Validia Asuminen (Invalidiliiton Asumispalvelut Oy) uudisti strategiansa. Muutoksen läpiviennin tukena oli Amiedu ja MuutosjohtamisLuotsi-prosessi.

Validia Asumisessa tehtiin toimitusjohtaja Päivi Harmaakorven mukaan perusteellinen strategian uudistus.

– Ydintoimintaamme on vaikeavammaisten palveluasuminen. Alan toimintaympäristö on muutoksessa. Me uudistimme missiomme ja visiomme uudelleensanoitimme arvomme ja strategiset tavoitteemme, joita seuraamme lukuina ja mittareina. Mielestäni onnistuimme konkretisoimaan hyvin asiakaslähtöisiksi missiomme ja vision. Missiomme on Arvokas elämä, visiomme Aidosti paras kokemus.

Kun strategia oli suunniteltu, piti miettiä tehokas ja toimiva tapa, jolla se viedään kentälle. Päivi Harmaakorpi näkee, että strategian läpiviennin varmistaminen on pitkälti toimitusjohtajan vastuulla.

– Johto vastaa strategiasta, mutta olennaista on se, että asiakasrajapinnan kokemus paranee. Kun se paranee, tiedämme, että pääsemme lukuihin, joita tavoittelemme. Näkemykseni oli, että missiomme täytyy viedä vahvasti kentälle, jossa suurin osa työstä tehdään. Henkilöstöä meillä on noin 1500 ja asiakkaita 1300, ja toimintaa on ympäri Suomen.

Suuren henkilöstömäärän ja lukuisten eri puolilla Suomea sijaitsevien yksiköiden vuoksi oli mietittävä tarkasti, kuinka koko henkilöstö saadaan toimimaan uuden strategian mukaisesti.

– Lähihoitajat on suurin henkilöstöryhmämme. Yksiköissämme palveluesimies toimii yksikön henkilöstö-, asiakas-, ja tulosvastaavana. Heillä on itsenäinen ja merkittävä vastuu yksiköstä ja henkilöstön johtamisesta yksikössään.

Amiedun kanssa käytiin keskusteluja siitä, kuinka muutos voitaisiin viedä läpi.

– Kerroimme, mitkä mielestämme ovat haasteet tulevan strategian läpiviennin suhteen. Keskeisin haaste oli suuri henkilöstömäärä, jolle oli saatava kerrottua merkittävistä uudistuksista. Amiedu ehdotti keskustelujen jälkeen muutoksen läpiviennin tueksi MuutosjohtamisLuotsi-prosessia. Tunnistimme yhdessä Amiedun kanssa, että MuutosjohtamisLuotsi vastaisi tarpeeseemme.

Päivi Harmaakorpi kertoo, että MuutosjohtamisLuotsi eteni nopeasti ja vaiheittain.

– Amiedun rooli oli keskeisin prosessin alkuvaiheessa ja alkuvaiheen fasilitoinnissa. He järjestivät ja vetivät valmistelevat workshopit, koostivat alun koulutusmateriaalit ja toivat asiantuntijuuden ryhmätyömenetelmiin. Amiedu toimi meidän sparrauskumppaninamme, kun mietimme strategiamme jalkautustapaa.

Ensimmäisessä työpajassa Validia Asumisen johtoryhmä ja aluepäälliköt kokoontuivat päiväksi miettimään strategian läpivientiä organisaatioon. Toisessa työpajassa mietittiin asiakkuus- ja henkilöstöstrategian suunnittelua. Tavoitteena oli saada aluepäälliköille kirkas näkemys siitä, kuinka muutosta täytyy lähteä viemään heidän joukoilleen.

Ensimmäisen kerran uutta strategiaa ja tavoitteita avattiin laajemmin esimiesten Validia-päivillä joulukuussa 2014. Siellä kerrottiin, kuinka työ lähtee etenemään.

– Päädyimme siihen, että seuraava työpajakokonaisuus olisi esimiesjoukolle. Siellä valmennettiin esimiehet viemään strategiaa omille alaisilleen. Valmennettiin tapa viestiä, annettiin materiaalit ja opetettiin fasilitointimenetelmiä, joita he voivat käyttää. Esimiehille annettiin materiaalit, joilla he voivat tehdä omissa yksiköissään strategian jalkautuksen kick offin.

Käytännössä Validia Asumisen uusi strategia jalkautuu esimiesten avulla kuukausittaisilla teemakeskusteluilla. Niiden aiheita on Päivi Harmaakorven mukaan muun muassa strategian kiteytys ja tavoitteet, arvot henkilöstölle ja asiakkaille, palvelupolku ja työyhteisön vuorovaikutus. Esimiehille lähetetään ennen kunkin kuun vaihdetta materiaalipaketti ja toteutusohjeet. Tuloksia seurataan palautekyselyillä.

– Minulle strategian perille vieminen on hyvin läheistä työtä. Osallistun aktiivisesti kuukausimateriaalin työstöön ja viestit lähtevät nimissäni. Kuukausittaisessa viestissä kerron aina myös kentältä tulleet havainnot. Tästä muodostuu viestinnällinen kokonaisuus.  Hallituksemme seuraa jalkautuksen etenemistä ja on ollut hyvin tyytyväinen konkretian tasoon. Henkilöstömme ja erityisesti tuoreimmat esimiehet ovat kokeneet asian todella hyväksi. Haasteitakin on, voihan tämä tuntua joskus arjen keskellä ylimääräiseltä. Joillekin fasilitointikin voi olla epäluontevampaa, mutta toisaalta uskon että tämä vahvistaa esimiehisyyttä.

Validia Asumisessa strategian eteenpäinviemistä seurataan Validian ja Amiedun yhteisissä ohjausryhmissä, mutta päävastuu siitä on nyt Validian omissa käsissä.

– Toivon, että tämä työ näkyy asiakas- ja henkilöstökokemuksessa siten, että ihmiset tuntevat, että he ovat saaneet osallistua kehitykseen. Kuukausittaisten teemakeskustelujen vastaukset ja lopputulemat ovat hyvin puhuttelevia. Niiden perusteella aiheisiin on paneuduttu ja käytetty aikaa. Jo niidenkin perusteella uskon, että asiat edistyvät hyvin ja vaikuttavat suunnitelulla tavalla.

Päivi Harmaakorpi kiittelee Amiedun hyvin aktiivista otetta ja asialle omistautumista.

– He heittäytyivät tekemään ja heillä oli halua ymmärtää toimintaamme ja toimintaympäristöämme sekä haasteitamme. Kumppanimme Amiedu ymmärsi tarkasti, mitä haluamme saada aikaan. MuutosjohtamisLuotsi oli mielestäni prosessi, joka muodostui meidän näköiseksemme. Se lähti liikkeelle siitä, että tarpeemme osattiin tunnistaa hyvin.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Juri Puhakka

Tutustu Amiedun MuutosjohtamisLuotsi®-kehittämispalveluun, joka tukee organisaation muutoksen johtamista.