Clas Ohlson rohkaisee työntekijöitään kansainväliselle uralle. Erasmus-vaihto tarjoaa siihen hyvän väylän.

Clas Ohlson kokeili, kuinka Erasmus-vaihto tukee yrityksen tavoitteita kansainvälisen osaamispääoman kartuttamiseen. Clas Ohlsonin työntekijöitä oli Isossa-Britanniassa tutustumassa paikallisiin Clas Ohlsonin myymälöihin seitsemän viikon ajan.

Mahdollisuus Erasmus-vaihtoon esiteltiin jo kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon hakuprosessin aikana, kertoo Clas Ohlsonin Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Sampo Päällysaho.

– Halusimme viestiä avoimesti mahdollisuudesta ja annoimme jokaiselle osallistujalle tilaisuuden pohtia vaihtoa.

Keskeistä Erasmus-vaihdossa on, että opitaan tekemään töitä erilaisessa liiketoimintaympäristössä, vieraalla kielellä ja vieraassa kulttuurissa, Päällysaho painottaa.

–    Siitä on hyötyä, koska Suomen organisaatiostakin työntekijöitä on jatkuvasti viemässä omaa osaamistaan eri projekteihin ympäri maailmaa.

Kun esimerkiksi Saksan uuden myymälän kalustaminen alkaa, lähtee Suomesta mukaan projektiin useampia ihmisiä.

–    Kun avasimme franchising-myymälän Dubaissa, meillä oli siellä kaksi työntekijää organisaatiossa viitisen viikkoa. Se on osaamisen viemistä uuteen markkinaan.

Kannustaa sisäiseen liikkuvuuteen

Clas Ohlsonin konsernin Head of Talent Management Peter Sinko näkee kansainvälisen Erasmus-vaihdon suurimmat hyödyt juuri mahdollisuutena miettiä, kuinka yritys voi helpottaa ja rohkaista ihmisiä siirtymään uusiin tehtäviin. Suomalainen, tällä hetkellä Ruotsissa työskentelevä Peter Sinko on itse hyvä esimerkki konsernin sisäisestä urakehityksestä.

Amicase_Peter_Sinko

– Kun menemme uusille markkinoille, paras osaaminen löytyy yhtiön sisältä. Siten saamme omat toimintatapamme juurrutettua nopeasti.

Sinkon mukaan sisäinen liikkuvuus on kaikissa yhtiöissä jonkinlainen haaste.

– Erasmus-vaihto on hyvä mahdollisuus näyttää, mitä ulkomailla työskenteleminen ja eläminen voisi olla. Hankkeesta saadun kokemuksen perusteella voimme tukea työntekijöitämme paremmin, kun teemme kansainvälisiä projekteja.

Erasmus-vaihdossa Isossa-Britanniassa oli kokenut myymäläpäällikkö sekä tiiminvetäjä. Vaihdosta saatiin uutta näkökulmaa muun muassa esimiestyöhän. Toimitusjohtaja Sampo Päällysaho on tyytyväinen vaihdon onnistumiseen.

– Erasmus-vaihto on ammatillista kehittymistä ja uuden näkökulman avaamista.  Työntekijöillämme oli mahdollisuus verrata omaa päivittäistä työtä ja Amiedusta saatuja kokemuksia brittiläiseen kulttuuriin ja tapaan tehdä töitä.

Osaamisen kansainvälinen kilpailukyky

Työelämään tuleville sukupolville on yhä luontevampaa osallistua kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin.

– Ammatillinen koulutus antaa valmiuksia ja avaa mahdollisuuksia luottaa omaan osaamiseen ja kilpailla kansainvälisesti kaupan alan tehtävistä, Päällysaho painottaa.

Clas Ohlson haluaa rohkaista ihmisiä kokeilemaan työntekoa eri ympäristöissä.

– On yrityksen etu, että työntekijät ovat nähneet organisaation eri toimintoja ja ymmärtävät liiketoimintamalliamme. Samalle arvostamme eri alueiden osaamista ja yhtiönä uskallamme katsoa osaamista oman ydinosaamisen ulkopuolelta. Amiedun valmennukset ja Erasmus-vaihto mahdollistavat osaamispääoman kartuttamisen ja sisäisen urakierron.

Kaksisuuntaista tiedonvaihtoa

Ensimmäinen Erasmus-vaihto suuntautui Isoon-Britanniaan, koska tavoitteena oli löytää mahdollisimman erilainen kulttuuriympäristö, mutta sopivan matkan päästä.

– Vaihdon kautta myös Ison-Britannian organisaatio sai hyödyllistä tietoa meidän työntekijöiltämme. Toivottavasti voimme jatkaa vaihto-ohjelmia ja mennä uusiin maihin viemään kokemuksia sekä oppimaan uutta, Sinko toteaa.

Ison-Britannian Clas Ohlsonin maayhtiön toimitusjohtaja otti vastaan suomalaiset vaihto-oppilaat.

–  Hän oli kiinnostunut vaihdon kokemuksista sekä halusi kuulla tarkemmin esimerkiksi työvuorosuunnittelusta sekä siitä, kuinka työn tekeminen on jatkuvasti asiakaskohtaamiseen suuntautuvaa ja tehokasta, kertoo Sampo Päällysaho. Tämä on hyvä alku tuleville vuosille. Olemme ruotsalainen pörssiyhtiö, merkittävä toimija Norjassa, myönteinen kasvutarina Suomessa ja nyt toiminta on käynnissä Saksassa. Erasmus-vaihto sopii meille todella hyvin.

Katso video, jossa henkilöstöpäällikkö Katariina Lajunen kertoo Erasmus-vaihdosta

Katso video Clas Ohlsonin Raision Myllyn myymälän tiiminvetäjä Johanna Siikaluoman ja Itiksen Clas Ohlsonin myymäläpäällikkö Tero Lahden kokemuksista Erasmus-vaihdosta.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka ja Clas Ohlson

Erasmus+ hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman  Erasmus +-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.