Nuorempien ikäluokkien tulo työelämään asettaa aivan uudenlaisia vaatimuksia myös nuoria palkkaaville yrityksille. Etenkin viestinnän ja työnohjauksen tulee muuttua, kun sähköiseen viestintään ja digitaaliseen maailmaan tottuneet nuoret haastavat vanhoja käsityksiä. eMeki-hanke antaa yrityksille paremmat lähtökohdan ymmärtää nuoria työntekijöitä.

Jokainen työmarkkinoille tuleva sukupolvi on varmasti erilainen, kuin edeltäjänsä. Nyt työelämään siirtymässä olevat nuoret eroavat kenties poikkeuksellisen paljon vanhemmista kollegoistaan. Nuorilla voi olla kokonaan erilainen käsitys työstä ja sen merkityksestä. Työ voi olla vain keino hankkia rahaa, kun ”oikea elämä” tapahtuu vapaa-ajalla.

Nyt se nuorten vyöry työmarkkinoille on käsillä! Erilaiset nuorten työllistymiseen panostavat hankkeet tulevat näkymään yritysten arjessa. Yritykset joutuvatkin pohtimaan miten nuoret näkevät työpaikan ja millaisia asioita he työantajaltaan odottavat. Laajemmin katsottuna on mietittävä miten suomalaisen työelämän on muututtava, että nuoret työntekijät pysyvät kelkassa, toimialajohtaja Kari Lepistö Amiedun teknologiateollisuuden osaamiskeskuksesta kertoo.

Sähköinen viestintä ja uusi tekniikka avuksi

Työelämään tuleville nuorille reaaliaikainen sähköinen viestintä on perusoletus. Monet nuoret eivät edes muista aikaa ennen nettiä ja kännyköitä! Byrokraattinen ja yksisuuntainen viestintä ei toimi, kun on tottunut siihen, että mihin tahansa asiaan löytää vastauksen saman tien. Sosiaalisen median myötä nuoret ovat tottuneet käyttämään verkostojaan tiedonhaussa. Kavereiden ja itselle tärkeiden yhteisöjen mielipidettä myös arvostetaan ja siihen luotetaan.

Kari Lepistö kannustaakin pohtimaan: Osaako työnjohto kommunikoida uudella tavalla? Miten uusinta teknologiaa pystyttäisiin valjastamaan mahdollisimman tehokkaasti? Vieläpä niin, että se parantaisi koko organisaation viestintää ja oppimista.

Mestarit ja kisällit yhteen

Amiedun eMeki-hanke saattaa nuoret kisällit ja osaavat mestarit yhteen moderneilla tekniikoilla ja oppimismenetelmillä. Hankkeessa helpotetaan nuorten työpaikan saantia. Samalla kehitetään myös pk-yritysten työnjohtajien valmiuksia kohdata ja perehdyttää nuoria työntekijöitä. Hankkeessa hyödynnetään joustavia oppimistapoja kuten itsenäistä verkko-opiskelua, työpaikoilla tapahtuvaa opetusta ja sosiaalisen median kautta tapahtuvaa opetusta.

eMeki-hankkeen yhtenä tavoitteena on antaa yrityksille paremmat lähtökohdan ymmärtää nuoria työntekijöitä. Ja tietenkin tuoda vanhat mestarit ja nuoret kisällit yhteen molempia osapuolia kehittävällä tavalla, Kari Lepistö tiivistää lopuksi.

Tutustu eMeki-hankkeeseen >>

Teksti: Hanna Stranius
Kuva: Iiris Illukka