Turvalaiteasentajien RekryKoulutus toi lisää osaajia Flexim Securityn kasvavaan tarpeeseen. Yritys tunnetaan turvatekniikan, oviautomatiikan, lukituksen ja työajan seurannan ratkaisuistaan. Vuonna 1979 alkaneen toimintansa aikana yritys on kehittynyt lukkoliikkeestä turvallisuusalan suomalaiseksi suunnannäyttäjäksi ja innovaattoriksi.

Kehitys lukkoliikkeestä liikkumisen asiantuntijaksi, älyovien tekijäksi ja asiakkaan häiriöttömän liiketoiminnan mahdollistajaksi on vaatinut jatkuvaa rohkeutta muutokseen sekä panostusta tuotekehitykseen ja uusien strategioiden mukaiseen osaamiseen.  Flexim Securityn toimitusjohtaja Jukka Laakso on nähnyt Flexim Securityn kehitysvaiheet lähes alusta alkaen.

– Kehitämme jatkuvasti uusia asioita, mikä tarkoittaa, että valmista osaamista ei löydy mistään. Siksi lähdimme Amiedun kanssa toteuttamaan meille sopivaa turvalaiteasentajien RekryKoulutusta, jossa annettaisiin parhaat eväät jatkokehitykselle. Yksi ryhmä on jo valmistunut ja heidän osaltaan koulutus on mennyt nappiin. Nyt käynnissä on toinen ryhmä. Kaikilla ryhmässä mukana olevilla on jonkinlainen sähkö- tai ict-alan tausta, mikä helpottaa siirtymistä uusiin asioihin palveluksessamme.

Flexim Security tarvitsee kasvutavoitteidensa täyttämiseksi lisää hyviä työntekijöitä. Turvallisuusalalla ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa.

– Meillä osaaminen lähtee siitä, kuinka olemme saaneet kehitettyä moniosaajia oviympäristöön. Se on pitkä rupeama. RekryKoulutuksien avulla olemme saaneet yritykseemme uutta osaamista. Uuden osaamisen pitäisikin olla kaikkien alalla toimivien yritysten intohimona. Turvalaiteasentajien koulutuksen lähtökohta oli siinä, että saimme työntekijöitä, jotka voivat nopeasti kehittyä tehtävissään. Työntekijöillä oli koulutuksen jälkeen meille tullessaan jo tietty pohjatieto, mikä helpotti työtehtävien oppimista ja vauhditti kehitystä kokeneen työntekijämme ohjaamana. Amiedun kanssa on yhteistyö toiminut hyvin ja he ovat kuunnelleet tarpeitamme. Turvalaiteasentajien osaamiseen kuuluu teknisen ammattitaidon lisäksi oleellisesti myös asiakaspalvelutyöhön liittyvä tilanne- ja palveluosaaminen.

RekryKoulutuksen avulla yritys saa koulutettua osaavaa työvoimaa kustannustehokkaasti. Toteuttamisen mahdollistavat yritys, koulutusorganisaatio sekä työ- ja elinkeinohallinto.

Osaamisen jakaminen

Flexim Security on kasvanut henkilöstömäärältään nopeasti. Vielä vuonna 2005 yritys työllisti 30–40 työntekijää, ja tällä hetkellä palveluksessa on 243 työntekijää. Toimitusjohtaja Jukka Laakso painottaa, että nopeasta kasvusta huolimatta Flexim Securityssä pidetään kiinni pienen yrityksen hengestä ja matalahierarkisesta työkulttuurista sekä muutosvalmiudesta, eikä kangistuta prosessikoneeksi.

– On tärkeää saada nuoria, innokkaita ja luovia tekijöitä mukaan. He tuovat samalla myös tuotekehitysnäkemystä siitä, mitä kannattaa huomioida tulevaa ajatellen. Sieltä tulee hyviä ajatuksia, jotka huomioidaan sen lisäksi että meillä on kolme eri Advisory Boardia, joiden jäsenet ovat yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita. Meidän brändityöryhmässä oli 16 ihmistä, ja ryhmä muodostui organisaation joka tason työntekijöistä. He itse kirjoittivat yhtiömme arvot, jotka jokainen työntekijämme tuntee.

Flexim Security tekee jatkuvasti tuotekehitystä ja on useamman vuoden panostanut siihen kymmenen prosenttia vuotuisesta liikevaihdostaan.

– Tutkimme koko ajan, mitä uuttaa voimme luoda markkinoille. Tämänhetkiset perusvaatimukset liittyvät digitalisoitumiseen ja mobilisoitumiseen. Ne tulevat ohjaamaan tekemistämme, mikä pitää huomioida meidän nykyisessä ja tulevassa osaamisen kehittämisessämme. Merkittävimmät kasvualueemme ovat kuitenkin jatkossa ulkomailla – ehkä siellä missä talous on muutenkin kasvussa, kuten Kaukoidässä, Intiassa, Etelä-Amerikassa sekä Lähi-Idässä. Tuotteemme taipuvat eri markkinoille. Olemme tehneet ovesta kiinteistön käyttöliittymän. Tässä olemme edelläkävijöitä.

 

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Juri Puhakka