuksessa työskentelee 25 välinehuoltajaa, joilta kaikilta edellytetään välinehuoltajan ammattitutkinto. Neljällä välinehuoltajalla on erikoisammattitutkinto, ja parhaillaan kaksi työntekijää suorittaa erikoisammattitutkintoa Amiedussa. Opiskelijoille uusi välinehuoltokeskus tarjoaa ainutlaatuisen työssäoppimisympäristön.

Välinehuollolla on merkittävä rooli sairaalahygieniassa ja erilaisten infektioiden torjunnassa. Tutkimuksissa ja hoidoissa käytettävien instrumenttien on oltava oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikein huollettuina. Kyse on ennen kaikkea potilasturvallisuudesta.

– Uusi tekniikka tehostaa toimintaa valtavasti. Se vapauttaa välinehuoltajan kädet nopeammin uuden työn tekemiseen sen sijaan, että kannetaan ja siirretään instrumentaatioita eri paikkoihin, palveluohjaaja Ilse-Marie Österman Varsinais-Suomen välinehuollosta kertoo.

– Valtava positiivinen vaikutus on myös työergonomialla. Välinehuoltajilla on perinteisesti paljon tuki- ja liikuntaelinvaivoja, ja uuden teknologian myötä pystymme niitä jatkossa toivottavasti ennaltaehkäisemään.

Ensimmäinen laatuaan

Varsinais-Suomen välinehuolto on toiminut uusien teknologioiden ja laadunhallinnan edelläkävijänä pitkään. CGI:n toimittama GEMINI-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2010. Sen avulla voidaan parantaa leikkausvälineistön huoltoprosessin hallintaa ja jäljitettävyyttä, kerätä tehokkaasti tietoa laatupoikkeamista ja ruuhkahuipuista sekä seurata välineistön elinkaarta ja kustannuksia.

– Uuden RFId-teknologian myötä GEMINI-toiminnanohjausjärjestelmää voidaan nyt hyödyntää aivan toisella tavalla. Tarkoituksemme on laajentaa järjestelmä myös muihin Varsinais-Suomen välinehuoltokeskuksiin.

Edelläkävijyydestä kertoo myös se, että kaksi Varsinais-Suomen välinehuollon yksikköä on saanut ISO 9001:2008 laatusertifikaatin, ensimmäisenä Suomessa.

– Meillä jokainen on sitoutunut laatukäsikirjan ylläpitoon ja noudattamiseen, Österman sanoo ylpeyttä äänessään.

Työelämälähtöistä yhteistyötä

Amiedu on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Varsinais-Suomen välinehuollon kanssa. Se sisältää sekä henkilöstökoulutusta että oppilaitosyhteistyötä.

– Amiedussa välinehuollon koulutus kohdistetaan aina asiakkaan ja työelämän tarpeisiin. Panostamme jatkuvasti oppimisympäristöihin, jossa osaamisen kehittäminen tapahtuu työpaikanomaisissa olosuhteissa, koulutuspäällikkö Merja-Leena Silander painottaa.

Silander kehuu TYKSin T-sairaalan välinehuoltokeskuksen mullistavaa teknologiaa.

– On hienoa, että voimme tarjota opiskelijoillemme maailman edistyksellisimmän oppimisympäristön.

Välinehuollon johtaja Hanna Mäkilä arvostaa niin ikään yhteistyötä Amiedun kanssa.

– Meille on tärkeää olla tiiviissä yhteistyössä kouluttajiin, jotka kouluttavat tulevia työntekijöitämme. Jaamme tietoa puolin ja toisin. Amiedun kautta meille tulee myös välinehuoltajaopiskelijoita käytännön harjoitteluun ja antamaan näyttöjä, ja sitä varten käymme itse arviointikoulutusta. Monipuolinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia.

Lisätietoja GEMINI-koulutuksista »

Lisätietoja CGI:sta »

Lisätietoja TYKSista »

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka