Innovaatiokulttuurin avulla yritys voi vastata nopeammin ympäröivän maailman muutoksen. Innovaatiokulttuurin kehittäminen lähtee asiakastarpeesta, toteaa Amiedun henkilöstöpäällikkö Pia Huttunen.

Jos yrityksen oppiminen on yksi kestävän menestyksen perustoista, samaa on uusien tuotteiden ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen. Ketterät menetelmät ja innovaatiokulttuuri – muotisanoista huolimatta – vastaavat yritysten tarpeisiin pysyä muutoksessa mukana.

Organisaatio voi niin tahtoessaan lähteä kasvattamaan omaa innovaatiokykyään, eli ketteryyden ja nopeiden kokeilujen toimintamallia.

Tässä kulttuurissa oleellista on antaa ihmisille aikaa ja mahdollisuus toimia. Ihmiset tekevät kulttuurin, eivät järjestelmät.

Johto näyttää tässäkin esimerkkiä. Tavoitteena on oppia, siksi epäonnistumisia sekä virheitä pitää sallia. Innovaatiokulttuurissa pitää sietää kaaosta.

Innovaatio ei tarkoita samaa kuin luovuus. Lopputuloksen pitää olla aina taloudellisesti hyödyllinen.

Se tarkoittaa, että tuloksena syntyy jokin uusi tai paranneltu tuote- tai palveluprosessi.

Mitä resursseja innovaatiokulttuurin synnyttäminen organisaatioissa vaatii? Innovaatioiden syntymisen tyypillisiä esteis, on, että kulttuuri ei luo mahdollisuuksia: ei ole aikaa, sopivia tiloja ja työkalut fasilitointiin ja prosessiin puuttuvat.

Tässä tilanteessa vaarana on, että uusien palveluiden kehitystä ei luontaisesti synny. Innovaatiokuluttuurissa toimintaa rakennetaan avoimeksi. Organisaatiossa kannattaa tunnistaa ensin ne henkilöt, joiden kanssa toimintakulttuuria voi lähteä tekemään. Me Amiedussa tunnistimme esimerkiksi ensin kourallisen innofasilitoijia, jotka ovat kulttuurinmuutoksen ydinryhmää.

Amiedussa innofasilitijoiden joukko on laajentunut. Näin toiminnasta tulee jatkuvasti ketterämpää ja luontevampaa.

Meillä innopajat ovat yksi työmuoto, josta olemme saaneet hyviä kokemuksia. Viemme asiaa eteenpäin juuri innopajojen kautta.

Amiedu tarjoaa myös asiakkaille innopajoja palveluinaan. Niissä ulkopuolisen fasilitoijan johdolla pureudutaan yhteen aiheeseen nopeasti, muutaman tunnin aikana. Tämä ketterä lähestymistapa luo asiakkaille mahdollisuuden löytää uusia näkökulmia ja tai ratkaisuja pikaisesti.

Esimerkiksi tuotteistamisprosessi voi yrityksellä olla pitkä. Innomallimme lyhentää merkittävästi tuotteistamisaikaa.

 

Innovaatiotilat auttavat innovaatioiden syntymisessä

Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta tukevat tilat auttavat innovaatiokulttuurin rakentamisessa. Esimerkiksi Amiedun Taitotaloon on suunniteltu innovaatiotilat, joissa erikokoisissa ryhmissä on luontevaa työskennellä.

Esimerkiksi Lazy-tilassamme ajatus saa virrata. Labra-tilassa ideaa voi testata, Paja-tilassa työstetään ajatusta suuremmalla joukolla ja Areenassa esitetään aikaansaannokset.

 

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka