Napakasti läpiviety OsaamisLuotsi-projekti loi suunnitelmallisen osaamisen johtamisen ja kehittämisen pohjan ASPA Palvelut Oy:lle. ASPA Palvelut näkee osaamisen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kulkevan käsi kädessä.

Amiedu vei OsaamisLuotsi-projektin toiveestamme vauhdilla läpi, kuvaa ASPA Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Pia Harju-Autti keväällä aloitettua projektia. OsaamisLuotsissa keskitytään yrityksen osaamisen johtamisen kehittämiseen. Tuloksena on järjestelmä, joka varmistaa, että yrityksellä on liiketoimintastrategian mukaista osaamista nyt ja myös tulevaisuudessa.

ASPA Palvelut tuottaa asumispalveluja ja itsenäistä elämää tukevia palveluja eri tavoin vammaisille ihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille erityisryhmille. Sen toiminta kehittyy ja kasvaa jatkuvasti. Siksi yritys tarvitsi toimintansa tueksi entistä järjestelmällisempää panostusta liiketoimintalähtöiseen osaamisen kehittämisen.

Näistä lähtökohdista aloitettiin keväällä 2013 systemaattinen osaamisen kehittäminen, jossa työkaluna käytettiin Amiedun OsaamisLuotsia.

– Kävimme viime vuonna läpi yhtiömme strategiaa ja liiketoiminnallisia tavoitteita. Tulimme siihen johtopäätökseen, että meidän täytyy käydä läpi myös yrityksemme ydinosaamiset. Päätimme, että se hoituu tehokkaammin, kun vetämässä on osaava taho.

Tällä hetkellä ASPA Palveluilla on yli 1 400 asiakasta eri puolilla Suomea. ASPA Palvelut on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistaa vammaisjärjestöjen perustama Asumispalvelusäätiö ASPA.

Lähtökohtana strategia

Pia Harju-Autti kertoo, että osaamisen kehittämiseen kaivattiin osaavaa kumppania, jolla olisi vahvoja näyttöjä hoitoalalta.

– Kävimme Amiedun kanssa tiiviisti keskustelua yhtiömme ja yhteistyön tavoitteista. Heidän pitkäjänteinen osaamisen kehittämisen toimintamallinsa vakuutti meidät. Tunnistimme sen juuri meille sopivaksi.

Vaikka Amiedun toimintamalli on raamitettu, on se räätälöitävissä ja soveltava. Jokainen yritys on omanlaisensa, siksi OsaamisLuotsi sovitetaan kulloisenkin yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin.

– Amiedun asiantuntijat osasivat esittää kysymyksiä, jotka veivät meidänkin ajatteluamme eteenpäin.

Projekti lähti liikkeelle johtoryhmätasolta.

– Mietimme, mitä osaamisen kehittäminen voisi meidän yrityksessämme olla. Sitten laajensimme kokoonpanoa ja pyrimme löytämään asiaan yhteisen näkemyksen. Osaamiset kiteytyivät loppujen lopuksi yhteisten workshoppien ja keskustelujen kautta. Näkisin, että juuri yhteinen keskustelu oli prosessissa keskeistä.

Kehittäminen jatkuu

Osaamisluotsi-projektin hyödyt ovat jo nähtävissä, vaikka työ on vasta alussa. Käynnissä on vielä määriteltyjen ydinosaamisten linkittäminen työnkuviin ja niiden jalkauttamistyö käytännöksi.

– Nostaisin yhdeksi tärkeimmistä hyödyistä sen, että meillä on yrityksessämme nyt yhteinen ymmärrys liiketoimintalähtöisestä osaamisen tunnistamisesta ja kehittämisestä.

ASPA Palveluissa koko yhtiötason osaamisen kehittäminen on otettu muun toiminnan suunnittelun ja kehittämisen rinnalle. Myös toteutettavaa koulutustarjontaa suunnitellaan systemaattisesti.

– Tarkoituksena on, että jatkossa saamme Amiedun kautta keskitetysti koulutustarjontaa. Henkilöstön kehittäminen on sijoitus asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointiin, toteaa Pia Harju-Autti.

OsaamisLuotsi yhdistää liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen. Prosessi toteutetaan Amiedun asiantuntijoiden ja yrityksen avainhenkilöiden yhteistyönä. Sen tuloksena rakentuu osaamisen johtamisen järjestelmä, jolla varmistetaan, että organisaatiossa on oikeanlaista osaamista oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Lue lisää OsaamisLuotsista

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Risto Kokkonen