Turvallisuusala elää vahvassa murroksessa teknologian kehittymisen ja uusien liiketoiminta-alueiden haltuunoton myötä. Henkilöstön työvälineet ovat muuttuneet älylaitteiksi ja digitalisaatio mahdollistaa jatkuvasti uusia työkaluja. Se haastaa myös AVARN Securityn kehittämään henkilöstön osaamista.

Uutta teknologiaa on osattava hyödyntää, myydä sekä käyttää oikein, ja ammattitaidon täytyy pysyä mukana muuttuvassa tilanteessa, AVARN Securityn henkilöstö- ja hallintojohtaja Juha Mustonen sanoo.

AVARN Securityllä osaamisen johtamisen haasteita ratkotaan yhdessä koulutuskumppanin kanssa. Kumppanuuden strateginen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti eri teemojen puitteissa. Tärkein teemoista on ennakointi. Ohjausryhmässä käydään läpi tulevaisuuden liiketoiminnalle asetetut tavoitteet ja haetaan yhdessä ratkaisuja tavoitteisiin pääsyyn osaamisen johtamisen työkaluja hyödyntäen.

Pyrimme yhdessä Amiedun kanssa havaitsemaan tulevaisuuden osaamisalueita. Mihin asioihin täytyy panostaa ja millaista osaamista henkilöstöltä vaaditaan? Näitä kehityshankkeita ideoimme säännöllisesti myös ohjausryhmätoiminnan ulkopuolella.

Liiketoimintalähtöiset tavoitteiden perusteella asetetaan vaikuttavuusmittarit, joilla todennetaan valmennusten vaikuttavuus. Pääsääntöisesti mittarit ovat yrityksen omia.

Turvateknologian kehittyminen luo uusia liiketoiminta-alueita

Yksi nouseva osaamisalue on kiinteistöjen valvonta. Vartijan työnkuva laajenee mm. kiinteistöhuollon puolelle. Enää ei riitä, että vartija osaa käyttää rikosilmoitinjärjestelmää vaan hänen täytyy ymmärtää myös valvottavan kohteen kiinteistö- ja rakennusautomaatiojärjestelmistä tulevaa informaatiota.

Vartijan on pystyttävä palvelemaan asiakasta myös kiinteistön ylläpidon varmistamisessa, etteivät esimerkiksi putket pääse jäätymään eikä kiinteistö pilaantumaan, Mustonen huomauttaa.

Myös kameravalvonta ja siihen liittyvät tekniset järjestelmät kehittyvät hurjaa vauhtia. Järjestelmiin on tullut mukaan analytiikkaa, joka jo itsessään pystyy valvomaan, mitä kohteessa tapahtuu.

Kun rikosilmoitinlaite hälyttää, niin vartijan ei enää aina tarvitse mennä ensimmäisenä paikalle, vaan ensin otetaan etäyhteys kohteeseen ja katsotaan, mitä siellä on tapahtunut.

Mustosen mukaan kaupan alalla on jo nyt koekäytössä erilaisia kameravalvontaan liitettäviä virtuaalisen todellisuuden luovia laitteita, kuten VR-lasit, joiden avulla pystytään liikkumaan tiloissa, joissa ei oikeasti liikuta.

Viime kädessä asiakkaat ohjaavat meitä siihen, minkälaisia osaamisalueita työntekijöillä on oltava. Tässä on tapahtunut selkeä muutos ihan viimeisten viiden vuoden aikana. Turvallisuuden ostaminen on ammattimaistunut.

Hoivapuoli kasvussa

Teknologian kehittyminen siirtää turva-alan painopistettä entistä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan. Myös terveyden seurantaan liittyvä henkilövalvonta tulee yleistymään tulevaisuudessa. 

Ihmiseen liitettävien antureiden avulla saadaan signaaleja terveydentilan vaihteluista ja voidaan ennakoida esimerkiksi sairauskohtauksia. Uskon, että tämä tulee olemaan yksi tulevaisuudessa kehityspoluista.

Meillä on hoivapiirejä, joissa työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia, mutta sen lisäksi teemme myös avustavia tehtäviä, kuten tuetun asumisen yksiköissä esimerkiksi nostoapua. Siihen on luonnostaan hyvät resurssit, koska meillä on toimiva hälytyskeskus ja henkilöstö paikalla 24/7.

Mustonen uskoo, että hoito- ja hoivapuoli tulevat varmasti kasvamaan terveydenhuollon tiettyjen osioiden yksityistämisen myötä myös turvallisuusalalla.

Koulutuksella motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä

Työnantajan arvostus nousee, kun yritys on valmis panostamaan henkilöstön koulutukseen. AVARN Securityllä on Amiedun kanssa pitkä historia, jonka aikana on järjestetty esimies- ja johtamisvalmennuksia sekä tarjotaan mahdollisuuksia ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Näistä esimerkkinä helmikuussa alkava lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Meidän täytyy pysyä perillä, minkälaista osaamista talossa on ja miten sitä pitää kehittää. Ja tässä yhteistyö Amiedun kanssa on avainasemassa. Saamme heiltä riittävää koulutusta, asioiden kertaamista ja uusien asioiden oppimista, Mustonen kiittelee.

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon ilmoittautui niin paljon hakijoita, että aloitamme toisen ryhmän heti perään. Näin voimme varmistua, että myös esimies- ja toimihenkilötason osaaminen kehittyvät ja pysyvät ajan tasalla.

Mustonen kehuu yhteistyötä Amiedun kanssa.

Pidän siitä, että olemme saaneet tuoda myös omaa näkökulmaamme valmennusten sisältöihin. Räätälöinnissä olemme onnistuneet yhdessä erittäin hyvin. Myös Amiedun kouluttajien osaaminen on aina ollut huipputasoa.

Erilaiset ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat nostaneet turva-alan kiinnostusta ja arvostusta ammattina.

Menestyksen kannalta on todella tärkeää, että meillä on riittävää osaamista. Se on myös työvoiman saannin kannalta merkittävä tekijä. Potentiaalinen uusi työntekijä tulee mielellään meille, koska meillä saa ammatillista koulutusta ja osaamista asioihin, jotka ovat alalle vasta tulossa. Se on selkeä kilpailuetu, kun taistellaan työvoimasta.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.