Tavoitteena hyvinvoivat asiakkaat, tyytyväiset omaiset ja ammattitaidostaan ylpeät lähihoitajat: Attendo ja Amiedu aloittivat yhteistyössä täydennyskoulutuksen lähihoitajille.

Suomessa väestö ikääntyy, ja etenkin 85-vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien osuus kasvaa. Ikäihmisten joukossa kärsitään muistisairauksista ja ympärivuorokautisen avun tarve lisääntyy. Suomessa 120 000 muistisairaan joukosta 85 000 sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa. Puolet sairauksista on yhä diagnosoimatta.

Muistisairaus on usein raskas omaisille ja hoitajille, ja ammatillinen erityisosaaminen on tarpeen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja Attendo ja ammatillinen aikuiskouluttaja Amiedu aloittivat yhteistyössä täydennyskoulutuksen Attendossa työskenteleville lähihoitajille.

4,5 opintopisteen laajuinen monimuotokoulutus syventää lähihoitajien ammattitaitoa ja auttaa yllättävienkin tilanteiden hallitsemisessa. Koulutusta kaavaillaan tulevaisuudessa kaikille Attendon lähihoitajille. Tavoitteena on hyvinvoivat asiakkaat, tyytyväiset omaiset ja ammattitaidostaan ylpeät lähihoitajat.

Värikästä arkea

– Minusta piti tulla kokki tai linja-autonkuljettaja, mutta hoitoala vei mennessään, myöntää Stefan Volotin. Vantaalainen kotihoidon lähihoitaja osallistui pilottiryhmässä täydennyskoulutukseen. Mukaan pääsyssä oli tuuria.

– Alun perin kollegani piti osallistua koulutukseen, mutta hän siirtyi toiseen yksikköön töihin ja pääsin itse mukaan. Koulutus antaa uutta tietoa alasta ja auttaa arjen työssä, iloitsee Stefan.

Opiskelutoveri Tarja Penttilä puolestaan puursi kirjanpitäjänä vuosikausia. Tarja havahtui alan vaihtoon omien vanhempien ikääntyessä ja isän kuoltua. Oman terveyden pettäminen antoi lopullisen sysäyksen uudelle uralle, kun istumatyö ei enää sopinut selälle. Tarja on työskennellyt vanhusten parissa tyytyväisenä lähihoitajana jo yhdeksän vuoden ajan.

– Muistisairaiden kanssa arki on värikästä. Osa on yhteistyöhaluisia ja osa hankalampia, ja omaisten rooli on toki tärkeä. Koulutus on antanut uusia näkökulmia omaan työhön, sanoo Tarja.

Huomiota ja yritystä loppuun asti

Täydennyskoulutuksen taustalla vaikuttavat Attendon arvot: osaaminen, omistautuminen ja välittäminen sekä ratkaisukeskeinen ja yksilölähtöinen lähestymistapa. Lisäksi valinnaisissa teemoissa lähihoitajille tarjotaan muistisairauksien lisäksi uusinta tietoa saattohoidosta.

– Kuoleman läheisyys tiivistää elämän ja ajan. Jokainen on kuollessaan ensikertalainen, muistuttaa saattohoitoa sairaalapastorina useita vuosia tehnyt ja lähihoitajille luennoinut Virpi Sipola.

Sipolan mukaan saattohoidossa on tapahtunut asennemuutos: pelkän auttamisen sijaan potilaita kannustetaan omatoimisuuteen elämän loppuun asti voimiensa mukaan. Tekeminen voi olla hyvinkin pientä, mutta yhtälailla tärkeää kaikille läheisille.

Uusi ryhmä aloittanut

Kahdenkymmenen ensimmäisen lähihoitajan ryhmä sai todistuksensa maaliskuun lopussa. Pilottikoulutuksen myönteiset kokemukset poikivat saman tien jatkoa: uusi opintoryhmä on aloittanut pääkaupunkiseudulla huhtikuussa ja jatkoa seuraa kahden uuden ryhmän myötä syksyllä muualla Suomessa. Koulutusta on tarkoitus jatkaa ensi vuonna.

Teksti ja kuvat: Krista Lamminen