Amiedu toteuttaa Nesteen öljynjalostamoilla Porvoon Kilpilahdessa ja Naantalissa laippaliitosasentajien koulutukset ja pätevöinnit ensimmäisenä ja ainoana Suomessa. Tähän mennessä on koulutettu ja pätevöity viitisenkymmentä henkilöä, ja koulutukset jatkuvat ensi vuonna kuukausittain. Pätevyydet myöntää Inspecta Tarkastus Oy. Neste on aina panostanut turvallisuuteen, ja haluaa entisestään parantaa sitä myös laippaliitosten osalta.

Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla toteutuessaan vakavia seurauksia etenkin vaaraa aiheuttavissa laitoksissa, kuten mm. öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuden laitokset, ydinvoimalat, öljynjalostamot sekä offshore- ja voimalaitokset. Putkistoissa kulkee nesteitä, kaasuja, höyryjä tai kemikaaleja, joiden lämpötilat ja paineet voivat olla hyvinkin korkeita. Pätevyysvaatimukset putkistojen liitosten asentamiselle ovatkin kasvaneet, ja niitä asettavat mm. tilaajat, direktiivit ja luokituslaitokset. EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten eli avattavien ruuviliitosten asentajien pätevöitys tulee järjestää.

Neste täyttää standardin vaatimukset ensimmäisenä Suomessa. Pätevöinti on jo käytössä Euroopassa, ja myös Neste ottaa sen käyttöön. Määrittelimme standardiin pohjautuen oman tarkennetun spesifikaation eli vaatimukset putkistojen ja painelaitteiden ruuviliitosten asennukseen ja tarkastukseen, ja tämän myötä tuli tarve koulutukselle ja henkilöstön pätevöittämiselle, Neste Oyj:n Porvoon ja Naantalin jalostamoiden kunnossapidon koulutusinsinööri Sirpa Laine valottaa.

Nesteen jalostamoissa riittää putkistoja ja laippaliitoksia. Porvoon ja Naantalin jalostamoissa on yhteensä viisi tuotantolinjaa. Porvoon jalostamo on yksi Euroopan kehittyneimmistä ja monipuolisimmista. Siellä valmistetaan yli 150 eri tuotetta ja tuotekomponenttia, jalostetaan raakaöljyä noin 12,5 miljoonaa tonnia vuodessa, ja sen satama on tonnimääräisesti Suomen suurin. Putkistoja Porvoossa on 22 000 kilometriä, ja laippaliitoksia kertyy pelkästään Kilpilahden putkistoista satojatuhansia kappaleita. Sen lisäksi laippaliitoksia on myös laitteistoissa, joita Porvoossa on noin 100 000.

Yksikin vuoto voi tarkoittaa pahimmillaan vakavaa riskiä, Sirpa Laine selittää. – Haluamme parantaa laippaliitosasentajien koulutuksella ja pätevöityksellä entisestään turvallisuutta, joka on meille erittäin tärkeää.

neste-porvoo
Nesteen Kilpilahden jalostamossa on 22 000 kilometriä putkistoja ja satojatuhansia laippaliitoksia.

Nesteen jalostamoilla käsitellään syttyviä, itsestään syttyviä ja räjähtäviä aineita. Vuotojen aiheuttamia riskejä ovat tuotantolaitoksen ennalta-arvaamaton alasajo, mahdollisesti tulipalo, ympäristövahingot ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingot. Tuotannon alasajon kustannuksissa puhutaan miljoonista euroista. Neste varmistaa turvallisuutta jatkuvasti useilla tarkoilla suojaus- ja turvajärjestelmillä, kattavilla henkilöstön turvallisuus- ja muilla koulutuksilla sekä 24/7-palon- ja öljyntorjuntavalmiudella.

Neste ja Amiedu tekevät pioneerityötä koko teollisuusalan kannalta

Spesifikaatiomme valmistuttua aloimme selvittää, kuka järjestää laippaliitosasentajien koulutusta ja pätevöintiä Suomessa, mutta lähimmät löytyivät vasta Keski-Euroopasta, Sirpa Laine sanoo. – Selvitimme sopivia yhteistyökumppaneita, neuvottelimme muutamien kanssa, ja päädyimme Amieduun myös siksi, että koulutuksella on jatkuvuutta. He kehittivät tarpeisiimme räätälöidyn koulutuksen, joka sisältää sekä spesifikaatiomme että standardin vaatimukset.

Kaksiosainen koulutus sisältää yhden päivän verkkokoulutuksen ja yhden lähipäivän. Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus sisältää mm. tietoa EN 1591-4 -standardista ja Nesteen spesifikaatiosta, sekä käytännönläheistä teoriaa ja harjoituksia mm. vuotojen hallinnasta, laadukkaista laippaliitoksista ja oikeanlaisesta asennustekniikasta. Lähipäivät pidetään Porvoon ja Naantalin jalostamoilla, ja niissä tehdään asennusharjoituksia, varmistetaan osaaminen teoriakokeella sekä suoritetaan Inspecta Tarkastus Oy:n hyväksymä pätevyyskoe.

Tämä on ollut varsinaista pioneerityötä koko alan kannalta, sillä sekä Neste että Amiedu ovat ensimmäisiä Suomessa laippaliitosasentajien koulutuksessa ja pätevöinnissä. Koulutus piti kehittää aivan alusta, sillä valmista mallia ei ollut, Sirpa Laine kertoo. – Teimme yhteistyötä mm. niin, että kunnossapitomestarimme kommentoivat Amiedun kehittämää verkkokoulutusta. Pilottikoulutuksen jälkeen koulutukset käynnistyivät täydellä teholla.

Ensimmäisessä vaiheessa koulutetaan ja pätevöidään laippaliitostöitä tekevät ja valvovat henkilöt. Tähän mennessä on koulutettu ja pätevöity viitisenkymmentä henkilöä.

Koulutukset jatkuvat tämän syksyn jälkeen ensi vuonna kuukausittain, ja sen jälkeen niitä järjestetään säännöllisesti kaikille uusille asentajille, työnjohtajille ja valvojille, Sirpa Laine kertoo. – Vaadimme pätevyyttä luonnollisesti myös palvelutoimittajiemme asentajilta. Osaaminen vahvistetaan kuuden kuukauden välein, ja pätevyys uusitaan viiden vuoden välein.

neste-laippaliitos1
Laippaliitos eli avattava ruuviliitos.

Suomessa vain Amiedulla hyväksyntä järjestää laippaliitosasentajien koulutus

Koulutusta rakentaessamme teimme paljon suunnittelu-, testaus- ja kehitystyötä, asiantuntijamme perehtyivät yli tuhanteen sivuun aiheeseen liittyviä standardeja, spesifikaatioita, ohjeita ja teknisesti spesifiä tekstiä, ja benchmarkkasimme koulutuksen ja pätevöityksen toteuttajia Euroopassa, diplomi-insinööri, Senior Consultant Heikki Mäkeläinen Amiedusta kertoo. – Taustamme vuoksi meillä on teknisiä edellytyksiä ymmärtää Nesteen tarve oikein ja tuottaa siihen oikeanlaista ratkaisua. Teimme verkkokoulutuksesta käytännönläheisen, vuorovaikutteisen ja pedagogisesti toimivan, ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta.

Amiedu on ainoa koulutuksenjärjestäjä Suomessa, jolla on hyväksyntä järjestää laippaliitosasentajan koulutus.

Olen valvonut toteutusta hankkeen alusta alkaen, Inspecta Tarkastus Oy:n johtaja Jukka Verho kertoo. – Inspecta Tarkastus Oy on myöntänyt Amiedulle sertifikaatin, joka varmentaa, että Amiedulla on tekninen osaaminen, henkilöstö ja menetelmät kouluttaa ja pätevöidä laippaliitosasentajia EN 1591-4 -standardin mukaan.

Olemme ratkaisseet tässä projektissa monia haasteita, ja olen erittäin tyytyväinen, Heikki Mäkeläinen hymyilee. – Olemme valmiita kehittämään, räätälöimään ja laajentamaan koulutusta Nesteen kanssa edelleen, aina kun tarvetta ilmenee, mm. eri kieliversioihin ja useampiin standardin taulukoihin. Voimme tarjota myös muita kunnossapidon asiantuntijapalveluita ja koulutuksia.

neste-laippaliitos2Laippaliitosasentajat pätevyyskokeessa Nesteen jalostamolla. Koetta valvovat Amiedun Heikki Mäkeläinen (oikealla) ja Inspecta Tarkastus Oy:n Olli Pirinen (selin).

Nesteellä ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön Amiedun kanssa.

Yhteistyö Amiedun kanssa on sujunut hyvin, koska molemmat osapuolet ovat tähän hyvin sitoutuneita. Kommunikointi on ollut helppoa, ja koulutukset ovat sujuneet erittäin hyvin, Sirpa Laine kertoo. – Amiedulla on verkkokoulutuksen ja toteutuksen vahva osaaminen, ja hyvä palvelualttius ja -asenne tehdä tarvittaessa hienosäätöjä koulutuksen sisältöön. Uskomme, että myös muut teollisuudenalat seuraavat jalanjälkiämme laippaliitoskoulutuksissa ja pätevöinneissä.  

Lisätietoja:

Heikki Mäkeläinen, Senior Consultant, Amiedu, puh. 020 7461 370, heikki.makelainen@amiedu.fi

Teksti: Raija Törnvall
Kuvat: Juri Puhakka, Marko Vattulainen ja Neste Oyj