Pienillä keskittymishetkillä voi parantaa merkittävästi omaa elämänlaatuaan. Mindfulness-valmentaja Aleksi Litovaara auttaa tuomaan tasapainoa työhön ja vapaa-aikaan.

Mindfulness on keino vahvistaa omaa työsuorituskykyä, keskittymiskykyä ja työhyvinvointia. Se on taito pysyä vireessä työpäivän aikana.

– Mindfulnessin avulla opetellaan olemaan läsnä hetkessä. Se on taitavaa suhtautumista tunteiden kohtaamiseen hyväksyvällä asenteella, kuvailee Aleksi Litovaara mindfulnessin perusteita.

Mindfulness on itsetuntemuksen ja tahdonvoiman kehittämisen apuväline. Mindfulness-harjoittelun kautta ihminen oppii suuntaamaan huomionsa tiettyyn tekemiseen ei-arvottavalla mielellä.

– Vertailuja ja arviointeja tarvitaan arkielämässä, mutta harjoituksessa on tarkoitus havainnoida asioita mahdollisimman neutraalisti.

Suomalaisten hyvinvoinnin keskeiset ongelmat ovat tulleet Aleksi Litovaaralle tutuiksi.

– Työssä jaksaminen, palautuminen, stressinhallinta ja unen laadun parantaminen sekä nukahtamisen helpottaminen ovat asioita, joihin minulta pyydetään eniten apua.

Mikään ihmelääke mindfulness ei kuitenkaan ole.

-Sitä ei pidä käsittää pikavoittona ongelmiin. Se mahdollistaa hyviä tuloksia, ja mindfulness on myös tieteellisesti päteväksi todettu apukeino hyvinvoinnin tukemiseen.

Kiireessäkin pitäisi pysähtyä

Kun asiat pyörivät päässä ja tuntuu, ettei ehdi pysähtyä, mindfulness tarjoaa sopivan tauon.

– Mielestäni siinä tilanteessa ei ole varaa olla tekemättä mindfulnessia.

Kiireen seurauksena käy helposti niin, että ihminen luopuu energisoivista ja voimaannuttavista asioista, kuten harrastuksista tai ystävien tapaamisesta.

– Silloin juuri pitäisi tuoda elämään hyvinvointia vahvistavia hetkiä. Se voi olla esimerkiksi muutaman minuutin päivittäinen mindfulness-harjoitus.

Mindufulnessiin voi tutustua esimerkiksi kurssilla ja internetistäkin löytyy runsaasti tietoa.

– Tietoa on saatavilla, mutta tärkeintä on löytää aikaa harjoituksille ja harjaantumiselle. Aivan kuten missä muussakin harjoittelussa. Hauis ei kasva vain neuvoja lukemalla.

Aleksi Litovaaran vinkit, kuinka saat mindfulnessilla tehoa työpäivään

•    Työmatkalla asennoidu punaisiin liikennevaloihin väljemmin. Se on omaa aikaa, jonka voi käyttää hyvinvoinnin vahvistamiseen. Se käy keskittymällä hengityksen kokemiseen kehossa – vatsan  nousun ja laskun tukemiseen.  Mieli saa lepoa, kun ajatukset eivät pyöri kiireessä.

•    Työpäivän pienten siirtymisten aikana voit tunnustella, miltä askeleet tuntuvat kehossa. Siten vahvistetaan keskittymiskykyä ja annetaan hyvinvointia tukeva palautusmahdollisuus. Kävelyssä tulee jatkuvasti aistimuksia, joita seuraamalla on helppoa olla hetkessä mukana.

•    Pidä taukoja. Monesti mieltä kuormittavat asiat kuitenkin seuraavat mukana tauolle.  Olemme tottuneet ratkomaan asioita, koska haluamme kokea olevamme tehokkaita ongelmanratkaisijoita. Kuormituksesta mieli voi mennä tukkoon ja väsyä. Mindfulness mahdollistaa luovuuden, kun päästetään irti turhasta yrittämisestä.

•    Käsienpesun voi tehdä lyhyenä keskittymisharjoituksena. Se on miellyttävä kokemus, johon voi keskittää ajatukset. Se mahdollistaa, että mieli- ja vireystila pysyy hyvällä tasolla, jotta voi keskittyä työtehtäviin tehokkaasti. Se on investointi omaan työkykyyn.

Aleksi Litovaara
Aleksin missiona on tuoda työelämään läsnäolon voimaa, myötätuntoa sekä iloa vahvuuksien käyttämisestä. Entisen huippulumilautailijan intohimona on ollut vuodesta 1990 kehomieleen tutustuminen ja sen toiminnan vahvistaminen. Nykyään hän toimii työyhteisöissä mindfulness-ohjaajana, business-coachina (ACC), työnohjaajana (STOry), luennoitsijana ja innostuspajojen vetäjänä. Lisäksi Aleksi on ihmisten huippusuoritusten haltioitunut ihailija sekä yksi mindfulness-verkkokurssien pioneereistä Suomessa.

Teksti: Sakari Tuomala