Realia Isännöinti on Suomen suurin isännöintialan toimija, jonka tahtotilana on olla toimialansa edelläkävijä. Ammattitaitoiset asiantuntijat ovat toiminnan keskiössä, jolloin on tärkeää huolehtia tekijöiden, niin uusien kuin vanhojenkin, osaamisen kehittämisestä alan muuttuviin tarpeisiin. Isännöintiala on keskellä muutosta ja ilman tehokasta koulutusta ja valmennusta on yhtiön vaikeampi saavuttaa avaintavoitettaan tarjota isännöintitoimialan parasta asiakaskokemusta. 

Kun tavoitteena on tarjota asiakkaalle paras asiakaskokemus, pitää olla alan parhaat toimintamallit ja asiantuntijat. Kun kokonaisuus nivotaan yhteen selkeillä ja hyvillä johtamismalleilla sekä esimiestyöllä, syntyy kokonaisuus, joka luo selkeän kilpailuedun. Tämän kokonaisuuden muodostamisessa Realia Isännöinnissä on huomattu henkilöstön osaamisen kehittämisen hyödyt, niin käytännön työssä, kuin johtamisessakin.

”Haemme voimakasta kasvua, koska näemme isännöintialalla tapahtuvan paljon ja asiakasvaatimusten muuttuvan. Alan vaatimukset ovat sen suuntaisia, että yritysten konsolidoitumista tulee tapahtumaan ja yritysten koko kasvamaan, jotta yrityksillä on entistä parempi kyvykkyys kehittää omia toimintamallejaan ja vastata paremmin asiakastarpeisiin”, sanoo Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala.

Digitalisoituminen ja korjausrakentaminen muutoksen takana

Isännöinnin digitalisoitumisesta puhutaan monilla termeillä, mutta yksi asia, joka tapahtuu kaikkialla, on kuluttajien palvelukokemusten siirtyminen verkkoon. Ihmiset haluavat hoitaa asiansa ajasta ja paikasta riippumatta, ilman välikäsiä.

”Isännöintialalla on kaksi asiakasryhmää, joista toinen toimii jo nyt osin digitaalisesti. Osa taloyhtiöiden asukkaista haluaa hoitaa asiansa isännöintitoimiston kanssa sähköisesti. Taloyhtiön hallitukset ovat toinen ryhmä, joiden kanssa toimiminen on monimuotoisempaa, mutta silläkin puolella on tarpeita digitalisoitumiselle”, kertoo Timo Aarvala.

Myös korjausrakentaminen on tärkeä kysymys isännöintialalla. Tällä hetkellä kuluttajat velkaantuvat kahdelta eri suunnalta, kulutus- ja asuntoluottojen sekä asunto-osakeyhtiöiden korjausvelan kautta. Maamme asuntokanta on rakennettu suurimmalta osin 60–70-luvuilla.

”Korjausrakentaminen on alue, jossa tekninen osaaminen, mutta myös vuorovaikutus hallituksen, asukkaiden ja isännöintitoimiston välillä tulee olemaan kriittisessä roolissa. Korjaaminen ei pelkästään riitä, vaan korjausrakentamisessa pitää huomioida myös suunnitelmallisuus, talouden näkökulmat, päätöksenteko, remontin aikainen viestintä ja remontti itsessään”, painottaa Timo Aarvala.

Isännöitsijän pitääkin nykyisin olla moniosaaja, jolla on perusymmärrys juridiikasta, tekniikasta, projektinhallinnasta ja asiakasrajapintatyöstä. Onnistuminen syntyy siitä, että pystyy hallitsemaan kaikki osa-alueet sekä myös johtamaan työtä.

”Olemme tehneet Amiedun kanssa yhteistyössä myös johtamisen kehittämistä tarjoamalla esimiehillemme suunnattua johtamisen erikoistutkintokoulutusta. Näen esimiesten kouluttamisen tulevaisuuden menestyksen kannalta yhtenä keskeisenä tekijänä. Yrityksissä on tärkeää hyödyntää mahdollisuus saada esimiestyöhön uutta kulmaa osaamisen ja esimiestyön kehittämisen avulla. Olemme huomanneet, että koulutus sekä johtamisosaamisen kehittäminen vahvistavat esimiesten motivaatiota tehdä työtään. Se on äärettömän tärkeää”, sanoo Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala.

Osaamisen kehittäminen hyödyttää koko alaa

Amiedun kanssa Realia Isännöinti on käynyt läpi myös, kuinka Realia Isännöinti näkee toimialan kehityksen ja sen asettamat tarpeet ja odotukset työvoimalle. Yhteistyön myötä osaamisen kehittämiseen on tullut lisää liiketoiminnalle tärkeitä asioita. Esimerkiksi asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden johtaminen on osa-alue, joka on ollut tärkeää saada mukaan jo isännöitsijöiden ammatillisen peruskoulutuksen puolelle.

”Olemme käyneet tätä keskustelua Amiedun kanssa säännöllisesti ja meillä on avoin ja suora tapa kommunikoida puolin ja toisin”, kiittelee Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala.

Realia Isännöinti

Realia Isännöinti on osa Realia Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Konserniin kuuluvat Realia Isännöinnin lisäksi Realia Management Oy, Huoneistokeskus Oy, SKV Kiinteistönvälitys Oy ja Huom! Huoneistomarkkinointi Oy. Konsernin Baltian liiketoiminnoista vastaa A/S Ober-Haus.

 

Teksti: Pirita Tiusanen
Kuvat: Juri Puhakka