Linjasaneerauksen voi toteuttaa jopa puolessa ajassa. Amiedun, Fira Palvelut Oy:n ja Rakentamisen laatu RALA ry:n kehittämishanke etsii parhaita käytäntöjä ja haastaa koko rakennusalaa.

Viimeisimmässä Slushissa Fira Palveluiden toimitusjohtaja Sami Kokkonen ihmetteli, kuinka rakennusala loistaa poissaolollaan tapahtumasta.

– Se kuvastaa sitä, että rakennusalalla tehdään asioita sitkeästi vanhojen toimintamallien mukaan. Suomessa puhutaan, että korjausrakentaminen on työvoimavaltaista. Onhan se sitä, mutta hukan takia. Haluamme kertoa toimialallemme ja koko yhteiskunnalle, että näitäkin asioita voisi tehdä fiksummin.

Kokkosen mukaan Suomessa keskimääräisellä rakennustyömaalla hukka-aikaa työajasta on kuusikymmentä prosenttia, kolmekymmentä prosenttia valmistelevaa työtä ja ainoastaan kymmenen jää itse työsuoritukseen.

– Lähdimme tekemään tästä testiä, pitääkö paikkansa. Tutkimme esimerkiksi hukan syntymistä kylpyhuoneen alakaton rakentamisessa työmaalla. Amiedun kanssa tehdyissä mittauksissa olemme myös riistakameran avulla tutkineet työmaan virtauksia kylpyhuoneissa. Tyhjillään kylpyhuone on mittausten mukaan 82 prosenttia työajasta. Luvut ovat erittäin suuria.

Keskimäärin Suomessa linjasaneerauksessa yhden kylpyhuoneen läpimenoaika on 12 viikkoa. Tämä johtuu siitä, että kukaan ei osaa tai tiedä vaatia parempaa, eikä ole oikeaa globaalia kilpailua, Kokkonen painottaa.

– Kävimme Amiedun kanssa tutustumassa Saksassa yritykseen, joka pystyy hoitamaan linjasaneerauksen siten, että kylpyhuonekohtainen läpimenoaika on vain viikon. Yrityksessä työntekijät ovat tehneet pitkään yhdessä töitä. Hukka oli poistunut, koska eri työvaiheiden vaihdot sujuivat saumattomasti.

Sami Kokkosen mukaan perinteisellä linjasaneeraustyömaalla 12 viikon läpimenoaika syntyy työkunnista, joille on annettu omat viikot tehdä töitä. Jokainen työkunta osaoptimoi omaa suoritustaan, mutta kukaan ei optimoi kokonaisuutta, mikä olisi tietenkin pääurakoitsijan tehtävä.

Fira Palveluilla on nyt pilottihankkeina uuden aikataulumallin mukaisia linjasaneerausurakoita. Sami Kokkosen mukaan perinteinen työmaalogiikka on käännetty päälaelleen.

– Kun perinteisesti on ajateltu linjakohtaisesti, projektissamme ajatellaan kylpyhuoneittain. Teemme kahden tunnin jaksoja siten, että yhden kylpyhuoneen käyttöasteeksi tulee kahdeksan tuntia päivälle. Olennaisinta on virtauksen optimointi, ei niinkään perinteisesti ajatellut kustannus- ja resurssioptimointi. Läpimenoaika on työmailla mennyt jo nyt kuuteen tai seitsemän viikkoon.

Työmaan virtaus on herkkä, mutta jos työmaalla on moniosaajia, voi kuka tahansa rakennusmiehistä paikata siirtymätilanteessa toiseen työvaiheeseen.

– Se helpottaa virtauksen hallintaa, koska kahden tunnin jaksot voi täyttää vaikka sama työntekijä, mikä tukee saumattomuutta ja vähentää hukkaa. Amiedun kanssa olemme toteuttaneet linjasaneerauksen moniosaajakoulutuksen, jossa ennakkoluulottomasti valmennetaan moniosaajia. Linjasaneerauksen moniosaajat saavat Amiedussa käytännönharjoitusta ja sitä tukevaa osaamista, mitä vahvistetaan Fira Palveluiden työmaalla käytännön töiden kautta.

Amiedussa linjasaneerauksen pilottitoteutukseen on osallistunut 15 opiskelijaa, kertoo Amiedun koulutuspäällikkö Matti Vesalainen.

– Osaamiset on sovitettu yhteen sekä työmaan että tutkinnon perusteisiin. Opiskelijat suorittavat Amiedussa rakennusalan perustutkinnon osia. Koulutuksessa on jatkuvasti mukana myös asiakaspalvelu- ja asukasviestintäkoulutusta sekä siinä painotetaan juuri kokonaisuuksien hallintaa. Koulutus antaa valmiuksia myös toimiseen alan yrittäjänä.

Rakentamisen laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Råman kertoo, että hankkeen lähtökohtana on saada monialaisia, osaavia ja mahdollisesti uudenlaisilla konsepteilla toimivia yrityksiä. Hankkeen kärkenä ovat laatu, osaaminen ja asiakaslähtöisyys.

– Haluamme lisätä hyviä käytäntöjä alalle ja edistämää läpinäkyvyyttä sekä laadukasta rakentamista. Rakennusalalla tekijöiden pitää olla yhä enemmän moniosaavia. Hanke lähti liikkeelle keskustelusta, jossa mietittiin keinoja vaikuttaa rakentamisen laatuun. Koulutus on siinä yksi tärkeä tekijä.

Kun työntekijöiden moniosaamista lisätään, vaikuttaa se positiivisesti heidän osaamiseen ja sitoutumiseen.

– Se taas vaikuttaa työnteon asenteeseen, toteaa Tuula Råman. Yksi työntekijä näkee oman työn jälkensä kokonaisuutena paremmin. Tämä haastaa koko alaa. Jos saamme tämän projektin avulla linjasaneerauksen osalta kehitettyä laadukkaampaa, tuottavampaa ja asiakaslähtöisempää rakentamista, niin seuraavaksi voimme keskittyä johonkin toiseen osa-alueeseen. Haluamme tuoda esille alan parhaita käytäntöjä.

Fira Palveluiden tarkoituksena on saada uusi aikataulumalli vakiintumaan.

– Muutoksen läpivienti on suuri työ. Projektin huipentuma tai jatkoaskel olisi se, että kun tunnemme projektin aikataulun tarkkaan, voimme lisätä työmaatiimin kokoa. Olemme tästäkin käynnistäneet jo pilotin. Tavoitteena on myös entisestään nostaa asiakaskokemusta. Jos perinteiselle työmaalle lisätään työntekijöitä, hukan määrä vain lisääntyy. Saksassa näimme, kuinka tämä tehtiin viikkoon ja työmaavaiheet oli tehty puolen tunnin tarkkuudella. Toivomme, että muut yritykset myös saavat tästä ideoita ja kehittävät alaa, sanoo Sami Kokkonen.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Mika Lilja