Työnhakijat arvostavat työnantajassa avoimuutta, vapautta ja hyvän työilmapiirin luomista. Työnantajabrändin merkitys korostuu erityisesti työnhaussa. Yrityksen pitää pystyä viestimään aidoista asioista, jotka tukevat todellisuutta.

Työnantajabrändin rooli on suuri työmarkkinoilla. Entisten ja nykyisten työntekijöiden tarinat muodostavat siitä osan ja siksi yrityksen pitäisikin pyrkiä olemaan mahdollisimman avoin.

Nuoret eivät mieti pelkästään palkkaa, vaan myös sitä millaisen porukan kanssa pääsee tekemään töitä, millainen vapaus työssä on ja miten paljon se tulee kotiin. Yritysten pitäisi kertoa paremmin, miten he pystyvät palvelemaan työntekijäänsä, koska periaatteessa myös työntekijä on asiakas, sanoo työnhaun mobiilipalvelu Tiituksen toimitusjohtaja Sami Ahonen.

Pahin virhe on olla myöntämättä omia virheitään. Sen näyttäminen, mitä yrityksessä tapahtuu ja mitä siellä tehdään, merkitsee paljon. Jos yrityksen oma viesti ei ole linjassa todellisuuden kanssa, työntekijä pettyy ja kertoo muillekin kokemuksistaan. Jokainen kohtaaminen ihmisen ja yrityksen välillä on mahdollisuus rakentaa hyvää brändiä.

Brändin rakentamisessa on kyse jatkuvasta työstä. Työntekijästä pitää pitää huolta niin, ettei hän lähde esimerkiksi kilpailijalle. Jokaisen halutun työntekijän lähteminen maksaa rahaa ja aikaa, ennen kuin hänen seuraajansa pystyy toimimaan täydellä teholla työssään, sanoo viestinnän professori Nando Malmelin Aalto Yliopistolta.

Ulkoiset kannustimet, kuten palkka ja muut bonukset harvoin ratkaisevat motivoituneen, innostuneen, itseään kehittävän työntekijän valintaa, kun hän valitsee työpaikkaansa. Työyhteisö, työtehtävä ja merkitykselliset työtehtävät tekevät työnantajasta vetovoimaisen.

Nykypäivän työnteko mahdollistaa tekijälle enemmän valintoja, jotka ennen teki työnantaja. Siksi on helpompi olla sitoutumatta yritykseen pitkäksi aikaa, sanoo Nando Malmelin.

Suomessa ei monissa yrityksissä ole työnantajabrändin rakentamista strategiassa. HR-toiminnot ovat kuitenkin valistuneempia ja tietävät, että kyse on konreettisesti rahasta, ei pelkästään mielikuvista. Vetovoimaisuus on yrityksille aina kannattavaa.

Työnantajabrändiä pystyy nostamaan esimerkiksi rekryn avulla. Ainakin jokaiselle haastatellulle hakijalle pitäisi jäädä hyvä tunne, riittävät tiedot yrityksestä ja valintaperusteista. Nuorten keskuudessa työnantajabrändiä pystyy nostamaan olemalla joustava ja kokeilemalla uusia tapoja rohkeasti.

Nuoria pitää myös kannustaa kokeilemaan erilaisia työpaikkoja ja hakemaan aktiivisesti töitä. Jokaisesta työstä oppii jotakin, eikä ensimmäinen työ ole välttämättä se ihannepaikka, johon haluaa jäädä loppuiäkseen. Työkokemus tuo myös elämänkokemusta, sanoo Sami Ahonen.

Jatkuva itsensä kehittäminen parantaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Ja jos palkkatöitä ei löydy, kokemusta voi kerryttää vapaaehtoistöissä.

Suomessa on vahva kulttuuri vapaaehtoistyöhön. Sitä kautta saa hyvää työkokemusta, jota myös työnantajat arvostavat. Se, että pyrkii oppimaan uusia asioita, heijastuu ulospäin, toteaa Sami Ahonen.

 

Mobiilihaku on jo täällä

Työnhaku mobiilissa kasvaa jatkuvasti ja selaimella hakeminen laskee.

Kuusikymmentä prosenttia nuorista etsii puhelimella työpaikkoja, mutta niiden hakemiseen pitää käyttää monissa tapauksissa edelleen selainta. Siinä on selkeä pullonkaula, jonka vuoksi perustimme Tiituksen. Halusimme tehdä työnhausta hauskempaa, helpompaa ja nopeampaa, kertoo Tiituksen toimitusjohtaja Sami Ahonen.

Tiitus on mobiili työnhakusovellus, joka on suunnattu 16–30-vuotiaille. Sovelluksessa työnhakija ja työnantaja näkevät prosenttiosuuden, joka määrittää miten sopiva avoin paikka on hakijalle. Kun kiinnostava henkilö löytyy, sovelluksessa voi aloittaa suoran keskustelun.

Yrityksille sovellus on vielä tällä hetkellä selainpohjainen, mutta hakijat toimivat mobiilissa. Hakijat voivat lisätä profiiliinsa videon, kuvia ja tietenkin CV:n.

Idea lähti siitä, kun mietimme miksi työnhaku on niin vaikeaa henkilöille, joilla ei ole kontakteja tai aiempaa kokemusta. Halusimme tehdä palvelun, jossa ei tarvitse täyttää hirveitä määriä erilaisia lomakkeita, vaan hakea töitä helposti, kertoo Sami Ahonen.

­Tiituksen työnhakuun kuuluu myös pelillisyys, joka kannustaa oman osaamisen esille tuomisen. Mobiilissa työnhaku on vielä uutta, mutta kilpailu on jo kovaa yritysten keskuudessa, jotka mobiilityöhakua kehittävät. Kaikki kiteytyy HR:n parissa työskentelevien aikaan.

Tapamme on uusi, joten etenemme tietynlaista kulttuurin muuria vastaan. Ensimmäinen askel ennen haastattelua pitäisi olla helpompi. Minusta motivaatiota ei osoita hakulomakkeiden täyttö. Niissä kerätään tietoja esimerkiksi työsopimusta ja palkanmaksua varten ja ne voisi täyttää myöhemmässä vaiheessa, toteaa Sami Ahonen.

Teksti: Pirita Tiusanen
Kuvat: Juri Puhakka