Hekassa eli Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä tehtiin suuria muutoksia, joiden myötä se tarvitsi Amiedun OsaamisLuotsia.  Hekassa pystyttiin OsaamisLuotsin avulla määrittelemään osaamisprofiilit, jotka vastaavat heidän strategiansa mukaisia tavoitteita myös tulevaisuudessa.

Heka on Suomen suurin vuokranantaja, joka omistaa ja hallinnoi Helsingin kaupungin ARA-vuokra-asuntoja. Sen 47 000 asunnossa asuu joka kuudes helsinkiläinen – asukkaita on siis lähes yhtä paljon kuin Lahden kaupungissa. Hekassa toteutettiin fuusio, jossa konsernia uudelleenorganisoitiin, toimintoja yhdistettiin ja hallintoa tiivistettiin. Myös TES vaihtui vuonna 2014. Muutosten myötä tuli tarve yhdenmukaistaa toimintoja, jotka oli aiemmin hoidettu jokaisessa 21 alueyhtiössä omalla tavallaan. Lisäksi haluttiin kartoittaa, mitä osaamista Hekassa pitää olla, jotta se vastaa Hekan strategisia tavoitteita myös tulevaisuudessa. Apuna työstämisessä oli Amiedun OsaamisLuotsi.

OsaamisLuotsi on Amiedun palvelukonsepti, joka yhdistää liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen. Sen avulla varmistetaan, että organisaatiolla on oikeanlaista osaamista suhteessa strategisiin tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Hekalla OsaamisLuotsi työstettiin viiden työpajapäivän aikana, joihin osallistui kahdeksan avainhenkilöä Hekan eri yksiköistä sekä Amiedun asiantuntijat.

– Aluksi kävimme läpi Hekan strategiaa, Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö valottaa. Sitä, mitä olemme nyt ja mitä haluamme olla tulevaisuudessa, sekä toimintaympäristöä ja kilpailuetua, miten erottaudumme muista. Läksimme liikkeelle siitä, mitä me täällä teemme ja mikä siinä on kriittistä menestyksemme kannalta. Oli hyvä, että mukaan koottu ryhmä edusti kaikkia toimintamme alueita. Keskustelu oli avointa, saimme uutta tietoa ja kaikkien näkemykset kuuluviin.

OsaamisLuotsi-työpajoissa määriteltiin Hekan osaamiset, jotka jäsentyivät neljään ydinosaamisalueeseen. Konkreettisena lopputuloksena määriteltiin, mitkä ovat eri työtehtävien tavoitteelliset osaamiset. Siten tiedetään, mitä osaamisia Hekassa tulee olla ja mitä pitää kehittää esimerkiksi kiinteistönhoitajan tai hallinnollisen isännöitsijän tehtävissä.

Osaaminen osaksi palkkausjärjestelmää

Hekan henkilöstöpäällikkö Marita Ailio työstää Hekan ja sen 600 työntekijän käyttöön uutta palkkausjärjestelmää. Paitsi strategian mukaisen toiminnan, myös palkkausjärjestelmän vuoksi osaamisten kartoittaminen on tärkeää.

– OsaamisLuotsi oli tässä hyvänä ja konkreettisena tukena, Marita Ailio sanoo. Palkkausjärjestelmä tulee koostumaan kolmesta osasta. Näistä yksi on tehtävän vaativuus, toinen osaaminen ja ammattitaito – johon OsaamisLuotsista työstetyt osaamisalueet upotetaan – ja kolmas osa on suoriutuvuus. Saamme tästä tehtävänkuvat eri henkilöille. Nyt tiedämme mitä osaamista Heka tarvitsee, ja käytämme tätä syksyn tulos- ja kehityskeskusteluissa. Aiomme saada henkilöstön mukaan: hyödynnämme heidän osaamistaan ja tarvittaessa koulutamme lisää.

– Tämä yhdenmukaistaa toimintaamme, ja se on hyvä asia tulevaisuuttakin ajatellen, Jaana Närö lisää. Pystymme suuntaamaan kaikki osaamisen kehittämisen panostukset kohti samaa tavoitetta. Projekti auttoi yhteisen näkemyksen muodostamisessa, ja voimme ennakoida tulevia osaamistarpeitamme.

Yllättävän positiivinen kokemus

Prosessi ja työpajatyöskentely yllättivät pelkästään positiivisesti.

– Yllätyksenä tässä tuli ainoastaan se, kuinka hauskaa ja innostavaa meillä oli työpajoissa, Jaana Närö hymyilee. Alussa olimme hieman varautuneita, sillä meillä oli iso urakka edessä, mutta työskentely sujui jopa suunniteltua nopeammin ja kaikki olivat hyvin innostuneita. Tämä oli todella hyödyllinen prosessi ja olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet tämän yhdessä aikaan. Ilman näitä työpajoja ja alueyhtiöiden mukana oloa se ei olisi onnistunut.

Seuraavaksi tämä jalkautetaan koko konserniin kertoo Marita Ailio.

– Alueyhtiöiden toimitusjohtajat käyvät asiat läpi omissa yhtiöissään niin, että heidän tukenaan on joku ryhmässämme ollut. Esimiehet osallistuvat kehityskeskusteluvalmennuksiin. Osaamisprofiilit nivotaan osaksi kehityskeskusteluita ja palkkausjärjestelmää koko organisaatiossa.

Yhteistyö ja kumppanuus on sujunut Amiedun kanssa hyvin, Jaana Närö kiittelee.

– Voin hyvin suositella OsaamisLuotsia suuriin muutos- ja kehittämistilanteisiin. Meille se sopi erinomaisesti.

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Juri Puhakka