Solariskylpylät lähti rohkeasti uudistamaan strategiaansa yhdessä Amiedun kanssa. Työ toimi samalla lähtölaukauksena kolmen eri kylpylähotellin yhteiselle tekemiselle. Strategian ytimeksi kirjattiin Suomen parasta asiakaskokemusta kylpylätoimialalla.

Solariskylpylöihin kuuluu kolme kylpylähotellia: Rauhanlahti Kuopiossa, Päiväkumpu Karjalohjalla ja Summassaari Saarijärvellä. Kaikki talot ovat olleet hyvin pitkälti itseohjautuvia ja tehneet omia ratkaisuja. Strategian avulla yhteinen tekeminen haluttiin kunniaan.

Meidän pitäisi käyttää suuruuden tuomia etuja yhteisessä tekemisessä. Kun organisoimme toimintaa, ihmiset pystyvät keskittymään omaan toimenkuvaansa. Toimintojen järkevöittämisen tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan saada enemmän tehoja irti prosessia suoraviivaistamalla ja järkeistämällä, Solariskylpylöiden toimitusjohtaja Tero Eskola

Amiedun vetämä strategiatyö aloitettiin hallitus- ja johtoryhmätason workshopeilla. Sen pohjalta luotiin hallitukselle strategiaesitys vuoteen 2022. Tämän jälkeen jalkauduttiin työpajoihin kylpylähotelleihin pureskelemaan, mitä asiat tarkoittavat liiketoimintayksikkötasolla.

Yksi keskeisimmistä Solariskylpylöiden kehittämiskohteista on myynti ja markkinointi. Strategiatyön avulla siihen haettiin uutta linjaa ja erilaisia toimintamalleja.

Strategiaprosessissa tuli esiin, kuinka huonosti saamme asiakkaat esille omista prosesseistamme. Meillä on paljon kehittämistä järjestelmän puolella, jotta saamme asiakkaista tarvittavia tietoja markkinoinnin ja myynnin kehittämistä varten. Prosessi on avannut paljon silmiä.

Hyvä ei riitä

Solariskylpylät on Suomen suurin toimija työikäisten kuntoutuksessa. Valtionavustusten pieneneminen näkyy kuitenkin kuntoutuslomien vähenemisenä. Myös tuetut lomat ovat vähentyneet viime vuosina.

Vaikka kuluttajakauppa on ylivoimaisesti suurin segmentti, niin sen tuoma liikevaihto ei ole kaikissa taloissa suurin. Esimerkiksi Päiväkummussa kuntoutus tuo eniten liikevaihtoa, vaikka kuluttaja-asiakkaita on moninkertaisesti enemmän.

Solariskylpylöissä monet asiat on hoidettu hyvin, mutta on asioita, jotka Eskolan mukaan voidaan tehdä vielä paljon paremmin.

Meillä on 100 000 asiakkaan kanta-asiakasrekisteri, jossa on noin 60 000 validia osoitetta. Se on meille tärkeä markkinointikanava. Meillä on omat nettivaraamot ja lahjakorttikaupat eli emme missään nimessä ole ajasta jäljessä, mutta kun haluamme olla kärjessä ja tarjota Suomen parasta asiakaskokemusta, niin siihen on tekemistä.

Koko henkilökunta sitoutettu

Strategiatyö aloitettiin hallitus- ja johtoryhmätasolla. Sen jälkeen on kierretty kaikki kylpylähotellit ja prepattu asioita henkilökunnan kanssa.

Henkilökunnan sitouttaminen työhön mukaan on ollut aivan oleellista. Jokaiselle yksikölle on laadittu oma tiekartta. Siihen on listattu lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet sekä omat tehtävät, joita on rakennettu tapaamisten ja tulosten pohjalta. Kylpylähotellit ovat palveluiden tavarataloja, mutta meidän täytyy yhtenäistää linjaa, ettei kaikille tarjota kaikkea, vaan löytää jokaiselle talolle omat asiakassegmentit ja parhaat palvelut niiden mukaan, Eskola sanoo.

Tiedolla johtamista

Amiedu valikoitui Solariskylpylöiden strategiakumppaniksi aiempien menestyksekkäiden strategiasparrauksien perusteella.

Amiedun kanssa on sujunut hyvin. Meillä on kolme erilaista kylpylähotellia ja kaikista on tullut positiivista palautetta. Myös hallituksen mukaan strategiaprosessi on ollut hyvin looginen. Totta kai on paineita, että valittu strategia on oikea, niin että saadaan liikevaihto kasvuun. Meidän täytyy tehdä paljon parempaa tulosta jatkossa. Tiekartassa vuosi 2018 on toimintojen tehostamisen vuosi, ja 2019 kylpylähotellien liikevaihtojen pitäisi lähteä selkeään kasvuun.

Tero Eskola toivoo, että strategiatyön myötä järjestelmät ja prosessit olisivat loogisempia ja yksinkertaisempia, jotta työn tekeminen helpottuisi.

Tavoitteenamme on keskittyä olennaiseen eli asiakaspalveluun. Strategia on aina kehittyvä, se ei koskaan pysähdy. Meillä on loppupelissä yksinkertaisia asioita, joita pyrimme selkeyttämään ja saamaan mutu-tietoa faktapohjaiseksi. Kaikki päätökset täytyy perustua tosiasioihin ja seurattaviin faktoihin.

 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka

 

Amiedu ja AEL yhdistyivät 1.1.2020 Taitotaloksi. Tämä Amicase-artikkeli julkaistiin Amiedun nimissä ennen yhdistymistä.