Virastomestarin toimenkuva painottuu yhä enemmän asiakaspalveluun. Tehtäväkentän monipuolistuminen lisää myös osaamisvaateita. Espoon kaupunki on tarttunut haasteeseen ja toteuttanut Amiedun kanssa virastomestarin ammattitutkintoja vuodesta 2009 lähtien.

Tähän mennessä tutkinnon on suorittanut kolmekymmentä aula- ja turvallisuuspalveluiden vahtimestaria. Tavoitteena on kouluttaa kaikki kaupungin yhdeksänkymmentä vahtimestaria. Espoon kaupungin aluepäällikkö Kai Kieräsen mukaan koulutus palvelee vahtimestareiden ammattikuntaa enemmän kuin hyvin.

– Koulutuksen pääpaino on asiakaspalvelussa – aivan kuten käytännön työssäkin. Opiskeluun sisältyy muun muassa kielten opiskelua, mikä on palveluammatissa tänä päivänä yhä tärkeämpää. Tiskiltä ei saa käännyttää ketään pois vaan ihmiset pitää pystyä ohjaamaan eteenpäin, Kieränen selvittää.

Virastomestarin tutkinnon suorittaminen kestää noin vuoden henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen. Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta.

– Pakollinen tutkinnon osa on virastomestarina työskenteleminen. Se suoritetaan yhdessä vakituisen vahtimestarin kanssa. Näin käytännön työhön pääsee tutustumaan parhaiten, Kieränen kuvaa.

– Vapaavalinnaiset tutkinnon osat koostuvat aulapalveluista, toimiston tukipalveluista, kokouspalveluista, asiakasyhteistyöstä, puhelinvaihteen hoitamisesta tai audiovisuaalisten ja tietoteknisten laitteiden käytöstä ja opastuksesta.

Opiskelija voi valita lisäksi vartijan ammattitutkinnon osat: vartijan työn perusteet, peruskurssi tai järjestyksenvalvonta.

– Vartijakortti palvelee myös meidän ammattikuntaa. Jonain päivänä kaupungilla on kenties vartiointiliikkeen toimilupa ja sitä kautta saamme vahtimestareille enemmän valtuuksia. Nyt oikeudet ovat aika rajalliset. Mutta maailma kovenee ja asiakkaat voivat olla aika huimia tänä päivänä, Kieränen muistuttaa.

Positiivista palautetta

Kai Kieräsen alaisuudessa työskentelee 30 vahtimestaria sosiaali- ja terveyspuolella; terveysasemilla, Puolarmetsän sairaalassa, sosiaalitoimistossa ja lastensuojelussa. Virastomestarin tutkinnon suorittaneilta tullut palaute on ollut positiivista.

– Järjestäen kaikki ovat olleet tyytyväisiä tähän koulutukseen. Työntekijöissämme on paljon vanhempia ihmisiä, joilla ei välttämättä ole kuin peruskoulu käytynä, ja nyt he saavat mahdollisuuden suorittaa tutkinnon.

Kieränen itse valmistui virastomestariksi syksyllä 2013.

– Kun olin muutaman vuoden pistänyt muita koulutukseen, esimies kysyi, pitäisikö sinunkin suorittaa tutkinto. Nyt tiedän vielä paremmin, mistä puhun ja sen takia kannustan porukkaa opiskelemaan entistä aktiivisemmin.

– Opiskelu ei mene koskaan hukkaan. Tutkinnon suorittaminen auttaa minua omassa työssäni valmentamaan vahtimestareitani, Kieränen painottaa.

Aktiivista osaamisen kehittämistä

Espoon kaupunki pitää oman työn ja itsensä kehittämistä tärkeänä. Opiskeluja tuetaan laajasti. Se näkyy Amiedun kouluttaja Maarit Rouhialan mukaan sujuvana yhteistyönä.

– Kaupungin edustajat ovat olleet mukana virastomestarin tutkinnon suunnittelussa alusta saakka ja siten olemme kyenneet huomioimaan erityistarpeet koulutuksen toteuttamisessa.

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen vaatii aina resursseja myös työnantajalta.

– Espoossa on hoidettu esimerkillisesti työpaikkaohjaaminen, arvioinnit ja lähipäivien ja opiskelun yhteensovittaminen, Rouhiala kiittelee.

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä, miten voisimme kehittää henkilöstösi osaamista.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka