Kaupan alan yhteisessä valmistujaistilaisuudessa 4.12.2015 Amiedun Taitotalossa sai todistuksensa uudesta ammatillisesta osaamisestaan noin kahdeksankymmentä aikuisopiskelijaa.

Valmistujaisjuhlissa todistuksensa vastaanottivat niin uudet liiketalouden, myynnin, markkinointiviestinnän kuin myös taloushallinnon ammattilaiset. Mukana oli suuri joukko eri yritysten, mm. Lidlin ja Clas Ohlsonin työntekijöitä, jotka olivat suorittaneet liiketalouden perustutkinnon tai myynnin ammattitutkinnon.

Valmistuneiden puolesta puhui lidliläinen myynnin ammattitutkinnon suorittanut Kirsi Tirkkonen.

Kirsi-Tirkkonen

–  Tutkintoa suorittamassa oli mukana työntekijöitä ympäri Suomen, joten kokemusten kirjo oli laaja. Lähipäivät olivat antoisia kokemuksia ja käsiteltävät asiat liittyivät konkreettisesti omaan työhön. Eri osastojen toimijat Lidlistä kertoivat työstään lähipäivinä. Parasta antia lähipäivissä olivat keskustelut oman ryhmän kanssa.

Kirsi työskentelee tällä hetkellä apulaismyymäläpäällikkönä.

–    Osittain uuden osaamisen ansiosta olen saanut paljon lisää ymmärrystä myös yrityksemme toiminnasta myymälän ulkopuolella.  Osaan paljon paremmin hahmottaa kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat minun työhöni.

Clas Ohlsonilla myyjänä työskentelevä Riikka Andersson suoritti liiketalouden perustutkinnon eli merkonomin tutkinnon.

– Sain työhöni runsaasti lisää ammattitaitoa, mikä lisää itsevarmuutta työssäni myyjänä. Opin monipuolisesti uusia asioita. Aikuisopiskelu työn ohessa vaati melko paljon ajan varaamista opiskelulle, mutta järjestelemällä sujuivat sekä lähiopinnot että tehtävät erittäin hyvin.Riikka-Andersson

 

 

 

 

 

Salla Penttilä työskentelee Clas Ohlsonilla Kouvolassa myyjänä.

Salla-Penttilä– Sain runsaasti lisää varmuutta omaan työhöni ja sitä kautta osaan hahmottaa kokonaiskuvaa paremmin. Amiedun opetus oli hyvin käytännönläheistä. Kaikki opettajat olivat erittäin käytännönläheisiä, ja heiltä oli helppo kysyä apua ja lisätietoa. Oman ryhmän vertaistuki oli myös korvaamatonta.

Daniel Westerholm on perustamassa verkkokauppaa ja tuli Amieduun suorittamaan merkonomin tutkintoa.

– Ystäväni vinkkasi minut Amieduun. Olen suorittanut merkonomin tutkinnon näyttötutkintona verkkokaupasta. Olen mukana perustamassa verkkokauppaa, joten suoritin tutkintoni näihin näyttöihin liittyen. Olen ollut pitkään työelämässä kaupallisella alalla ja taustalla on viisitoista vuotta sitten aloitetut opinnot kauppaopistosta.

Daniel arvosti sitä, että tutkinnon sisältö pystyttiin niin hyvin henkilökohtaistamaan.

Daniel-Westerholm-2–  Olen ollut useissa eri yrityksissä mukana, joten minulla on runsaasti kokemusta. Esimerkiksi tekemääni yritykseni liiketoimintasuunnitelmaa hyödynnettiin tutkinnossani. Arvostin sitä, että näyttö riitti moneen osa-alueeseen. Minulla on laajat tietotekniset osaamiset, joten pystyin todentamaan osaamiseni näytöillä.

Tilaisuudessa puhui Amiedun rehtori Timo Karkola. Puheessaan hän painotti kaupan alan merkitystä työllistäjänä ja kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen kehittäjänä.

– Kauppa on ollut aktiivinen ottamaan uusia haasteita vastaan. Se elää ajan hermolla ollessaan asiakkaiden kanssa aktiivisesti tekemisissä. Tämä vaati erikoistunutta osaamista. Kauppa on ollut Suomessa edelläkävijänä nousujohteisessa osaamisen kehittämisessä, jossa on erinomaisesti hyödynnetty näyttötutkintojärjestelmän mahdollisuuksia.

Clas Ohlsonin toimitusjohtaja Sampo Päällysaho rohkaisi puheessaan jatkamaan osaamisen kehittämistä ja jakamaan uutta osaamista työssään.

– Tärkeä osa koulutusta oman osaamisen kehittämisen lisäksi on myös kollegoihin tutustuminen. Uskon, että tunnette lähipäivien ansiosta toisenne nyt paremmin. Tarvitsemme Suomeen vähittäiskaupan ammattilaisia. Amiedusta löytyy polkuja vähittäiskaupan henkilöstölle oman osaamisen kehittämiseen. Opintojen aikana on varmasti jo tapahtunut uudenlaista ajattelua ja sitoutumista.