Espoolainen Sortso Osuuskunta tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaisen avustamisen, kodinhoidon ja lastenhoidon palveluja. Asiakkaat ovat enenevässä määrin monikulttuurisia. Sortsossa työskentelevä Annukka Hahl opiskelee lähihoitajaksi Amiedussa. Hänen työssäoppimisjaksonsa ulkomailla hyödyttää myös Sortson arkea.

Sortso on yhteiskunnallinen yritys, joka tuo palvelut asiakkaan kotiin. Sortson 110 työntekijästä viitisentoista prosenttia on monikulttuurisia. Asiakkaista monikulttuuristen osuus kasvaa lähivuosina jo senkin vuoksi, että venäläisiä on pian Suomessa enemmän kuin ruotsinkielisiä. Sortsolle tärkeitä arvoja ovat vanhenevan väestön ja heikompien, esimerkiksi vaikeavammaisten perusoikeuksien toteuttaminen ja oikeus samanlaiseen elämään kuin muilla. Suurin toiminta-alueista on henkilökohtainen avustaminen.

– Henkilökohtainen avustaminen on hyvin henkilökohtaista, sillä avustaja on käytännössä aivan iholla, Sortson hoivapäällikkö Paula Savolainen valottaa. – Avustaja auttaa asiakasta samoissa asioissa, mitä kuka tahansa meistä tekisi omatoimisesti. Asiakas ei vain itse pysty niihin sairautensa tai vammansa vuoksi, sillä hänellä saattaa olla vaikkapa neliraajahalvaus. On hyvin tärkeää, että avustajan ja asiakkaan välinen kommunikaatio, kemia ja luottamus toimivat. Asiakkaan kulttuuritaustan tuntemus auttaa tässä paljon.

Ulkomaan harjoittelusta hyötyvät kaikki

Amiedussa lähihoitajaksi opiskeleva Annukka Hahl on työskennellyt tämän vuoden alusta Sortsossa. Opintoihin kuuluvan työssäoppimisjakson hän suoritti Bulgarian Sofiassa, yliopistollisessa sydänkirurgian sairaalassa.

– Kokemus oli ainutlaatuinen ja sain siitä todella paljon, Annukka Hahl kiittelee. – Sain tehdä sairaalassa hyvin monipuolisia tehtäviä. Oli hienoa päästä sisään maan kulttuuriin ja tutustua bulgarialaisten elämäntapaan ja luonteeseen. Taustojen ymmärtäminen helpotti kommunikointia. Kielitaitoni ja ammattisanastoni karttuivat.

Sortson suurimpia haasteita on saada asiakkaille juuri se oman kulttuurin tunteva avustaja. Ulkomailla tapahtuva työssäoppiminen saakin lämmintä kannatusta Paula Savolaiselta.

– Kun ulkomailla harjoittelussa ollut tuo oppimansa tiedot työpaikalleen, se rikastuttaa työyhteisöä monin tavoin, Paula Savolainen kertoo. – Saamme paljon eväitä käytännön arkeen. Työntekijä saa paljon hyödyllistä kokemusta ja hiljaista tietoa maan kulttuurista, ja hänen kielitaitonsa paranee. Myös asiakkaat saavat parempaa palvelua. Heitä on helpompi ymmärtää, kun kulttuurinen osaaminen lisääntyy.

Kansainvälisyys on luonteva osa toimintaa

Ulkomailla tapahtuvan harjoittelun mahdollisti Amiedun koordinoima ja Leonardo da Vinci –ohjelmaan kuuluva On the Go – Towards Multicultural Nursing Teams –opiskelijaliikkuvuusprojekti. Suomessa Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Hankkeen tavoitteena on kehittää lähihoitajaopiskelijoiden monikulttuurisia työyhteisötaitoja. Tulevaisuuden monikulttuurisuusosaajina he pystyvät toimimaan työpaikkaohjaajina, jotka vahvistavat tiimissään sopeutumista, yhteishenkeä, työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista.

– Amiedun kansainvälinen toiminta ja opiskelijoiden mahdollisuudet työssäoppimiseen ulkomailla ovat erinomainen asia, Annukka Hahl kertoo. – Ne vaikuttavat varmasti myös oppilaitoksen imagoon modernina ja kiinnostavana opiskelupaikkana.

Amiedulla on yhteistyöverkostoja eri organisaatioihin, oppilaitoksiin ja hoitotyön yhteisöihin useissa Euroopan maissa, mm. Norjassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Espanjassa, ja verkosto laajenee edelleen. Liikkuvuus edistää myös eri maissa käytettävien opintosuoritusten tunnustamisten yhtenäistämistä.

Yhteiskunnallisten yritysten koalitio myönsi Suomalaisen Työn Liiton 100-vuotisjuhlassa 24.9.2012 Kantava Voima -palkintoveistoksen Sortso Osuuskunnalle. Yhteiskunnallisena yrityksenä Sortso on onnistunut erinomaisesti yhdistämään työllistämisen ja tärkeiden yhteiskunnallisten palvelujen tuottamisen.

Lue lisää On the go -projekstista

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Juri Puhakka