Touhula haki RekryKoulutuksella osaajia töihin päiväkoteihinsa pääkaupunkiseudulle. Kysyntä pääkaupunkiseudulla on osaajista kovaa, mutta Touhula sai reippaan määrän hyviä hakijoita.

RekryKoulutus oli Touhulalla uusi kokeilu. Yrityksen HR:n pääpaino on tällä hetkellä rekrytoinneissa ja perehdyttämisessä, henkilöstömääränä kasvu on ollut todella voimakasta.

RekryKoulutuksen tarve nousi siitä, että me kasvamme jatkuvasti ja tarvitsemme lisää henkilökuntaa. Siksi lähdimme kokeilemaan tätäkin rekrytoinnin muotoa yhteistyössä Amiedun kanssa, kertoo Heidi Valio, Touhula Varhaiskasvatus Oy:n aluejohtaja, joka luotsaa yrityksen Etelä-Suomen toimintoja.

RekryKoulutus kohdistettiin lastentarhanopettajiin ja lastenhoitajiin.

Haimme työntekijöitä RekryKoulutuksen kautta ainakin kahdesta syystä: Amiedulla on valmiit verkostot, joiden kautta tämän voi toteuttaa. Lisäksi saamme RekryKoulutuksen kautta motivoituneita osaajia, jotka koulutuksen aikana pääsevät tutustumaan mahdolliseen työnantajaan ja näkevät meidän tavan tehdä töitä.

RekryKoulutus on toimintamalli, joka tuo organisaatiolle liiketoiminnallista hyötyä. Sen kautta yritys saa koulutettua ja osaavaa työvoimaa kustannustehokkaasti. RekryKoulutuksen toteutumisen mahdollistavat yhteistyössä Touhula ja Amiedu sekä ELY-keskus, joka toimii projektissa osarahoittajana ja on hoitanut koulutukseen liittyvät päätös- ja sopimusasiat. Lisäksi Uudenmaan TE-toimistolla on keskeinen rooli yhdessä yrityksen ja kouluttajan kanssa uusien työntekijöiden haku- ja valintaprosessissa.

Työtekijöiden saantiongelma vaivaa varhaiskasvatusalaa. Tähän toimialan haasteeseen on pureuduttu osaamisen suunnitelmallisella kehittämisellä ja tehokkaiden rekrytointimenetelmien käyttämisellä Amiedun kanssa.

Me saimme hakemuksia poikkeuksellisen runsaasti. Määrä ei tietenkään korvaa laatua, mutta olemme pystyneet yhteistyössä ELY-keskuksen ja Amiedun kanssa löytämään oikeanlaisia ihmisiä hakijoista. Etsimme koulutuksen omaavia ihmisiä, joko Suomessa koulutuksensa suorittaneita tai ulkomailla rinnastettavan tutkinnon suorittaneita.

Koulutus on sisältänyt muun muassa Touhulan omia tavoitteiden esittelyä sekä arvojen, toimintamallin ja toimenkuvien läpikäyntiä. Lisäksi käydään läpi esimerkiksi monikulttuurisuutta, positiivista pedagogiikkaa sekä sähköisiä työvälineitä. Amiedu auttoi koulutuksen sisällön tekemisessä ja lopputulos on ideoiden yhteistyö.

Käymme tutustumassa myös Touhulan eri yksiköissä. Niiden päivien aikana on tarkoitus selvittää, ketkä hakijoista sopivat yritykseen. Yksi tavoitteista on saada oikeasti sitoutuneita työntekijöitä, jotka haluavat pysyä Touhulassa. Yksi haasteista pääkaupunkiseudulla on työntekijöiden liikkuvuus.

Se, että ihmiset tietävät jo aloittaessaan, että minkälaiseen yrityksen he tulevat, auttaa lisäämään sitoutuneisuutta. Touhulassa on neljä teemaa: liikunta, seikkailu, kieli ja kulttuuri. Teemat yleensä auttavat ihmisiä hakeutumaan meille ja löytämään oman paikkansa, kertoo Heidi Valio.

Pilottihankkeena toteutettavaan koulutukseen otettiin mukaan noin kaksikymmentä hakijaa.

Katsomme kokemukset ja mietimme jatkoa. Ihmiset ovat vaikuttaneet sitoutuneilta ja olleet hyvin mukana. Olen positiivisesti yllättynyt saamastamme suuresta hakijamäärästä, mielestäni se kertoo tarpeesta tämänkaltaiseen rekrytointimenetelmään.

Amiedulla on runsaasti kokemusta vastaavista RekryKoulutus-toteutuksista eri aloille.

Amiedusta on ollut meille suuri hyöty niin hakemusten läpikäynnissä kuin osarahoituksen järjestämisessä eli ELY-keskuksen kanssa asioidessa kuin koulutuksen suunnitellussa ja toteutuksessa.

Olemme Touhulassa erittäin tyytyväisiä, tämä on ollut hyvä pilottihanke, joka on edennyt oikein hyvin ja suunnitelmien mukaan, miettii Heidi Valio.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka