Vuoden alussa käynnistetty Nuorten aikuisten osaamisohjelma nousi vahvasti esille Amiedun isännöimässä Urabaari-kehittämisverkoston tilaisuudessa. Kolmentoista koulutuksenjärjestäjän ja kolmen järjestön verkosto on tehnyt aiesopimuksen osaamisohjelman toteuttamiseen vuosina 2013–2016 toimimalla hakevan vaiheen verkostona elinikäisen oppimisen ja ohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Urabaarissa puhunut Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Ville Heinonen löi faktat pöytään heti tilaisuuden alussa:

– Nuorten aikuisten osaamisohjelma ratkaistaan pääasiassa täällä, pääkaupunkiseudulla, jossa vaikuttaa kolmasosa kohderyhmään kuuluvista nuorista. Siksi pääkaupunkiseudun osaamisohjelman onnistumisella on keskeinen merkitys koko valtakunnallisen onnistumisen kannalta.

Heinonen kannusti myös yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.

– Tämä on meidän kaikkien yhteinen hanke. Toiveena onkin, etteivät järjestäjät ole mustasukkaisia kohderyhmästä. Jos joku toinen oppilaitos järjestää sopivamman koulutuksen, ohjataan opiskelijat sinne.

Hallitusohjelman kärkihanke

Nuorten yhteiskuntatakuun osana toteutettava Nuorten aikuisten osaamisohjelma on yksi koulutuspolitiikan kärkihankkeista tällä hallituskaudella. Se tarjoaa uuden mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen pelkän peruskoulun varassa oleville 20–29-vuotiaille nuorille. Hankkeen kokonaisbudjetti on 183 miljoonaa euroa.

Mahdollisuus yrityksille

Osaamisohjelma on myös oiva keino yrityksille lisätä nuoren henkilöstönsä osaamistasoa ja rekrytoida koulutuksen kautta uusia työntekijöitä.

Heinonen kannusti etsimään yhteistyötahoja myös laajemmalta sektorilta.

– TE-toimiston, yritysten ja työpajojen lisäksi ohjelmassa voisi tehdä yhteistyötä myös urheiluseurojen ja vaikka vankeinhoitolaitoksen kanssa.

Haku päällä

Amiedussa on jo aloitettu olemassa olevien toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen osaamisohjelman tarpeisiin. Nuoren aikuisen oppimispolku rakennetaan työnantajien, oppijoiden ja muiden ohjelman toteutukseen sitoutuneiden sidosryhmien yhteistyönä. Amiedussa on tarjolla noin 90 erilaista ammatillista tutkintoa.

Tutustu Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan

Teksti: Kaisa Mikkonen