Rakennusten sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kiinteistönhoitohenkilökunta on usein ratkaisevassa asemassa ongelmien ennaltaehkäisyssä ja korjaamisessa. ISS Palvelut Oy lähti purkamaan sisäilmaongelmia henkilöstönsä osaamisen kehittämisen kautta. Amiedun toteuttamat koulutukset suunnitellaan ja räätälöidään yhdessä ISS Palveluiden tärkeän asiakkaan Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Homeongelmat tai muuten huono sisäilma ovat ongelmia, joihin on syytä suhtautua vakavasti. Kiinteistönhoidossa työskentelevien henkilöiden nopealla ja asiantuntevalla toiminnalla suuri osa sisäilman ongelmista pystyttäisiin korjaamaan jo varhaisessa vaiheessa. Senaatti-kiinteistöt ja ISS Palvelut Oy tarttuivat tähän haasteeseen aloittamalla kiinteistönhoitajien kouluttamisen sisäilma-asioissa.

– Aluksi vedimme Senaatti-kiinteistöjen kohteissa toimiville työntekijöillemme koulutusjaksoja ihan itse ja huomasimme, että se on hyvin työllistävää ja vaativaa, varsinkin kun toimimme koko maan laajuisesti. Sitten otimme yhteyttä pitkäaikaiseen koulutuskumppaniimme Amieduun, kertoo ISS Palvelut Oy:n asiakkuusjohtaja Petri Halonen.

Amiedun, ISS Palveluiden ja Senaatti-kiinteistöjen koulutusyhteistyön tulosta onkin Senaattiakatemia, jonka tarkoituksena on kouluttaa ISS Palveluiden ylläpitohenkilökuntaa Senaatti-kiinteistöjen kohteiden sisäilmasuunnittelussa ja energia-asioissa.

– Koulutus, siinä käytetyt materiaalit sekä asiakkuuden ja toimintamme ymmärtäminen ovat ylittäneet odotuksemme. Haasteenamme oli aiemmin asioiden jalkautus ja koulutuksen järjestäminen ympäri Suomen, sillä koulutamme yli 300 ihmistä asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyjen energia- ja sisäilmakonseptien mukaisesti. Amiedun kanssa olemme onnistuneet juoksemaan koko Suomen läpi, sillä järjestämme koulutuksia 15-20 paikkakunnalla, Halonen jatkaa.

Osaamisen kehittäminen nostaa työnantajakuvaa ja koko alan houkuttelevuutta

– Myös koulutuksiin osallistuneet ovat olleet tyytyväisiä. Teemme yhteenvedon aina koulutusten jälkeen ja arvosana on tähän mennessä ollut 4, kun käytämme asteikko 1-5. Olemme onnistuneet räätälöimään koulutuksemme niin, että ne sopivat kaikille aloittelijasta pitkän linjan ammattilaiseen. Osaamisen kehittäminen on vaikuttanut positiivisesti työnantajakuvaamme ja nostanut koko alan tunnettuutta, Halonen kertoo.

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä nostaa koulutusten mukauttaminen jokaisen omaan osaamistasoon. Kaikille Senaatti-kiinteistöjen kohteiden kanssa työskenteleville luodaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma.

– Tavoitteena on, että vähintään 80 prosentilla tämän asiakkuuden parissa työskentelevistä on ammattitutkinto. Sitä kautta saamme nostettua henkilöstön perusosaamisen tarpeeksi korkealle, jotta voimme toimia vaativissa kohteissa. Ammattitutkinnon suorittaneet käyvät läpi erilaisia täsmäkoulutuksia suunnitelmiensa mukaisesti, Halonen kuvailee.

Koulutukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa

Kiinteistönhoitohenkilöstön osaamista kehittämällä ja nostamalla asiakkuuden kuunteleminen keskiöön on pystytty nostamaan niin asiakastyytyväisyyttä, kuin käyttäjäkokemustakin. Koko ketju maan johtavasta kiinteistöomistajasta Senaatti-kiinteistöistä aina sen vuokralaisiin ovat huomanneet koulutusten aikaansaaman myönteisen kehityksen.

– On tärkeää että kiinteistönhoitokumppanimme kouluttavat suunnitelmallisesti omaa henkilökuntaansa. Senaatin kohteiden kiinteistönhoitohenkilöstölle räätälöity koulutus mahdollistaa meille tärkeiden asioiden jalkauttamisen kaikkiin ISS:n hoitamiin kohteisiimme ympäri Suomea. Tällä hetkellä koulutustarpeet painottuvat energiatehokkuuteen ja sisäilmaolosuhteiden hallintaan, kertoo Senaatti-kiinteistöjen talotekniikan asiantuntija Pasi Pipatti.

Teksti: Hanna Stranius
Kuva: Juri Puhakka