Kevät on asunto-osakeyhtiöissä yhtiökokousten aikaa. Hallitus on isännöitsijän kanssa saanut valmiiksi talousarvion, joka käydään osakkaille läpi kokouksessa. Miten yhtiökokoukseen kannattaa valmistautua?

Yhtiökokous on tärkein paikka, jossa voi vaikuttaa asunto-osakeyhtiön asioihin. Amiedun kouluttaja Susann Rostén kiteyttää tärkeimmän vinkin: mene paikalle. Nimittäin yllättävän moni jättää menemättä.

– Se on yllättävää, vaikka ihmisillä on suuri varallisuus kiinni omistamissaan yhtiön osakkeissa. Jos yhtiökokoukseen ei osallistu, yhtiön asioihin on vaikea vaikuttaa. Kokouksissa voidaan käsitellä aiheita, joilla voi olla huomattava taloudellinen merkitys.

Tutustu kokouskutsuun

Yhtiökokouskutsuun ja esityslistaan kannattaa tutustua huolellisesti. Kutsu on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta.

– Kevään yhtiökokouskutsun ohessa toimitettaviin talousarvioon sekä toimintakertomukseen kannattaa perehtyä, jotta tietää mistä taloyhtiön hoitokulut muodostuvat ja kiinteistön tuotot tulevat.  Jos liitteitä ei ole mukana, pitää kutsussa lukea, mistä tiedot siinä tapauksessa löytyvät.

Mistä päätetään?

Kannattaa huomioida, että päätösasiat pitää olla esityslistalla. Eli, jos haluat, että toivomaasi asiaa käsitellään kokouksessaa, lähetä siitä hyvissä ajoin tieto hallituksen jäsenelle tai isännöitsijälle. Se on jokaisen osakkaan oikeus. Jos kokous on keväällä, pyyntö on hyvä lähettää vuodenvaiheessa. Esityslista voidaan valmistella viikkoja ennen kokousta, joten ole ajoissa.

– Kun esityslistalla on aiheena talousarvion vahvistaminen, käsitellään siinä myös osakkailta perittävien vastikkeiden suuruuksia hallituksen tekemien ehdotusten pohjalta. Esitys vahvistetaan kokouksessa ja osakkaat voivat tehdä ehdotuksiaan huoneisto- ja eri käyttövastikkeiden suuruuksista. Hallitus tekee esityksiä, joista osakkaat voivat päättää. Talousarviossa kannattaa kiinnittää huomiota mahdollisesti tulossa olevien remonttien kustannuksiin.

Miten valmistaudun?

Jos olet lähettänyt esityslistalle asiasi, valmistaudu pitämään aiheesta puheenvuoro. Mieti, haluatko keskustella esityslistan muista aiheista ja ehkä tehdä aiheesta oman ehdotuksesi, esittää tarkentavia kysymyksiä ja tiedustele vaikka ennen kokousta muiden osakkaiden mielipiteitä.

Kuka voi osallistua?

Yhtiökokoukseen voi osallistua jokainen yhtiön osakas. Yhteisosakkaat käyttävät ääneensä yhdessä. Valtakirjalla osakas voi valtuuttaa toisen edustamaan itseään kokouksessa. Lisäksi osakkaalla voi olla avustaja mukana yhtiökokouksessa, ja silloin molemmilla on oikeus käyttää puheenvuoroja ja jommallakummalla on äänioikeus.

Mistä puhutaan?

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaisia asioita ja päätöksiä voi tehdä vain esityslistan asioista. Muista aiheista voi käydä keskustelua, kun päästään esityslistan kohtaan muut asiat.
Jokaiselle taloyhtiön hallitustoiminnasta kiinnostuneelle Amiedu tarjoaa koulutusta.

Taloyhtiön ABC -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa osallistujalle perustiedot asunto-osakeyhtiön hallinnon, talouden ja kunnossapidon tehtävistä sekä vastuu- ja velvollisuuskysymyksistä. Koulutuksissa käsitellään lisäksi kiinteistön hallintaan liittyvää lainsäädäntöä ja sopimusasioita.

– Se antaa käytännön tietoa hallitustyöskentelystä, joten sitä voi suositella kaikille, jotka kaipaavat varmuutta hallitustehtäväänsä. Miksei koulutus sovi myös jokaiselle taloyhtiönsä asioista kiinnostuneelle osakkaallekin.

Amicase pyysi Isännöintiliitolta vinkit yhtiökokoukseen. Lue Isännöintiliiton johtaja Marjut Joensuun viisi hyvää vinkkiä yhtiökokoukseen.

1.    Yhtiökokouksessa saat tietoa siitä, mitä suunnitelmia taloyhtiöllä on ja miten hallitus ja isännöinti hoitavat sijoitustasi.
2.    Isännöitsijä valmistelee asiat yhtiökokoukseen yhdessä hallituksen kanssa ja lähettää kokouskutsun mukana aineistoa, kuten tilinpäätöksen, talousarvion ja korjaushankkeiden suunnitelmat. Tutustu asioihin ja mieti kysymyksiä etukäteen.
3.    Jos et pääse itse kokoukseen, voit valtuuttaa jonkun muun osallistumaan puolestasi. Muista tehdä valtakirja. Tarvittaessa kysy valtakirjamallia isännöintiyrityksestä
4.    Yhtiökokouksen tärkein päätös on valita yhtiölle hyvä hallitus. Jos olet kiinnostunut kotitalon kehittämisestä, kannattaa pyrkiä hallitukseen.
5.    Yhtiökokouksessa päätetään vain niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. Muista asioista voi keskustella kokouksen jälkeen, mutta niistä ei voi tehdä päätöksiä.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Isännöintiliitto