Lehto Group Oyj on noussut vauhdilla rakennusalan suurimpien yrityksen joukkoon. Konsernin kasvu on ollut viime vuosina poikkeuksellisen voimakasta. HR:n näkökulmasta keskitytään nyt perusasioihin, Lehto Group Oyj:n henkilöstöjohtaja Jari Timonen toteaa.

Me teemme käytännön HR:ää, kuvailee Lehto Group Oyj:n henkilöstöjohtaja Jari Timonen. Hän tarkentaa sen tarkoittavan keskittymistä niihin asioihin, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista.

Haluamme että henkilökuntamme pystyy arvostamaan osaamisen kehittämisen palveluitamme. Siksi teemme niitä asioita, jotka tukevat kasvuamme ja henkilöstömme työtyytyväisyyttä.

Lehto on vastikään siirtynyt toimimaan yhden brändin alla. Se on jakanut toimintansa palvelualueisiin, jotka ovat asunnot, toimitilat, hyvinvointitilat ja korjausrakentainen.

Viime vuosina liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin yli neljäkymmentä prosenttia vuosittain. Olemme myös tehneet rakennusalalla poikkeuksellisen hyvää tulosta. Kasvumme on ollut valtaosin orgaanista, mutta myös pienehköjä yritysostoja on tehty. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut liikevaihdon kasvaessa ja vuoden 2017 puolivälissä meillä oli jo yli tuhat työntekijää.

Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 361,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 40,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 40-50 prosenttia ja kasvustrategiaan on kirjattu tavoite kasvaa pitkällä aikavälillä keskimäärin 10-20 prosenttia vuodessa.  

Kasvun toteutumisessa yksi kriittinen tekijä on henkilöstön saatavuus. Työntekijäpuolella tilanne ei ole niin haastava. Se ei ole rakennusalla muutenkaan niin kriittinen resurssi, voimme aina ostaa palvelut aliurakoitsijalta. Meillä noin puolet henkilöstöstä edustaa työntekijöitä ja puolet toimihenkilöitä. On oma palkkahallinto, suunnittelijoita, projektipäälliköitä, vahva talotekniikan osaaminen ja työntekijöitä työmailla ja tehtailla.

Sen sijaan niukkuutta jaetaan toimihenkilöpuolella niin Lehdolla kuin muillakin rakennusalan toimijoilla.

Se koskee työnjohtoa, suunnittelijoita ja työmaiden projektipäälliköitä.

Nyt tärkeintä on varmistaa kasvu

Lehto on keskittynyt tällä hetkellä varmistamaan kasvun toimivan rekrytointiprosessin avulla.

Teemme töitä sen eteen, että olemme työnhakijoiden mielestä mielenkiintoinen yritys. Olemme kuitenkin aika tuore, mutta voimakkaasti kasvanut yritys. Kun keskustelemme rekrytoitavien kanssa tavastamme toimia, aiheuttaa se yleensä heissä kiinnostusta. Nähdään, että meidän toimintamallillamme rakennusalan tuottavuus voidaan saada nousuun.

Lehdon toimintamalli tarkoittaa talousohjattua rakentamista.

Olemme suorassa kontaktissa asiakkaaseen ja pyrimme saavuttamaan asiakasymmärryksen ja tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja sitä kautta tuottamaan asiakkaalle oikean lisäarvon. Käytämme konseptoituja suunnittelu- ja tuotantoratkaisuja. Kohteet suunnitellaan meidän tavoilla toteutettaviksi. Silloin asiakkaamme saavat siitä parhaan hyödyn. Pyrimme myös siihen, että uudet työntekijämme ovat avoimia oppimaan uusia toimintamalleja, joita yrityksemme edustaa. Mehän emme tee esimerkiksi juuri lainkaan rakennusalalla perinteistä kilpailu-urakointia.

Lehdolla on lisäksi oma suunnittelutoimisto poiketen perinteisistä rakennusalan yrityksistä. Lisäksi konserniin kuuluu tehtaita, jotka valmistavat vain Lehdon omaan toimintaan tulevia rakennuskomponentteja.

Sekä työntekijät että asiakkaamme arvostavat toimintamalliamme, sanoo Jari Timonen.

Lähdemme aina asiakkaan tarpeesta, palvelulähtöisestä ajattelusta. Me tuotamme laatua hallituissa olosuhteissa. Työntekijöidemme näkökulmasta tämä lisää oman työn hallinnan tunnetta. Meillä on selkeä tapa toimia, johon uuden työntekijän on helppo päästä mukaan. Jos mietimme rakennusalaa vaikka kymmenen vuotta sitten, on se toiminut erittäin tuotantopainotteisesti.

Jari Timonen kertoo, että henkilöstötutkimusten mukaan Lehdolla on tekemisen meininki ja henkilökunta kokee, että se pääsee keskittymään oleellisiin asioihin. Vaihtuvuus on pientä. Lehdolla johdetaan keskeltä ja pyritään pitämään hierarkia mahdollisimman matalalla.

Uskon, että ihmiset kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työn tekemiseen. Me annamme suunnan ja tavoitteen. Voimakkaan kasvun aikana olemme osallistaneet esimiehiämme viemään toimintakulttuuriamme alaisilleen. Toimihenkilöillemme meillä on osana perehdyttämisen kokonaisuutta johtamistaidon akatemia. Se kehittää nimestään huolimatta myös alaistaitoja. Päälliköille ja johtajille mennään aiheessa syvemmälle, eli kuinka johdetaan organisaation toiminnallisuuutta. Näin yritämme hallita sitä, että ihmiset kasvavat samaan suuntaan ja tuntevat talousohjatun rakentamisen toimintamallimme.

Kun voimakas kasvu tasaantuu, on HR:n tavoitteetkin asetettu jo uudella tavalla, toteaa Jari Timonen.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka