Ict-alalla eletään muutoksen kourissa. Ammattitaitoisista myyjistä on huutava pula. Enää ei riitä tuoteorientoitunut kaupankäynti vaan palveluja on osattava myydä liiketoimintalähtöisesti. Vastatakseen haasteeseen SBSPartnerIT ja Amiedu aloittivat tammikuussa ICT-ratkaisumyyjien RekryKoulutuksen. Kyseessä on monialakoulutus, jossa kehitetään sekä ICT-alan että myynnin substanssiosaamista.

SBSPartnerIT on 18 jäsenyrityksen omistama valtakunnallinen verkosto, joka tarjoa korkealuokkaisia, asiakaskohtaisesti räätälöityjä ict-ratkaisuja.

– Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti pk-yrityksiä, jolloin kauppaa tehdään usein suoraan omistajatahon kanssa. Myyjän on osattava kertoa, mihin suuntaan businesta pystytään tämän päivän teknologialla viemään. Me puhummekin mieluummin konsultoivasta myynnistä. Ja juuri heistä meillä on pula, SBSPartnerIT Oy:n toimitusjohtaja Erkki Mattsson kertoo.

SBSPartnerIT aloitti neuvottelut Amiedun kanssa, koska sopivaa myynnin koulutusohjelmaa ei löytynyt. Tarvittiin uusi lähestymistapa ja näkökulma, jossa korostuisi nimenomaan konsultoiva, asiakkaan liiketoimintaa kehittävä osaaminen. Näin syntyi täysin uudenlainen RekryKoulutus, jossa yhdistyvät myynnin ammattitutkinto ja tietotekniikkaosaaminen.

Tavoitteena välitön lisäarvon tuottaminen

SBSPartnerIT:lle räätälöity koulutus tarjoaa vahvan ratkaisumyynti- ja asiakaspalveluosaamisen sekä laaja-alaisen tietämyksen asiakkaan liiketoimintaa palvelevien tietoteknisten ratkaisujen rakentamiseen.

– Kyseessä on erittäin tasokas ja vaativa pilottikoulutus. Meillä on käytössämme alan parhaat kouluttajat ja viimeisin tietotaito, Amiedun toimialajohtaja Kari Lepistö kuvaa.

– ICT-alan myyjien toimenkuva on muuttunut viime vuosina valtavasti, muun muassa pilvipalveluiden takia. Pelkkää ”rautaa tai softaa” myymällä ei pitkälle päästä. Tällä RekryKoulutuksella onkin selkeä boosterivaikutus: kukaan ei palkkaa myyjää, joka ei heti tuota lisäarvoa.

RekryKoulutus tähtää aitoon työllistymiseen

Ammattitutkintoon ja aitoon työllistymiseen tähtäävä koulutusohjelma lisää myös opiskelijoiden motivaatiota. Erkki Mattssonin mukaan tavoite on, että jokainen opiskelija saa työpaikan.

Toiveena on lisäksi helpottaa ja nopeuttaa uudentyyppisten myyjien oppimisprosessia sekä pienentää koulutuksen kokonaiskustannuksia ja rekrytointiriskiä.

– Ala vaatii laaja-alaista osaamista ja pitkäjänteistä perehdytystä. Suurin osa rekrytoinneista menee pieleen, koska perehdytys epäonnistuu ja myyjä jää yksin pyörittämään peukaloita, Mattsson toteaa.

Tammikuussa alkaneeseen koulutukseen valittiin yhteensä 12 henkilöä. Valinnassa olivat mukana sekä Amiedun että SBSPartnerIT:n edustajat. Lopullisen valinnan tekivät mukana olevat omistajayritykset.

– RekryKoulutuksen ensimmäinen, neljä kuukautta kestänyt vaihe on juuri päättynyt, ja työntekijät jatkavat nyt oppisopimuksella myynnin ammattitutkinnon suorittamista. Kaikkiaan koulutus kestää noin puolitoista vuotta. Tähän mennessä sekä opiskelijat että tulevat työnantajat ovat olleet positiivisella mielellä; työssäoppiminen ja koulutukset ovat hyvässä vauhdissa, Mattsson summaa tyytyväisenä.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka

Lisätietoja RekryKoulutuksesta >>
Lisätietoja SBSPartnerIT