Amiedu ja K-ryhmä ovat solmineet henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan laaja-alaisen sopimuksen.

Kumppanussopimuksen mukaan Amiedun vastuulle siirtyvät K-ryhmän oppisopimusmuotoisen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen suunnittelu sekä toteutus. Tulevaisuudessa on mahdollista laajentaa yhteistyötä myös muihin koulutuksiin.

Amiedun ja K-ryhmän kumppanuudella tähdätään liiketoimintalähtöiseen osaamisen kehittämiseen. K-ryhmäläisten suorittamien tutkintojen tarjontaa tullaan laajentamaan K-ryhmän strategialähtöisten tavoitteiden mukaan ja tutkintoihin tähtäävät koulutukset integroimaan muuhun koulutustarjontaan. K-ryhmän tavoitteena on erottua kilpailijoistaan laadulla ja asiakaslähtöisyydellä sekä tuomalla markkinoille kaupan alan parhaat digitaaliset ja monipuoliset palvelut.

Kumppanuusmalli tukee osaamisen kehittämisen suunnitelmallista johtamista. Koulutusten sisältöjä pystytään yksilöimään ja suunnittelemaan K-ryhmän tavoitteiden mukaisiksi ja hyvinkin käytännönläheisiksi. Kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen suunnitteluun ja kehitystyöhön, jota viedään eteenpäin K-ryhmän ja sen eri ketjujen strategian pohjalta.

Amiedu pystyy tarjoamaan K-ryhmälle ja sen ketjuille osaamisen kehittämispalveluitaan valtakunnallisesti, kustannustehokkaasti ja tasalaatuisesti. Yhteiset koulutustoteutukset eri toimialojen, ketjujen ja kauppojen kesken parantaa yhteistyötä ja kokemuksien jakamista sekä vahvistaa asiakkuuksien hoitoa yli toimialarajojen. Amiedu vastaa koulutusten järjestelyistä ja hallinnoinnista, mikä vapauttaa K-ryhmän keskittymään oman ydinliiketoimintansa harjoittamiseen ja kehittämiseen.

– Keskitetty ammattitutkintokoulutus tehostaa toimintaamme ja tukee kauppiaitamme, antaen heille parhaat mahdollisuudet kehittääkseen omaa tai henkilöstön ammatillista koulutusta, toteaa K-ryhmän Katja Lee, Head of HRD.

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää K-ryhmän kilpailukykyä varmistamalla osaavan henkilökunnan saatavuus nyt ja tulevaisuudessa. Laajemman koulutustarjonnan myötä useammalla on mahdollisuus parantaa omaa markkina-arvoansa oppisopimusopiskelun kautta K-ryhmässä. Työntekijöille halutaan antaa parempia mahdollisuuksia edetä urallansa ja vahvistaa osaamistaan.

– Henkilöstön kehittäminen on meille strategisesti tärkeää ja uskomme, että Amiedu on meille paras kumppani toteuttamaan ammattitutkintoja valtakunnallisesti, tiivistää Lee.

Lisätietoja:

Taina Rekunen
Avainasiakaspäällikkö
Amiedu
puhelin 020 7461 325
sähköposti: taina.rekunen@amiedu.fi

Katja Lee
Head of HRD
Kesko HR / K-instituutti Oy
puhelin: +358 50 433 0001
KESKO Oyj