Ilmarisen henkilöstön kehittämispäällikkö Barbro Björkestam-Bärlund toteaa painokkaasti, että Inhouse-HR:n olemassaolon oikeutus on lisäarvon tuottaminen liiketoiminnalle. Hän vastaa osaamisen ja johtamisen kehittämisestä yrityksessä, joka huolehtii noin 900 000 suomalaisen työeläketurvasta.

Henkilöstöjohtaminen on muuttunut aina vain liiketoimintalähtöisemmäksi, toteaa Barbro Björkestam-Bärlund.

– Meidän pitää herkällä korvalla kuunnella, mitä liiketoiminta odottaa meiltä, eikä toteuttaa omaa HR-agendaa. Kehittäminen tapahtuu strategialähtöisesti, liiketoiminnan ehdoilla.

Ilmarisella HR toimii aktiivisesti esimiesten tukena. Vuonna 2010 otetiin HR business partner -malli käyttöön.

– Itse sparraan johtoa siinä, kuinka strategia käännetään osaamisen kielelle. Strategiamme määrittelee, mihin kohteisiin fokusoidaan. Olen myös mukana useissa kehittämishankkeissa ja esimiesten tukena osaamisen kehittämisessä.

Osaamisen johtaminen pohjaa visioon, jonka perusteella katsotaan millä strategisilla askelilla sinne päästään.

– Organisaatiotasoisessa osaamiskartassa olemme määritelleet yhteiset, kaikkia koskettavat strategiset osaamiset. Sen lisäksi olemme määritelleet jokaisen toiminnon ammattilisen osaamisen ja yleisosaamisen. Kaikkien pitäisi esimerkiksi ymmärtää sekä liiketoimintaamme että mistä syntyy hyvä ulkoinen ja sisäinen asiakaskokemus.

Osaaminen resurssina

Osaamista johdetaan Ilmarisella kuten muitakin resursseja. Osaamisen kompetenssikäteen kuuluvat tiedot, taidot, kokemukset, arvot ja asenteet. Siihen yhdistyvät vielä motivaatio ja kyky oppia ja soveltaa opittua.

– Me olemme miettineet osaamista helpon matriisin kautta. Voi olla osaamista, joka on kiinnittynyt yksilöön tai organisaatioon. Kaikki fiksut yritykset pyrkivät tietenkin siirtämään yksilöiden osaamisen organisaaton rakenteelliseksi osaamiseksi. Olemme hyvin haavoittuvaisia, jos osaaminen on vain yksilöissä. Vain yhdistetyllä osaamisella syntyy tänä päivänä uutta. Arvo tulee siinä, että työntekijä jakaa osaamistaan.

HR:n viesti menee Barbro Björkestam-Bärlundin mukaan parhaiten perille, kun asioista puhutaan selkeästi niiden oikeilla nimillä.

– HR:n kielellä puhutaan esimerkiksi ydinkompetensseista tai kyvykkyyksistä. Niitä voimme käyttää omissa HR-verkostoissamme. Työntekijöiden kanssa puhumme ainoastaan osaamisesta, joko yksilön tai yrityksen. Strateginen osaaminen erottaa meidät kilpailijoista. Sen avulla voimme luoda lisäarvoa asiakkaalle tai vaikka uuden toimintamallin alalle.

Ilmarisen toimintaa ohjaavat vahvasti arvot: avoimesti, vastuullisesti ja yhdessä menestyen. Kun näihin peilaa, harvemmin voi mennä pieleen, toteaa Barbro Björkestam-Bärlund. Arvot ovat hänen mukaansa läsnä jatkuvassa tekemisessä.

–    Yrityskulttuurimme on humaani mutta ei löperö. Henkilöstö kokee alamme todella merkitykselliseksi. Olemme panostaneet paljon hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön. Se näkyy henkilöstökyselyissämme, eli ihmiset ovat tyytyväisiä esimiehiin. Toinen menestystekijämme on vahva asiantuntijuus. Kolmas on sitoutuneisuus ja ylpeys yrityksestämme.

Sisäinen motivaatio

Työn muutos on pysyvä ilmiö. Ihmisille pitää antaa eväitä toimia tässä uudessa maailmassa, korostaa Barbro Björkestam-Bärlund. Alalle kuin alalle tuttua on, että tehokkuusvaatimukset kasvavat ja työnteon tavat muuttuvat. Asiantuntijuus korostuu, kun rutiininomaiset työt digitalisoituvat.

– Muutos heijastuu osaamiseen ja johtamiseen. Menemme mekaanisesta työstä kohti ajattelutyötä. Yleisesti suurin muutos on sisäisen motivaation synnyttäminen, mikä on ratkaisevan tärkeää uudessa maailmassa. Keppi ja porkkana ei toimi enää.

Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutusosaaminen ovat nostaneet päätään.

–  Yksi osaamisen muoto on se, että pystyy rakentamaan hyviä verkostoja. Hierarkioista on siirrytty itseohjaavuuteen. Tässä maailmassa ei ehditä tehdä ohjeita ihan joka asiaan. Arvojohdettu työntekijä osaa itse perustaa päätöksiään. Kiteytettynä voi sanoa, että nyt tarvitaan itseohjautuvia, itseään hyvin johtavia työtekijöitä, joilla on sisäänrakennettuna sisäinen motivaatio ja aikaansaamisen halu.

Ilmarisen uusitut monitoimitilat ovat yksi esimerkki siitä, kuinka työntekijöille annetaan mahdollisuuksia oppia toimimaan uudella tavalla.

– Monitoimitiloissamme jokainen voi istua missä haluaa. Se automaattisesti johtaa siihen, että syntyy enemmän vuorovaikutusta ja monia asioita voidaan hoitaa nopeasti ja tehokkaasti ilman muodollisia kokouksia. Muutosta viedään eteenpäin mm. osallistamisella suunnitteluun, osaamisen kehittämisellä ja huomioimalla toimintaa, joka ilmentävät uutta maailmaa. Ehdottomasti tärkein rooli on esimiehellä. Esimiehen malli on lupa muille tehdä tai olla tekemättä.

Kaksinverroin syväosaamista

Ilmariselle suuri kysymys on, mitä osaamisia tarvitaan uuden strategian toteuttamiseksi. Ennen tulevaisuus on ollut ehkä helpommin ennustettavissa, sanoo Barbro Björkestam-Bärlund.

– Nyt nopeammassa vauhdissa meidän pitää miettiä, mitkä ovat ketterimmät tavat päästä uuteen osaamiseen. Meidän pitää huolehtia siitä, että meillä on tuorein tieto ja osaaminen. Keinoja sen hankkimiseen monia: esimerkiksi työssäoppiminen, mallioppiminen, valmennukset tai rekrytoinnit. Samalla meidän tulee huolehtia hyvästä yrityskuvastamme ja pystyä lunastamaan työnantajabrändimme.

Johtamisen kehittäminen on tärkeyslistalla korkealla sijalla.

–  Johtaminen hajautetussa organisaatiossa vaatii uudenlaista osaamista. Panostamme myös itsensä johtamiseen. Kannustaminenkin on asia, joka nostaa päätään johtamisen kehittämisessä. Yksi trendi, jota pitää seurata ja osaamista siinä kehittää, on johtaminen ilman esimiesmandaattia.

Barbro Björkestam-Bärlund kuuluu Finanssialan Keskusliiton henkilöstön kehittämisen toimikuntaan. Hänen mukaansa finanssialalla tarvitaan moniosaamista siten, että henkilöllä pitää olla useampi syväosaamisen alue ja sen päälle vielä yleisosaamista.

–  Tulevaisuudessa parhaiten pärjäävät yksilöt ja yritykset ovat niitä, jotka ymmärtävät, että osaamisen kehittäminen pirstaloituu ja siirtyy yhä enemmän jokaisen omalle vastuulle. Se on sekoitus formaalia osaamisen kehittämistä, työn lomassa oppimista ja ennen kaikkia toisilta oppimista ja osaamisen jakamista.