Timanttiset-ketjuun kuuluva FinnGold Oy toteutti TurvallisuusLuotsin Amiedun asiantuntijoiden kanssa. Projektin myötä syntyi konkreettinen toimenpideohjelma, jota noudattamalla turvallisuusasioita on kehitetty ja turvallisuuden tunne on yrityksen kulta- ja kellosepänliikkeissä kasvanut.

Osana Timanttiset-ketjua toimivalla FinnGold Oy:llä on 23 kulta- ja kellosepänliikettä ympäri Suomen. Pirkanmaan ja keskisen Suomen lisäksi liikkeitä on myös pääkaupunkiseudulla. Vähittäiskaupan ohella yritys harjoittaa maahantuontia sekä tukkukauppaa ja työllistää yhteensä noin 120 henkilöä.

Turvallisuus on yrityksessä tärkeässä asemassa, ja jo toimiala tuo omat haasteensa turvallisuuskysymyksiin.

– Turvallisuus on yksi perustoiminnoista ja on erittäin tärkeää, että siihen liittyvät asiat ovat kunnossa. Nämä turvallisuuskysymykset ovat tosin kilpajuoksua ajan ja muutosten kanssa. Me pyrimmekin jatkuvasti kehittämään turvallisuustoimintaa, sillä tässä asiassa ei oikeastaan koskaan voi olla valmis. Myös se, että toimimme ympäri maan tuo omat haasteensa turvallisuusasioihin, kertoo FinnGoldin toimitusjohtaja Kai Minkkinen.

Reagointia kohonneisiin turvallisuusriskeihin

– Tällä alalla pitää olla koko ajan hereillä ja seurata mitä tapahtuu. Taloudellinen taantuma lisää turvallisuusriskejä ja erilaisia häiriötekijöitä on ollut viime aikoina entistä enemmän. Esimerkiksi ryöstöt ovat todellinen uhka koko alalla ja siksi turvallisuuden kehittämiseen haluttiin nyt erityisesti panostaa, toteaa FinnGold Oy:n Retail Business Manager Sanna Asonen-Linkala

Osuuskunta Timanttisilla ja Amiedulla on pitkä yhteinen historia osaamisen johtamisen ja kehittämisen saralla ja kun ohjausryhmätyöskentelyssä nousi tarve turvallisuusasioiden kehittämiseen, oli Amiedun TurvallisuusLuotsi luonnollinen valinta käytettäväksi työkaluksi.

– TurvallisuusLuotsin toimintamalli sisältää yrityksen turvallisuuden nykytilan analysoinnin, jonka jälkeen tehdään konkreettinen toimenpidesuunnitelma yrityksen turvallisuustason parantamiseksi. Projekti alkaa yrityksen avainhenkilöiden haastatteluilla, joiden avulla muodostetaan kokonaiskuva turvallisuuden hallinnasta, johtamisesta ja prosesseista. Toimenpidesuunnitelmassa otetaan huomioon myös jalkautus ja muutosten toteutumista seurataan jatkokontrolleissa, kuvailee Amiedun Yritysturvallisuus-yksikön koulutuspäällikkö Timo Hakkarainen.

Nykytilan kartoituksista käytännön toimenpiteisiin

FinnGoldin TurvallisuusLuotsiin haluttiin mukaan edustus erityyppisistä myymälöistä, hallinnosta ja johdosta: näin saatiin monipuolista tietoa operatiiviselta tasolta ylimpään johtoon saakka. Parhaillaan yrityksessä ollaan toteuttamassa toimenpidesuunnitelmaa, joka syntyi projektin lopputuloksena.

– Projekti sujui hyvin ja mielipiteiden vaihto oli hedelmällistä ja rakentavaa. Saimme hyviä vinkkejä siihen, miten asiat saataisiin toimimaan paremmin. Heräsimme siihen, että asioita ja ohjeita ei ollut dokumentoitu riittävällä tarkkuudella. Turvallisuuskysymyksiin liittyvä tieto ei myöskään ollut kaikilta osin helposti kaikkien saatavilla. Asioita on ehkä sovittu suullisesti, eikä tieto ole siirtynyt esimerkiksi henkilövaihdoksissa, Sanna Asonen-Linkala kertoo.

– Olemme tehneet useita konkreettisia toimenpiteitä: myymäläkalusteisiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, vartioinnin tasoa lisätty ja turvalaitteistoa kehitetty. Nämä kaikki ovat lisänneet turvallisuuden tunnetta myymälöissä. Myös tietoturva nousi yhdeksi kehittämiskohteeksi, ja siihen onkin nyt panostettu, Kai Minkkinen luettelee.

Turvallisuusasioista viestiminen tärkeässä asemassa

Ennaltaehkäisy ja uhkiin ennakolta varautuminen koetaan FinnGoldissa erittäin tärkeiksi turvallisuuden kannalta. Ehkä yllättävästikin turvallisuusasioista viestiminen henkilökunnalle nousi keskeiseen asemaan.

– Olemme tarkentaneet ohjeistusta esimerkiksi siihen, miten uhkatilanteissa toimitaan. Tärkeässä asemassa tässä on talon sisäinen intranet, josta turvallisuusohjeet löytyvät nyt entistä selkeämmin ja laajempina, Kai Minkkinen kertoo.

– Intranetin lisäksi toimintaohjeista on tehty kansiot, jotka ovat myymälöissä henkilökunnalle helposti saatavissa. Esimerkiksi ryöstötilanteessa ihminen ei välttämättä kykene toimimaan johdonmukaisesti, joten on tärkeää, että ohjeissa neuvotaan selkeästi ja yksinkertaisesti mitä pitää tehdä, mihin soittaa ja kenelle ilmoittaa. Turvallisuusasioista tiedottaessa tärkeää on säännöllinen muistuttaminen sekä ohjeiden ja käytäntöjen muutoksista kertominen. Näitä asioita käydään läpi uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja säännöllisesti esimerkiksi myymälävastaavien tapaamisissa, Sanna Asonen-Linkala jatkaa.

– Tärkeä oppi, jonka TurvallisuusLuotsi antoi on se, että koskaan ei saa tuudittautua siihen, että asiat ovat nyt hyvin vaan kehittämisen on oltava jatkuvaa, kiteyttää Sanna Asonen-Linkala.

 

Tutustu TurvallisuusLuotsiin

Teksti: Hanna Stranius
Kuva: FinnGold