Amiedussa kokeiltiin ensimmäisenä Suomessa virtuaalitodellisuuden yhdistämistä vartijan ammattitutkinnon tutkintotilaisuuteen.

Näyttötutkinnoissa kantavana ajatuksena on, että tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa pääosin aidoissa työtehtävissä ja mikäli se ei ole mahdollista, osaaminen osoitetaan mahdollisimman hyvin aitoja työtehtäviä vastaavin simuloiduin tehtävin. Vartijan ammattitutkinnon luonteesta johtuen suuri osa osaamisesta on perinteisesti osoitettu simuloiduin näytöin. Tutkintoon kuuluu esimerkiksi tilannehallintaan liittyviä kokonaisuuksia, joissa suorittajan on näytettävä osaamisensa voimakeinojen käytön suhteen tai pelastustoimintaan liittyvä tutkinnon osa, jossa suorittajan pitää osata toimia erilaisissa hätä-, onnettomuus-, ensiapu- ja vaaratilanteissa. Tällaisia tilanteita ei onneksi tule vastaan kovin usein aidoissa työtehtävissä, joten niiden osalta osaamisen osoittaminen simuloidusti on hyvin perusteltua.

Simuloitujen tehtävien ongelmana on usein se, että tutkinnon suorittajien voi olla hankalaa asennoitua ”näyteltyyn” tilanteeseen siten, kuin kyse olisi aidosta työtehtävästä. Amiedussa ongelmaa on lähdetty ratkomaan niin, että tutkintotilaisuudet järjestetään viikonloppuisin, jolloin kiinteistössä ei ole ulkopuolisia häiriötekijöitä ja tyhjään tilaan voidaan rakentaa erilaisia skenaarioita. Pelastustoimintaosion kohdalla kokeiltiin ensimmäistä kertaa Suomessa turvallisuusalalla virtuaalitodellisuuden yhdistämistä tutkintotilaisuuteen.

Virtuaalitodellisuus sopii ensiapukoulutuksiin

Virtuaalisen kokemusvideon on tuottanut VR Safe, jonka erityisosaamista ovat ensiapukoulutukset ja niiden elävöittäminen virtuaalitodellisuuselementein.

Ajatus VR:n hyödyntämisestä syntyi, kun tuskastelin ääneen, kuinka koulutuksia saataisiin elävöitettyä entisestään. Suvun nuorempi sukupolvi tarttui heti ongelmaan ja ehdotti VR:n sopivan ensiapukoulutuksiin kuin nenä päähän, VR Safen perustaja ja toimitusjohtaja Kaisa Telilä

Noin vuoden ahkeran työstön jälkeen VR Safe julkaisi ensimmäisen kokemusvideonsa, jota nyt testattiin osana vartijan ammattitutkinnon pelastustoiminnan näyttöä.

Kokemusvideossa tutkinnon suorittaja saapuu virtuaalisesti ensimmäisenä liikenneonnettomuuspaikalle. Hän on koko ajan tapahtumien keskipisteessä ja joutuu havainnoimaan lukuisia hätäilmoituksen tekemiseen, lisäonnettomuuksien ehkäisyyn sekä ensiapuun liittyviä seikkoja, joita häneltä kysytään videon jälkeen kirjallisesti ja suullisesti. Tämän osion jälkeen suorittaja tekee vielä toisen osan näytöstä, jossa hän varmistaa yleisötilaisuudessa käytettävän tilan turvallisuuden pelastustoiminnan näkökulmasta Amiedun kongressikeskuksessa.

Telilän mukaan VR- projekti on ollut uraauurtava.

360 ⁰ videoelokuvaa, joka olisi koottu useista eri kohtauksista, ei tietojemme mukaan oltu aiemmin Suomessa toteutettu. Samoin VR Safe on tietääksemme ensimmäinen maallikoiden ensiapukoulutuksiin suunniteltu VR-teknologiaa hyödyntävä koulutustyökalu.

Kaikki näyttötutkinnon suorittajat pitivät kokemusta erinomaisena.

Tuntui, kuin opiskelijat olisivat olleet keskellä tapahtumia. Osa kertoi havainnoineensa jopa oman pulssin nousevan. Tilanteet olivat siis todella aidon tuntuisia. Juuri tällaisen liikenneonnettomuustilanteen lavastaminen riittävän aidosti olisi todella haastavaa, mutta VR:n avulla päästiin huomattavasti kustannustehokkaammin aitoudeltaan jopa parempaan tulokseen, Amiedun yritysturvallisuuden osaamiskeskuksen koulutuspäällikkö Marika Vainola

VR Safen Kaisa Telilän mukaan virtuaalitodellisuudella on tulevaisuudessa lähes rajattomat hyödyntämismahdollisuudet. Yhdessä Amiedun Marika Vainolan kanssa he löysivätkin lukuisia soveltamismahdollisuuksia eri turva-alan koulutuksiin, kuten tietoturvallisuuden, tilannehallinnan, rikospaikan suojaamisen ja asiakaspalvelun osa-alueille. Lennokkaimmat ideat lisätyn todellisuuden eli AR:n puolelta vaikuttivat enemmän tieteiselokuvista tutuilta, mutta tekniikka tähän kaikkeen on olemassa jo nyt.

Nyt saatujen kokemusten perusteella aiomme jatkossa entisestään lisätä virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä niin asiakaskohtaisissa lyhytkoulutuksissaan kuin myös tutkintotavoitteisissa koulutuksissa ja niiden tutkintotilaisuuksissa, Vainola sanoo.

 

Teksti: Timo Hakkarainen
Kuva: Sanni Immonen, VR Safe

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.