HauMau on monipuolinen eläinlääkäriasema, jossa hoidetaan pieneläimiä. Töölöläisellä klinikalla niin kissat, koirat, kuin eksoottisemmatkin eläimet saavat hoitoa perusterveydenhuollosta aina vaativiin kirurgisiin toimenpiteisiin. HauMaussa panostetaan henkilöstön koulutukseen. Se on monien muiden hyötyjen ohella lisännyt myös myyntiä.

HauMaun henkilöstö osallistuu Amicare-jatkokoulutuksiin, joita Amiedu järjestää yhteistyössä Vetcare Oy:n ja Klinikkaeläintenhoitajat ry:n kanssa. Idea koulutuksille tuli HauMaun toiminnanjohtaja Kaisa Metteri-Goldilta, joka työskenteli tuolloin Vetcare Oy:ssä. Avainasiakaspäällikkönä hän kiersi paljon eläinklinikoita ja kiinnitti huomiota hoitajien tarpeeseen lisätä osaamistaan.

– Hoitajat suorastaan imivät tietoa. He kysyivät paljon lääkkeistä ja muista tuotteista. Myös klinikoiden omistajat ja eläinlääkärit kertoivat hoitajien tarvitsevan tietoa esimerkiksi lisärehuista.

Kysyntään vastaava koulutussisältö

Amiedu ja Vetcare rakensivat koulutussisällöt yhdessä, ja Amicare-koulutukset käynnistettiin vuoden 2012 alussa. Tavoitteena oli antaa käytännönläheistä ja ammatillisesti kehittävää jatkokoulutusta eläintenhoitoalan ammattilaisille, sekä kasvattaa klinikoiden liiketoimintaosaamista. Jokaisen osa-alueen luennoitsijana toimii erityisasiantuntija, ja yhteistyökumppanina on muun muassa Yliopistollinen Eläinsairaala. Suositussa klinikkamanagerien koulutuksessa käydään läpi rekrytointia, lainsäädäntöä ja muita esimiestehtäviin liittyviä asioita.

Hyötyä asiakkaille, lemmikeille ja klinikalle

Amicare-koulutukset ovat hyödyttäneet HauMaun arkea monin tavoin. Asiakaspalvelu- ja myyntikoulutuksessa kirkastuu myynnin merkitys eläinklinikan toiminnalle. Se lisää henkilöstön halua suositella ja myydä lisää. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun saavat apua ja neuvoja kaikkiin lemmikkinsä hoitoon liittyviin asioihin. Lemmikit saavat parempaa hoitoa esimerkiksi parantuneen aseptiikan ja turvallisemman anestesian ansiosta.

Koulutuksella parannetaan myös klinikan käytäntöjä, sillä osallistujat laativat työyhteisönsä tarpeisiin soveltuvan kehittämishankkeen. Kaisa Metteri-Gold kertoo esimerkin:

– Hoitajat miettivät, kuinka kehittää myyntiä ja tarjota lisäpalvelua asiakkaille. He kokosivat infokansion kaikista myytävistä tuotteista, jotta kaikki voivat perehtyä niihin. Myyjän on vaikea suositella, ellei itse tiedä mistä on kysymys. Myyntimme on kasvanut selvästi.

Kaisa Metteri-Goldin mukaan koulutus parantaa työmotivaatiota, sitoutumista ja työn arvostusta. Työntekijät huomaavat, että heitä arvostetaan, koska heitä halutaan kouluttaa.

– Tällä alalla kehittyminen on usein kiinni työpaikasta; joissain paikoissa kehittyy paljon ja toisissa ei juuri lainkaan. Meillä hoitajat ovat mukana vaativissa toimenpiteissä, kuten isoissa leikkauksissa. Se, että työntekijät pääsevät mukaan erilaisiin hoitotilanteisiin, antaa heille paljon. Kouluttaminen on myös kilpailuetu – olemme houkuttelevampi työnantaja. Alalla työskentelevät tietävät, että HauMau on vaativa klinikka, ja täällä täytyy osata. He tietävät myös, että täällä henkilöstöä tuetaan koulutuksella.

Valtakunnallista koulutusta

Amiedu on Suomen suurin eläintenhoitoalan kouluttaja. Amicare-koulutukset ovat valtakunnallisia, joten niihin on helpompi osallistua myös pohjoisen klinikoilta.

– Jatkokoulutuksille on selvästi tarvetta ja ne on otettu erittäin hyvin vastaan. On hienoa, että näitä järjestetään maanlaajuisesti eikä pelkästään Helsingissä. Amiedu oli itsestäänselvyys koulutusyhteistyökumppanina, sillä olimme tehneet yhteistyötä aiemminkin, ja kaikki on sujunut erittäin hyvin, Kaisa Metteri-Gold sanoo.

Myös myyntijohtaja Kari Laessaari Vetcare Oy:stä kiittelee koulutuksia.

– Kumppanuus Amiedun kanssa on meille tärkeä, sillä voimme tarjota koulutuksilla asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme lisäarvoa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä koulutusten laatuun. Vetcare Oy:n päästrategia on eläinten hyvinvointi, ja tämä istuu siihen erinomaisesti.

Tutustu eläintenhoitoalan koulutuksiin »

Tutustu Eläinlääkäriasema HauMauhun Oy:öön »

Tutustu Vetcare Oy:öön »

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Juri Puhakka