Järjestyksessään toinen Nuorten TakuuAreena kokosi Hartwall Arenalle yli 6000 nuorta työtöntä, lähes sata työnantajaa, koulutuksia tarjoavia oppilaitoksia ja kymmeniä erilaisia nuorten palveluita tarjoavia tahoja. TakuuAreena on Uudenmaan TE-toimiston järjestämä suurtapahtuma, jonka pääkohderyhmänä ovat alle kolmekymmentävuotiaat työttömät nuoret. Tapahtuma tarjoaa nuorille työ- ja koulutusmahdollisuuksia sekä ideoita tulevaisuuden suunnitteluun.

– Olemme onnistuneet, jos jokaisella tapahtumassa käyneellä nuorella on vähintäänkin idea siitä, mitä tehdä tulevaisuudessa, Uudenmaan TE-toimiston kehittämispäällikkö Raimo Hokkanen sanoo.

Suomessa on 120.000 20‒29-vuotiasta nuorta ilman koulutusta ammattiin. Nuorisotakuuseen sisältyvän Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) tavoitteena on neljässä vuodessa tarjota 36.000 nuorelle ammattipätevyys koulutuksen kautta.

– Nuorten TakuuAreena lähti vuosi sitten liikkeelle juuri NAO-koulutusten markkinoinnista. Nyt koulutukset vetävät hyvin ja paikat täyttyvät, Hokkanen iloitsee.

Yksi TakuuAreenan tavoitteista on juuri tiedon jakaminen ja eri tahojen kohtaamisten mahdollistaminen.

– Meillä on paljon tietoa erilaisista palveluista ja mahdollisuuksista, mutta ne eivät muutu eläväksi, jos nuoret, työnantajat ja kouluttajat eivät kohtaa. Suurin osa nuorista on todella halukkaita ja aktiivisia tekemään jotain, mutta eivät välttämättä löydä oikeaa polkua, Hokkanen painottaa.

NAO-koulutukset vetävät

Tapahtumassa mukana olleet 16 Nuorten aikuisten osaamisohjelma -koulutusta tarjoavaa oppilaitosta herättivät kiinnostusta nuorten keskuudessa.

– Heikko työllisyystilanne vaikuttaa varmasti siten, että koulutus koetaan hyväksi vaihtoehdoksi. Mutta toki paikkoja tarvitaan lisää, sillä Uudellamaalla on edelleen reilut 5.600 nuorta ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

NAO-koulutuspaikkojen lisäksi TakuuAreenasta haettiin työtä. Nuoria rekrytoitiin Uudenmaan lisäksi myös muualta Suomesta, EURES-alueita myöten. EURES on eurooppalainen yhteistyöverkosto ja julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Vakituisen työsuhteen ohella tarjolla oli paljon jouluapulaisen paikkoja.

– Vaikka monella yrityksellä nuorten tukeminen sisältyy sosiaaliseen vastuuseen, niin kyllä ykköstavoite on työvoiman saanti. Esimerkiksi Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla on juuri nyt selkeä työvoimapula. Samoin Googlen palvelinkeskus ja Kemiran Puolan tehdas rekrytoivat työntekijöitä TakuuAreenalla.

– Alle 30-vuotiaat nuoret eivät tiedä, että he voivat saada taloudellista tukea, kun menevät työhaastatteluun toiselle paikkakunnalle ja myöhemmin mahdollista muuttoavustusta.

Heikon taloustilanteen vuoksi nuorisotakuu ei ole saavuttanut monista toimenpiteistä huolimatta kaikkia tavoitteitaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.

– Vaikka nuorisotakuu isosti katsottuna ei ole tuonut laskua nuorisotyöttömyyteen, niin siellä on paljon muuta hyvää. NAO-koulutukset ovat olleet erittäin suosittuja, ja erilaiset työkokeilut ovat lisääntyneet tänä vuonna. Yli 20.000 nuorta on mukana erilaisissa aktiivitoimenpiteissä. Joka kuukausi noin 5000 alle 30-vuotiaita löytää myös avoimilta markkinoilta työpaikan, Hokkanen listaa. Liikettä tapahtuu koko ajan. Varsinkin pääkaupunkiseudulla työmarkkinat ovat liikkuvia.

Amiedu oli mukana tapahtumassa.

Amiedu oli mukana tapahtumassa.

Tukea työllistämiseen

Koulutukseen pääseminen ja varsinkin ensimmäinen työpaikka ovat nuorille avainasioita. TE-toimisto tarjoaa nuorten työllistämiseen erilaisia tukia, mutta yritykset eivät osaa käyttää niitä. Tiedon lisääminen onkin Hokkasen mukaan oleellisen tärkeää.

– Esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen työnantaja voi saada tukea jopa 1.500 euroa kuukaudessa.

Myös nuoren työllistämiseen luotu Sanssi-kortti on monelle yritykselle tuntematon.

– Nuori saa TE-toimistosta Sanssi-kortin jo yhden päivän työttömyyden jälkeen. Yritys puolestaan saa tukea palkatessaan Sanssi-kortin omaavan nuoren. Pienelle tai keskisuurelle yrittäjälle tuki voi olla ainoa mahdollisuus työvoiman palkkaamiseen, Hokkanen kuvaa.

Hokkasen mukaan tukia jää käyttämättä, kun tieto ei kohtaa.

– Viime vuonna TE-toimistolle jäi työllisyysmäärärahaa käyttämättä. Tänä vuonna nuorten valmennuksessa ja KELAn kuntoutuksessa on edelleen vapaita paikkoja käyttämättä. Se tuntuu hullulta, sillä tiedämme, että meillä on paljon nuoria, jotka eivät kykene töihin tai opiskelemaan ennen jonkinlaista valmennusta tai kuntoutusta.

Työllistämistuen lisäksi yritykset saavat tukea erilaisiin yhteishankintakoulutuksiin, kuten Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksiin. Erityisesti nykyisessä taloustilanteessa nämä koulutukset antavat yrityksille mahdollisuuksia osaamisen hankkimiseen tai ylläpitämiseen, esimerkiksi TäsmäKoulutus soveltuu hyvin muutos- ja kehittämistilanteisiin.

Nuorissa on tulevaisuus

Hokkasen mukaan on selvää, että kun talous lähtee liikkeelle, nuorisotyöllisyys paranee huomattavasti. Taantumassa nuoret kärsivät ensimmäisenä. Noususuhdanteessa puolestaan nuoret ovat helpoiten työllistettävä.

– Vaikka sitä on juuri nyt vaikea uskoa, niin työvoimapula on tulossa. Jo nyt meillä on pulaa hoitoalan henkilökunnasta. 90-luvulla suomalaisia sairaanhoitajia kurssitettiin töihin Norjaan ja Englantiin. Nyt heitä kalastellaan takaisin.

Vanhat ammatit kuolevat ja tilalle syntyy uusia. Myös nuorten toiveet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti, jopa median vaikutuksesta. Nuorten TakuuAreena näytti nuorille laajasti työelämän ja koulutuksen mahdollisuuksia. Tänä vuonna TakuuAreenalla oli jopa 100 yritystä toteuttamassa yhteiskuntavastuuta ja esittäytymässä nuorille. Hyvä kokemus kantaa, sillä TakuuAreena on päätetty järjestää myös ensi vuonna.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Risto Kokkonen