Johtamisen erikoisammattitutkinto syventää osaamista ja lisää näkemystä oman organisaation kehittämiseen. Amiedun toteuttama sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutus tarjosi myös mahdollisuuden alalla verkostoitumiseen ja kokemuksien keräämiseen ulkomailta.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen erikoisammattitutkintoa Amiedussa opiskeleva vastaava hoitaja Tuovi Helminen tutustui kahden viikon ajan norjalaisen hoito- ja palvelutalo Attendo Paulus Sykehjemin toimintaan Amiedun koordinoiman Erasmus+ Effective Mobility – Creating Tomorrows Working Life -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuusprojektin puitteissa. Liikkuvuutta rahoittaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön palveluorganisaatio, kertoo Amiedun kouluttaja, Erasmus + Effective Mobility- opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuusprojektin projektipäällikkö Heli Pispala-Tapio.

Tuovi Helminen näki erityisen arvokkaana Amiedun tarjoaman liikkuvuusmahdollisuuden.

– Kiinnitin erityisesti huomiota palvelutoiminnan laatuun sekä paikalliseen johtamiskulttuuriin. Keräsin tietoa myös siitä, kuinka viestintä toimii monikulttuurisessa työyhteisössä.

Tuovi Helminen osallistui valmennusohjelmaan, joka on suunnattu johtamistyötä tekeville asiantuntijoille ja esimiehille, joilla on kokemusta johtamistyöstä ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omia johtamistaitojaan sekä suorittamaan johtamisen erikoisammattitutkinnon, kertoo Amiedun kouluttaja Marjatta Hahkio.

– Monikulttuurisessa työyhteisössä tarvitaan joustavuutta, sopeutumiskykyä, uteliaisuutta sekä tuottavuutta. Näitä kaikkia asioita voi saada ulkomailla saavutettujen kokemusten myötä. Sain Norjasta työni kannalta tärkeitä kokemuksia ja havaintoja, joita voin hyödyntää omassa työssäni vastaavana hoitajana espoolaisessa Mikevassa, kertoo Tuovi Helminen.

– Eivätkä kokemukset jää pelkästään omaan käyttöön, vaan tarkoitus on jakaa niitä edelleen levitettäväksi ja hyödynnettäväksi työyhteisössä sekä muiden opiskelijoiden kesken, sanoo Amiedun kouluttaja, liikkuvuusprojektin projektipäällikkö Heli Pispala-Tapio.

Monikulttuurinen työyhteisö

Kansainvälisyyttä ajatellen Norja oli hyvä kohdemaa, koska norjalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa pidetään arvossa. Lisäksi työyhteisö Attendo Paulus Sykehjemissä oli aidosti monikulttuurinen.

– Norjassa näkyi johtamiskulttuurissa se, että siellä huomioitiin hyvin työntekijöiden erilaiset taustat. Haasteena sielläkin oli, kuinka ulkomaalaiset työntekijät saadaan mukaan tiimiin.

Varsinainen hoitotyö oli pitkälti samanlaista kuin Suomessakin

– Oslolaisessa hoivakodissa oli kuitenkin enemmän hoitajia vuorossa. Kuntouttava hoitotyö näkyi erityisesti aktiivisena viriketoimintana, sosiaalisena ja psyykkisenä kuntoutuksena ja toimintakyvyn ylläpitona sekä yhteiskuntaan kiinnittymisen ja ajankohtaisten asioiden seuraamiseen aktivoimisena.

Työelämä tarvitsee kansainvälistä osaamista

Amiedun kouluttaja Heli Pispala-Tapion mukaan monikulttuurisuutta oppii parhaiten siten, kun menee itse maahanmuuttajan rooliin vähäksi aikaa, kuten Helminen teki. Miltä tuntuu olla ympäristössä, jossa ei pysty kommunikoimaan äidinkielellään ja asiakkaat vastaavat sinulle norjaksi.

– Siinä joutuu tosissaan miettimään, millaisia muitakin keinoja  hoitotyön vuorovaikutustilanteessa on käytettävissä. Oman ulkomailla vietetyn kokemuksen myötä pystyy paremmin ymmärtämään monimuotoista työyhteisöä ja vaikuttamaan suotuisasti työyhteisön työtyytyväisyyteen ja sitä kautta toimintaan asiakkaiden parhaaksi.
– Työelämä tarvitsee yhä enemmän kansainvälisyysosaajia, Pispala-Tapio painottaa. Amiedu rohkaisee opiskelijoitaan lähtemään työssäoppimaan vieraisiin maihin kartuttamaan kansainvälisyysosaamistaan työelämän tarpeisiin.

Amiedu on mukana CIMOn rahoittamassa ja hallinnoimassa kansainvälisissä liikkuvuushanketoiminnassa. Liikkuvuus tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, sekä tukee Amiedun strategista toimintaa löytää ja toteuttaa uusia ratkaisumalleja työelämän palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Myös Helminen liikkui tähän kuuluvan Erasmus+-ohjelman puitteissa.

Lue lisää liikkuvuushankkeesta

Teksti: Mikko Turklin
Kuva: Juri Puhakka

cimo Erasmus