Ohjelmistoyritys Vincit antaa osaamisen kehittämiseen käytännön tukea ja auttaa jokaista löytämään omia ja yritystä hyödyttäviä tavoitteita.

Me myymme asiakkaillemme osaamista, joten osaamisen painoarvo on meille ratkaisevan tärkeä, linjaa Vincitin henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen.

Mutta Vincitin näkemys osaamisen kehittämisestä ei ole kovin perinteinen.

Johtamisella mahdollistamme sen, että pyrimme valitsemaan työntekijöillemme projektit heidän omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Jokainen työntekijä valitsee myös itse itselleen sopivat valmennukset ja harkitsee itse mitä lisäarvoa se tuo hänelle itselleen ja Vincitille. Osallistuminen edellyttää hyviä perusteluja.

Jatkuvaa kehittymistä ja kasvua

Vincit perustettiin vuonna 2007 kahden hengen start upina. Tällä hetkellä Vincitissä on noin kolmesataa työntekijää. Se on valittu kolme kertaa Suomen parhaaksi työpaikaksi ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -tutkimuksessa.

Olemme kasvaneet hyvin pienestä yrityksestä lyhyessä ajassa keskikokoiseksi konserniksi. Johtamisessa meille on tärkeää pysyä jatkuvasti muutoskykyisenä. Jo projektitoimintamme vaatii jatkuvaa muutosta.

Jatkuva kehittyminen on haastavaa alalla, jolla syntyy uusia tiheästi parempia tapoja tehdä asioita sekä uutta teknologiaa.

Siksi me emme edes yritä ennustaa seuraavaa suurta juttua. Kannustamme ihmisiä tutkimaan aiheita, joista he ovat aidosti kiinnostuneita. Tuemme verkostoitumista sekä annamme mahdollisuuksia kokeilla uusia teknologioita. Näin varmistamme, että me pystymme ottamaan uudet teknologiat meidän käyttöömme. Haluamme, että ihmisillä on tähän sisäinen motivaatio.

Omien kiinnostusten tai tavoitteiden tunnistaminen ei välttämättä ole kovin helppoa. Siksi Vincitillä on itsensä johtamisen avuksi kehitetty palvelumalli.

Emme jätä työntekijää yksin, vaan annamme runsaasti tukea. Meillä on noin kuusikymmentä erilaista palvelua, joita johto ja tukitoiminnot sekä vertaisryhmät tuottavat.

Jokainen voi valita kolmen kuukauden välein, haluaako hyödyntää palveluita. Esimerkiksi osaamisen kehittämisen alla Vincit tarjoaa viitisentoista erilaista palvelua. Jokaiselle työntekijälle kohdennetaan räätälöityä tukea omiin toiveisiin ja tavoitteisiin.

Työntekijä voi esimerkiksi saada apua valmennusten valitsemiseen. Tai hän voi pyytää palautetta, jolloin kartoitamme yhdessä, mitä kautta saamme työntekijää eniten hyödyttävän palautteen. Se voi olla asiakkailta tai kollegoilta. Etsimme myös mentoreita, jos työntekijä tarvitsee sellaista. Meillä voi tilata esimerkiksi kehityskeskustelun, jos kokee sen hyödylliseksi.

Työntekoa ilman esimiehiä

Pystysen mukaan uralla kehittyminen ei ole perinteistä statusasemassa kehittymistä.

Meillä kun ei ole esimiehiä, niin ei ole esimerkiksi hallinnollista polkua eteenpäin. Urakehitys on enemmänkin oman asiantuntijuuden laajentumista tai syventämistä. Kannustamme jokaista löytämään itseään motivoivan uratavoitteen.

Tärkeää on, että yksilö tietää, mitä hänen on oman itsensä ja yrityksen tavoitteiden näkökulmasta merkityksellistä saavuttaa.

Sen kautta pystymme tarjoamaan esimerkiksi projekteja, jotka tukevat tavoitetta. Eli jokaisen pitää pystyä tunnistamaan ja viestimään tavoitteensa, minkä jälkeen yritys kytkee ne arkeen ja tekemiseen.

Vincitillä ei yritetä jalkauttaa strategiaa ja tavoitteita esimiesten kautta.

Mielestämme siinä toimitaan mutkan kautta. Meillä keskustelu muutoksista käynnistetään koko henkilöstön kanssa hyvin varhaisessa vaiheessa.

Siksi uudet ideat tuodaan esille hyvinkin raakileina.

Se varmistaa, että muutoksesta tai toimintatavasta tulee jo valmiiksi arjessa koeteltu. Muutosvastarinta on pitkälti seurausta siitä, että toimintamallia ei ole kehitetty käyttäjän vaan kehittäjän näkökulmasta.

Istutko yrityksen kulttuuriin ja mitä haluaisit tehdä?

Vincitillä osaamisen johtamista seurataan mittaamalla asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä.

Ne määrittävät mikä on oleellista. Vältämme liian tarkkojen mittaristojen muodostamista, jotta emme tee päätöksiä väärin perustein.

Rekrytointien onnistumiseen panostetaan paljon. Haastatteluprosessin aikana hakijakin pystyy avoimesti arvioimaan, hyötyykö hän Vincitistä omissa tavoitteissaan.

Emme rekrytoinneissa tingi osaamistasossa tai sopivuudesta kulttuuriimme, painottaa Johanna Pystynen.

Koska kaikki Vincitin kehittäjät ovat suorassa asiakaskontaktissa, heillä on suuri merkitys asiakaskokemuksen tuottamisessa.

Henkilöstönäkökulmasta merkittävin vaikutus pysyvyyteen ja viihtyvyyteen ovat osaavat ja ammattitaitoiset kollegat sekä työtehtävät, joissa on tilaa kehittyä. It-alalla on runsaasti hyvin samanlaista kilpailua, joten työnantajan erottautuminen on vaikeaa. Oleellista on, että tuomme esille, kuinka meillä pääsee kehittämään osaamistaan mielenkiintoisissa projekteissa.

Teksti: Sakari Tuomala