Laippaliitoskoulutusten vaikuttavuus näkyvillä välittömästi

Nesteen Naantalin jalostamon suurseisokissa nolla vuotoa

Amiedu oli mukana kouluttamassa laippaliitosasentajia Nesteen Naantalin jalostamon suurseisokissa viime syksynä. Tavoitteena oli parantaa asentajien työn laatutasoa, pienentää vaurioriskejä ja vähentää korjauksista aiheutuvia kustannuksia. Koulutuksissa onnistuttiin yli odotusten – Naantalin jalostamon historian suurimman seisokin aikana ei sattunut yhtään vuotoa, joka olisi aiheutunut seisokin laippaliitosasennuksista.

Nesteen TA2017-seisokin laatupäällikkö Teppo Luoto pitää tulosta historiallisena.

Suurseisokin aikana ei tapahtunut yhtään vakavaa vuotoa, joka olisi johtunut virheellisesti tehdystä laippaliitoksesta. Se on merkittävä saavutus. Aiemmissa seisokeissa vuotoja on aina ollut muutamia.

Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla toteutuessaan vakavia seurauksia etenkin vaarallisia kemikaaleja käsiteltävissä laitoksissa.

Vuodon kustannukset vaihtelevat tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin, riippuen siitä, missä jalostamon yksikössä ongelma sijaitsee. Suurimmat kustannukset tulevat yleensä tuotannon menetyksistä. Kaikista pahinta on, jos vuotava laippaliitos on sellaisessa kohdassa, että se syttyessään aiheuttaa tulipalon, Luoto sanoo.

Mukana yli 30 kansallisuutta

Suurseisokkeja toteutetaan Nesteen Suomen jalostamolla (Porvoo ja Naantali) noin viiden vuoden välein. Tavoitteena on täyttää viranomaisvaateet ja taata jalostamon kilpailukyky, turvallisuus ja toimintavarmuus aina seuraavaan suurseisokkiin saakka. Seisokin yhteydessä Nesteen Suomen jalostamoiden toiminnot integroitiin tiiviimmin yhteen. Jatkossa Porvoossa sijaitsevat tuotantolinjat 1-4 ja Naantalissa tuotantolinja 5.

Naantalin TL5 seisokki kesti kaikkiaan vajaat kaksi kuukautta. Mukana oli yli 60 palvelutoimittajaa ja työntekijöiden joukossa 30 eri kansalaisuutta. Työmaan keskimääräinen henkilövahvuus oli 1 500 eli kyseessä oli erittäin laaja kokonaisuus, Teppo Luoto valottaa.

Suurseisokissa oli mukana kolme Amiedun kouluttajaa yhteensä kuukauden ajan.

Seisokin aikana aukaistiin ja suljettiin noin 20 000 laippaliitosta, jotka sijaitsevat putkistoissa ja painelaitteissa. Asennuksessa kaikki liitokset avataan, laitetaan uudet tiivisteet, puhdistetaan ja tarkistetaan, ettei ole syöpymää tai kulumaa, Amiedun kouluttaja Marko Vattulainen selvittää.

 

Takana tiivis koulutustahti

Amiedu on kouluttanut reilun vuoden aikana yli 850 laippaliitosasentajaa Nesteen öljynjalostamoilla Porvoon Kilpilahdessa ja Naantalissa. Koulutukseen on osallistunut myös Borealis Polymers Oy:n henkilökuntaa ja alihankkijoita.

Kaksiosainen koulutus sisältää yhden päivän verkkokoulutuksen ja yhden lähipäivän. Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus sisältää mm. tietoa EN 1591-4 -standardista ja Nesteen spesifikaatiosta sekä käytännönläheistä teoriaa ja harjoituksia muun muassa vuotojen hallinnasta, laadukkaista laippaliitoksista ja oikeanlaisesta asennustekniikasta. Lähipäivät pidetään Porvoon ja Naantalin jalostamoilla, ja niissä tehdään asennusharjoituksia, varmistetaan osaaminen teoriakokeella sekä suoritetaan Kiwa Inspecta Oy:n hyväksymä pätevyyskoe.

Nesteen laatupäällikkö Teppo Luoto on koulutusten vaikuttavuuteen erittäin tyytyväinen.

Amiedun koulutusten myötä prosessiturvallisuusseuraukset eli vuotojen määrä on vähentynyt. Tavoitteena on jatkaa laippaliitosasentajien koulutuksia edelleen, sillä seuraava suurseisokki Nesteen Porvoon jalostamolla siintää jo reilun parin vuoden päässä.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Janne Karvinen ja Neste Oyj

 

Kysy lisää laippaliitosasentajan koulutuksesta ja pätevöinnistä:

Marko Vattulainen, tiiminvetäjä
Amiedu
Puh. 020 7461 517
marko.vattulainen@amiedu.fi

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.