Amiedun asiakkaat ja kumppanit ovat tutkimuksen mukaan tyytyväisiä palveluihimme ja valmiita suosittelemaan palveluita muillekin. Tutkimuksessa nousivat myös kehityskohteet esille.

Amiedu saavutti asiakastyytyväisyydestä kokonaisarvosanan 8,5. Se on hieman parempi kuin edellisenä vuonna (nousua 0,3 prosenttiyksikköä).

Yleisesti koulutuskumppania valittaessa nousee tärkeiksi asioiksi edelleen luotettavuus, joustavuus, laatu, ammattitaito ja osaaminen. Myös hinta koetaan tärkeäksi.

Amiedun koulutusten käytännönläheisyys, vastaavuus liiketoiminnan tarpeisiin sekä vaikuttavuus saivat hyvät arvosanat (4,1-4,2, asteikko 1-5). Myös tässä on tapahtunut kehitystä aiempiin tutkimuksiin verrattuna.

Kouluttajien ammattitaito on säilyttänyt hyvin tasonsa. Luottamus kouluttajien pedagogiseen osaamisen on noussut hienoisesti. Nykyisten asiakkaiden kokema yhteistyön syvyys on kehittynyt myönteisesti, samoin kuin Amiedun kyky tuottaa lisäarvoa on parantunut merkittävästi.

Palveluiden toteutuksessa ovat parantuneet etenkin koulutuksen suunnitteluprosessi sekä raportointi ja tiedottaminen.

Asiakkaiden panostus koulutukseen on kasvamassa ja Amiedun kanssa yhteistyön kasvuun uskoo isompi määrä asiakkaista kuin viime vuonna.

Teemme työtä tarjotaksemme uusia tapoja kehittää organisaatioiden toimintaa ja tukea niitä erilaisissa muutostilanteissa. Olemme esimerkiksi perustamamme digitiimin avulla ottaneet harppauksen eteenpäin digitaalisten palveluiden tarjoamisessa ja kuunnelleet asiakkaiden tarpeita. Muun muassa verkkokoulutusten lisääminen on vahvasti Amiedun lähitulevaisuuden agendalla. Samalla kirkastamme asiakaslupaustamme ja vahvistamme erottautumista kilpailijoistamme. Tutkimuksen mukaan kokemus meistä osaamisen kehittämisen edelläkävijöinä on kehittynytkin merkittävästi yli 10 prosentilla.

Yhä useampi yritysasiakkaistamme on valmis suosittelemaan meitä mm. hyvän yhteistyön, luotettavuuden ja ammattitaidon perusteella. Suositteluindeksi oli 24 viime vuonna ja nyt 39. Vertailutietokannassa keskimääräinen NPS-arvo on 33.

Tutkimuksen toteutti kolmannen kerran Innolink Research. Kohteena olivat yritys- ja yhteisöasiakkaat ja vastauksia saatiin 201 kappaletta.

Amiedu kiittää kaikkia vastanneita. Vastausten avulla voimme kehittää toimintaamme taas parempaan suuntaan.