Amiedulle (Ami-säätiölle) on myönnetty avustusta maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen reilut kaksi miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella on tarkoitus edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuksen vahvistamista.
Tavoitteena on yhdistää kielten opiskelua ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Avustus on osa maahanmuuttajien ammatillinen koulutus -ohjelmaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia yhteensä 20 miljoonaa euroa ja niitä myönnettiin 44 koulutuksen järjestäjälle. Oppilaitosmuotoiseen koulutukseen jaettiin 18,8 miljoonaa euroa ja oppisopimusmuotoiseen koulutukseen 1,2 miljoonaa euroa.

Amiedun maahanmuuttajakoulutus uraa uurtavaa

Amiedun maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen eteen tehdyn työn vaikuttavuus on huomattu ja noteerattu. Ami-säätiölle myönnetty avustus on valtakunnan suurin ja se on samalla ministeriöltä luottamuksen osoitus Amiedussa pitkäjänteisesti vuosikymmenien aikana tehdystä työstä maahanmuuttajien ammatillisen polun edistämisessä. Amiedu on toiminut maahanmuuttajakoulutuksen kehittäjänä yli 35 vuoden ajan.
Amiedulle myönnetystä summasta oppilaitosmuotoisen koulutuksen osuus on 1 900 000 euroa ja oppisopimusmuotoisen lisäkoulutuksen 210 000 euroa.

Ammatillisen kotoutumisen suunnannäyttäjä

Amiedun koulutuksessa ammattia ja kieltä opiskellaan integroidusti. Toisin sanoen kielen ja ammatin opiskelussa käsitellään samoja aihealueita eri näkökulmista, mielellään yhtä aikaa ja toinen toistaan hyödyntäen. Tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

Esimerkiksi rakennus- tai puhdistuspalvelualalla ammattisanat liittyvät välittömimmin konkreettiseen toimintaan: luokassa opittua käytetään välittömästi työtilanteissa ja päinvastoin.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen jaksotetaan yhteen ammatillisten ja kielellisten tavoitteiden kanssa. Parhaimmat oppimistulokset on saatu rytmittämällä työpaikalla ja oppilaitosympäristössä tapahtuvaa oppimista. Tällöin opiskelijat voivat tuoda työpaikalla eteen tulleet vaikeasti jäsennettävät tilanteet lähiopetuksessa käsiteltäviksi – niin ammatilliset kuin kielelliset tilanteet. Rytmityksen määrittää ensisijaisesti työelämän näkökulma ja työtilanteet. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan ammatillisen osaamisen, ammattikielen (S2) ja ohjauksen tiiminä.

Lue aiheesta lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Lisätietoja:
Keijo Honkonen, palvelujohtaja, Amiedu
p. 020 7461 466
keijo.honkonen(at)amiedu.fi