Kaikkiaan seitsemän Amiedun edustajaa nimettiin Opetushallituksen uusiin työelämätoimikuntiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Toimikuntia on yhteensä 39 ja niihin asetettiin 328 jäsentä:

104 työnantajien edustajaa, 104 työntekijöiden, 20 itsenäisten ammatinharjoittajien ja 100 opetusalan edustajaa.

Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen. Käytännössä tätä tehdään seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla sekä tekemällä vierailukäyntejä näyttöympäristöihin.

Lisäksi työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen sekä käsittelevät opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Uusilla työelämätoimikunnilla on iso rooli siinä, mihin suuntaan tutkintoja jatkossa viedään. On hienoa, olla näköalapaikalla kehittämässä alaa ja tutkintoja yhdessä elinkeinoelämän kanssa, turvallisuus- ja tullialan toimikuntaan nimetty Amiedun koulutuspäällikkö Timo Hakkarainen

Työelämätoimikunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, etteivät tutkinnot ja työelämä eriydy toisistaan.

Tutkinnon täytyy olla relevantti työelämän kanssa. Vahingossakaan ei saa käydä niin, että tutkinnossa pitää osata asioita, jotka eivät nykypäivän työelämässä olekaan enää tarpeellisia. Kun ammatillisen koulutuksen reformi myllää monella tavalla kenttää, toimikunnilla on tärkeä rooli käydä vierailemassa oppilaitoksissa ja ohjata uuden lainsäädännön mukainen toiminta oikeille raiteille saman tien.

Amiedun saamaa edustuspaikkojen määrää Hakkarainen pitää loistavana.

Kun sadan opetusalan edustajan joukossa on seitsemän amiedulaista, niin onhan se äärettömän hienoa. Saamme olla iloisia ja ylpeitä, että niin moni pääsee valtakunnan tasolla vaikuttamaan ja toimimaan viestinviejinä OPH:n, elinkeinoelämän ja järjestäjäkentän välillä, Hakkarainen iloitsee.

Opetushallituksen työelämätoimikuntiin valittiin seuraavat henkilöt Amiedusta:

  • Elina Byckling, ICT-ala
  • Timo Hakkarainen, turvallisuus- ja tulliala
  • Tiina Hämäläinen, tekniset terveysalat ja lääkeala
  • Janne Ilmonen, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
  • Emmy Kurjenpuu, johtaminen ja isännöinti
  • Erja Raussi, sosiaali- ja terveysalan PT
  • Kimmo Viitanen, liiketoiminnan EAT

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.