Kotihoiva- ja puhtauspalvelualan yritys Domedi Oy ja Amiedu ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Amiedun rooli strategiatasoisena osaamisen kehittämiskumppanina on tukea Domedin kasvua ja varmistaa, että osaaminen vastaa liiketoiminnan tavoitteita.

Domedi-konserniin kuuluvat siivouspalveluja yrityksille tuottava Siskon Siivous Oy ja kotihoiva- ja puhtauspalvelualan yritys Toimiva Koti Oy. Konsernissa työskentelee yli 450 henkilöä.

Kumppanuuden myötä käynnistetään uusi Domedi-Akatemia, jonka tarkoituksena on taata riittävä ja ajantasainen osaamisen kehittäminen koko henkilökunnalle, työntekijöille ja esimiehille. Systemaattisella koulutuksella pystytään motivoimaan työntekijöitä, luomaan urapolkuja ja sitouttamaan henkilöstöä entistä paremmin.

Domedin henkilökunnasta yli puolet on maahanmuuttajataustaisia, yksin Siskon Siivouksessa työskentelee 40 eri kansallisuutta, joille on erityisen tärkeää ammattiosaamisen ja kielitaidon vahvistaminen sekä integroituminen yhteiskuntaan.

Sopimus on meille strategisesti todella merkittävä, koska siivoojat ja hoitajat ovat tärkeimmät voimavaramme. On ensisijaisen tärkeää, että panostamme henkilökunnan ammattitaitoon. Osaaminen lisää työntekijöiden varmuutta, motivaatiota ja tuo ammattiylpeyttä. Meille on tärkeää, että työntekijät voivat olla ylpeitä työstä, jota he tekevät joka päivä. Siksi haluamme satsata osaamisen kehittämiseen todella voimakkaasti, Domedi-konsernin toimitusjohtaja Terhi Kotkansalo

Ammatillinen osaaminen on myös merkittävä kilpailutekijä.

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on varmistaa työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi. Ammattitaito heijastuu sairaspoissaolojen ja vaihtuvuuden vähenemisenä, työtyytyväisyytenä ja loppukädessä asiakastyytyväisyytenä, Kotkansalo painottaa.

Amiedun vahva osaaminen ja kokemus Domedin edustamilla toimialoilla luo hyvän pohjan yhteistyölle.

Olemme innoissamme, kun pääsemme strategiseen yhteistyöhön kasvuhakuisen ja innovatiivisen toimijan kanssa. Uskon, että pystymme yhdessä luomaan merkittävää arvoa Domedin osaamisen ja toiminnan tukemiseen, Amiedun yrityspalvelujohtaja Ari Seppänen


Kuvat: Heli Norokorpi ja Janne Karvinen

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.